Kuva: Jyrki Vesa
Järjestöjulkaisu

Turvallisuuden suunta

Rakennustuoteteollisuuden, Talonrakennusteollisuuden ja INFRAn turvallisuusryhmien puheenjohtajat kertovat, mitä Nolla tapaturmaa 2020 -hankeen jälkeen on tehty.

Kirjoittaja(t)
Tuoteteollisuus:
Jussi Puustinen, Health, Safety & FLP manager, CRH Finland ­Services Oyj (Rudus Oy, Finnsementti Oy).

Oma työtehtäväni on osallistaa henkilöstöä turvallisuushavaintojen tekemiseen ja luoda systemaattinen tapa johtaa korjaavia toimenpiteitä.

Rakennusteollisuudessa on jatkossakin pidettävä ihan jokainen työntekijä ja esimies mukana turvallisuuden kehittämisessä. Kannustetaan ja rohkaistaan puuttumaan työn epäkohtiin ja osallistetaan myös oman työympäristön parantamisessa. Ammattitaidon ja osaamisen jatkuva kehittäminen on turvallisen työn perusedellytys.

Talonrakennusteollisuus:
Antti Leino, HSE-johtaja, Skanska.

Omassa työssäni koordinoin työn terveellisyyden, turvallisuuden ja ympäristöasioiden edistymistä.

Skanskan LIFE – minä välitän -ohjelmassa puntaroidaan, miksi turvallisuus on sinulle ja minulle tärkeää. On iso ero, noudatanko turvallisuussääntöjä vain, kun niitä muut edellyttävät, vai päätänkö itse niitä noudattaa. Työ on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on säilyttää terveys ja jokaisen pitää olla oman työnsä turvallisuuspäällikkö. Filosofi Esa Saarista lainatakseni: pitää tietoisesti virittyä siihen mitä ikinä lähtee tekemään. Niin työntekijöiden kuin työnjohtajienkin.

Infrarakentaminen:
Timo Pinomäki,  riskienhallintajohtaja,  GRK Infra Oy, GRK­konserni.

Oma työni osana HSEQ-yksikön toimintaa liittyy riskienhallinta-, turvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja vakuutusasioiden hoitoon.

Nyt pitää korostaa jokaisen henkilön oman päivittäisen turvallisuustyön tärkeyttä. Olet sitten työntekijä tai johtaja, tulee turvallisuus olla osa jokaisen normaalia työtä. Turvallisuuskulttuurin kehittyminen ja parantuminen vaatii tinkimätöntä työtä, pikavoittoja tai oikoreittejä ei ole. Turvallisuus ei synny jatkossakaan yksistään julistuksilla, järjestelmillä, ohjelmilla tai muilla helpoilla tavoilla, vaan jokainen henkilö on nollan tapaturman tavoittelussa erityisen tärkeä palanen.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi