Kuva: Mikko Käkelä
Järjestöjulkaisu

Uuden oppiminen pitää työn mielekkäänä

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito on tärkeä työelämätaito, joka korostuu nykyisessä nopeatempoisessa maailmassamme. Uudet oppimisen työkalut tuovat mukanaan huikeita mahdollisuuksia, ja osaamistaan voi kehittää niin muodollisesti opiskellen kuin työssä oppien.

Kirjoittaja(t)

Ei oppi ojaan kaada, eikä tieto tieltä työnnä. Oppia ikä kaikki. Tekemällä oppii. Suomen kielessä on runsain mitoin sananlaskuja, jotka sisältävät vahvan pedagogisen tulokulman. Ne kehottavat hankkimaan osaamista joko akateemisesti opiskellen tai kokeillen ja työtä tekemällä.

Oppimista ei voi sitoa tai rajata vain muodollisiin kouluympäristöihin, sillä ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen, utelias ja kiinnostunut siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Luennoilla ja luokkahuoneessa oppii yhtä, työtehtävissä toista ja vapaa-ajalla jotain muuta. Verkko ja virtuaaliset oppimisympäristöt avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia. Ajasta ja paikasta riippumattoman verkko-opiskelun avulla voidaan harjoitella turvallisesti haastaviakin työvaiheita itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Kun oma motivaatio ja halu oppia on olemassa, niin mahdollisuuksia ja tapoja osaamisen hankkimiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen on tarjolla runsaasti.

Teknologian kehitys on huimaa ja alalla kuin alalla otetaan käyttöön digitaalisia työvälineitä perinteisten työkalujen rinnalle. Tekniikan kehityksen ja muutoksen lisäksi tulevaisuudessa asioita katsotaan entistä vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmasta. Siihenkin tarvitaan osaamista.

Oppiminen, ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito joko osallistumalla koulutuksiin tai työssä oppien tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa hyvää työelämää.

Anni Autere-Kesti
apulaisrehtori, RATEKO

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille täydennyskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevyyksiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Se vastaa muun muassa työturvallisuuden ePerehdytys-koulutuksesta. 

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi