Ylikomisario Pauli Mäkelä toteaa, että työtapaturmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisyssä on arvostettava jokaisen tietoa. Kuva: Kuva: Ilona Savitie
Järjestöjulkaisu

Tapaturmatutkinnassa pitää huomioida tunteet

Luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöiden välille ei synny kikkakolmosella silloin kun sitä tarvitaan työtapaturman selvittämisessä.

Kirjoittaja(t)

Poliisiammattikorkeakoulussa opet­tava ylikomisario Pauli Mäkelä työskenteli ennen poliisiuraansa painoväritehtaassa. Eräänä päivänä nuoren Mäkelän ohjaama trukki rikkoi painoväriä sisältävän astian hanan ja hyvin kallista kultamaalia valui lattialle.

Mäkelä tiesi, miksi vahinko oli tapahtunut. Konkarit olivat neuvoneet nuorelle tulokkaalle, että trukilla voi tökkiä astioita kulkutilan saa­miseksi, ja Mäkelä oli ottanut ohjeesta vaarin. Kertoiko hän saamastaan neuvosta, kun esimies puhutti häntä tapahtuneesta? Ei kertonut, koska pelkäsi sen johtavan työkavereiden syyllistämi­seen.

Sama ilmiö kohdataan usein tapaturmatut­kinnassa, toteaa kuulustelua tuleville poliiseille opettava Mäkelä.

”Niin yksilöt kuin koko yhteisö saattavat kokea, että selvittämisen tavoitteena on vain syyllisten löytäminen. Työntekijä saattaa suo­jata itseään tai työkavereitaan ja jättää siksi asioita kertomatta, oli hän sitten puhutettavana vaikkapa silminnäkijänä.”

Työtapaturmien selvittämisessä onkin Mäke­län mukaan tärkeintä saada koko yhteisö ymmärtämään, miksi tutkintaa tehdään. Vas­taavien tapaturmien ehkäisy edellyttää, että tilanteeseen johtaneet juurisyyt paljastuvat. Ne voivat olla jotain aivan muuta, kuin mitä ensisil­mäyksellä vaikuttaisi.

Työtapaturmien jälkihoidossa on kehitettävää

Kattoliitossa työtapaturmien selvittämisen ja jälkihoidon tärkeydestä muistutetaan kvartaa­leittain lähetettävässä kyselyssä.

”Tarkoituksena on muistuttaa tapaturmien jälkihoidon tärkeydestä yrityksissä ja selvittää, millaisia tapaturmia jäsenyrityksissämme sat­tuu ja mihin meidän tulee ennaltaehkäisyssä panostaa”, toteaa Kattoliiton puheenjohtaja ja Rakennusteollisuus RT:n työturvallisuusryh­män jäsen Jarno Mikkola.

Kyselyn tavoite on ymmärretty oikein ja sii­hen vastataan Mikkolan mukaan avoimesti.

Kyselyjen avulla monet riskitekijät on saatu esiin ja niille on voitu etsiä ratkaisut. Tiedossa on myös se, että työtapaturmien läpikäyntiä tulee kehittää. Mikkola lisää työtapaturman aina herättävän työmailla tunteita. Tunteet on otettava tapahtuman läpikäynnissä huomioon.

”Syyllisyyden lisäksi voidaan kokea häpeää”, Mikkola toteaa.

Ylikomisario Mäkelä sanoo hokevansa kuin mantraa, että kaikkein tärkeintä tilanteiden sel­vittämisessä on luottamuksellinen vuorovaiku­tus. Se varmistaa, että myös ikävistä asioista puhutaan avoimesti.

”Vuorovaikutuksessa esimiesten osaaminen on avainasemassa. Hyvän vuorovaikutussuh­teen rakentaminen on päivittäistä esimiestyötä. Sitä ei saa yhtäkkiä parannettua millään kikalla esimerkiksi työtapaturman sattuessa.”

Työtapaturmien selvittämisessä ja ennaltaeh­käisyssä on aidosti arvostettava jokaisen tietoa. Jokaisen on voitava kokea omat havaintonsa ilmaisemisen arvoisiksi.

”Joskus havaintoja jätetään kertomatta myös vain siksi, ettei oleteta niiden olevan merkittä­viä”, Mäkelä sanoo.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi