Tulevaisuuden rakentaminen ja megatrendit – Tekninen päällikkö Ville Nurminen, BEWi Synbra RAW

Kirjoittaja(t)
  1. Millaiset ovat tämän päivän innovatiiviset eristeet ja mitkä ominaisuudet korostuvat niissä?

Uusissa eristetuotteissa tärkeässä roolissa on mahdollisimman hyvät eristeominaisuudet. Grafiitin käyttö esimerkiksi EPS:ssä ja kaasujen lämmönjohtavuuden vaikutuksen eliminointi tyhjiöeristeissä ovat hyviä esimerkkejä keinoista eristyskyvyn parantamiseksi.

Toinen ominaisuus uusissa eristeratkaisuissa on asentamisen helppous. Rakennustyömailla on kireät aikataulut ja eristeiden asentamiseen ei ole varaa kuluttaa yhtään ylimääräistä aikaa. Ratkaisut, joissa asentaminen on mahdollisimman nopeaa, kuten EPS-harkot tai erilaiset sandwich-elementit, tulevat lisääntymään edelleen.

Kolmantena tärkeänä ominaisuutena uusissa eristeissä on muiden ominaisuuksien huomioon ottaminen kuin vain eristyskyvyn. Erityisen kekseliäitä ratkaisuja ovat mm. sokkelieristeet, joissa eristämisen lisäksi pyritään kosteuden mahdollisimman hyvään hallintaan. Tulevaisuudessa myös eri tyyppisten eristeiden yhdistelmät tulevat lisääntymään.

  1. Millä keinoin pystytte tuottamaan asiakkaille entistä kustannustehokkaampia ratkaisuja?

Raaka-aineiden kulutuksen minimointi ja tiheyden optimointi ovat merkittäviä tekijöitä kustannustehokkuudessa. Kierrätysraaka-aineiden käyttö tulee lisääntymään ja tehostumaan edelleen tulevaisuudessa.

Käytämme esimerkiksi käytettyjä kalalaatikoita uudelleen raaka-aineena. Kierrätysmateriaalia käytetään jo nyt harmaan EPS:n sekä XPS:n valmistukseen. Myös räätälöidyt tuotteet, jotka voidaan leikata asiakkaan mittojen mukaan luovat kustannustekokuutta samoin kuin kuljetusprosessin optimointi, joka on merkittävä kustannustekijä.

  1. Mitkä ovat tulevaisuuden tuotekehityksen painopisteet eristämisessä?

Eristyskyvyn parantaminen on jatkuva haaste ja kehityskohde eristysvalmistajalle. Toinen tärkeä tulevaisuuden kehityskohde on laajasti eristämisen kokonaisvaltaiset ratkaisut. Kestävä kehitys ja siihen liittyvä materiaalien kierrätyksen kehittäminen on nousemassa keskiöön myös rakentamisessa. Kerrostalorakentaminen on ollut jo pitkään kasvussa ja siihen on jo olemassa ja tullaan kehittämään edelleen entistä toimivampia eristeratkaisuja.

  1. Millaisia ratkaisuja te tarjoatte rakennusalan kierrätykseen ja ympäristövastuuseen?

Tavoitteemme on vähentää kokonaisvaltaisesti rakennusalan jätteiden määrää omilla ratkaisuilla. Samalla haluamme myös tehostaa uudelleenkäyttöön sopivien raaka-aineiden kierrätystä. Tässä nousee keskiöön käyttöiän pidentämisen lisäksi esimerkiksi Polystyrenoloop teknologia. joka mahdollistaa jopa HBCD-pitoisen tai muuta rakennusjätettä sisältävän EPS-jätteen uusiokäytön.

Lisää aiheesta Rakennuslehtilavalla torstaina 11.10. klo 11.10

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tulevaisuuden rakentaminen ja megatrendit – Tekninen päällikkö Ville Nurminen, BEWi Synbra RAW”

  1. ”vastuu rakennushankkeen käytännön toteutuksesta olisi pääurakoitsijalla” Käytössä on jo KVR hankemuoto, jossa vastuu on pääasiassa siirretty urakoitsijalle ja se urakkamuoto on jo nyt johtanut karmeisiin virheisiin ympäristössämme esimerkiksi kalasatamassa.
    Tämä on hyvin lobattu näkemys rakentamisen laadun siirrosta tilaajalta toteuttajalle tulee johtamaan sekä toiminnallisesti, että kaupunkikuvallisesti huonoihin ratkaisuihin. Näistä huonoista ratkaisuista kärsivät kaikki osapuolet mutta erityisesti tilaaja, eli laskun maksaja.

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi