Järjestöjulkaisu

Kalvomuovi kiertoon raksalla

Suhteellisen helposti tunnistettavissa olevien ja määrällisesti riittävän suurien jätejakeiden erilliskeräys on järkevää. Raksalla kalvomuovi on juuri tällainen jae.

Kirjoittaja(t)

Kiertotalous on tällä hetkellä monen huulilla, mutta pelkällä keskuste­lulla ei saada aikaan tuloksia. Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen tavoitteet tuovat mukanaan nimenomaan konkreettisia tekoja: kalvomuo­vin erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisää­mistä, uusioraaka-aineen käyttöä kalvomuo­vin tuotannossa, uusioraaka-aineista valmis­tettujen kalvomuovien käyttöä pakkaamisessa ja pakkaamisen optimointia.

Sekä taloudellisesti että ympäristön kan­nalta toimiva erilliskeräys edellyttää riittävää jätemäärää, riittävän homogeenista jaetta sekä helppoa erilliskerättävän jakeen tunnis­tamista. Kalvomuovi täyttää nämä ehdot, sillä se on suurin muovien ryhmä rakentami­sessa eikä sen tunnistaminen edellytä erityi­siä analysointivälineitä, vaan näköaisti riittää tunnistamiseen.

Suhteellisen yksinkertaisella opastuk­sella jokainen rakentamisen arvoketjussa toimiva voi kuitenkin oppia kalvomuovin tunnistamaan. Tunnistamiseen ja laajem­minkin green deal -sopimuksen tavoitteisiin liittyen on tehty koulutuskokonaisuus, joka on maksutta ja vapaasti kaikkien kiinnostu­neiden käytössä Motivan verkkokoulutus­alustalla.

Kiertotalous ei toteudu, jos tyydymme vain lisäämään erilliskeräystä. Rakentamisen muovit green deal -sopimus on erityinen juuri siksi, että siinä on mukana koko rakentami­sen arvoketju. Sopimuksessa lisätään erillis­keräystä ja käytetään saatua uusioraaka-ai­netta. Kalvomuovituotannossa uusioraa­ka-aineen osuuden pitäisi olla vuoden 2027 loppuun mennessä 40 prosenttia. Samalla rakennustuotteita pakkaavat lisäävät uusio­raaka-ainetta sisältävän kalvomuovin kysyn­tää ja optimoivat omaa pakkaamistaan.

Laita kalvomuovi kiertoon sitoutumalla sopimukseen >

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi