Järjestöjulkaisu

Hyvin perehdytetty on puoliksi tehty

Perehdytys ja työnohjaus lisää työturvallisuutta, sitouttaa ja näkyy laadukkaana työn jälkenä.

Kirjoittaja(t)

Työmaaohjaajan ja perehdyttäjän työssä tarvitaan tietotaidon lisäksi monipuolista viestinnällistä ja ohjauksellista osaamista. Kuulijoiden huomion saaminen on tärkeää, sillä kuuntelemaan koukutettu perehdytettävä tai ohjat­tava on otollista maaperää työturvallisuuden ja työn kannalta tärkeiden asioiden omaksumiselle.

Parempi perehdyttäjä

Työturvallisuuslaki määrittelee perehdyttämisen minimin, mutta turvallisuuden ja tuottavuuden eteen kannattaa tehdä enemmän. RATEKOn Parem­pi perehdyttäjä -koulutuksessa paneudutaan pe­rehdyttämisen haasteisiin ja vahvistetaan pereh­dyttäjän innostamisen, motivoinnin ja vaikuttami­sen taitoja. Koulutus tarjoaa toimintamalleja erilaisiin perehdytystilanteisiin ja antaa työkaluja työturvallisuusasenteen muokkaamiseksi.

Koulutuksesta eväitä ohjaukseen

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö ja työpaikkaohjaaja oppimisen onnistumisen kan­nalta keskeisessä asemassa. Työpaikkaohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijaa niin, että opiskelija pystyy yhdistämään tietopuolisen koulutuksen ja käytännön työtehtävät. Rakennusalan työmaaoh­jaukseen keskittyvä koulutus antaa hyvät eväät opiskelijan ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Koulutuksesta saatu osaaminen on hyödynnettävis­sä myös yleisesti työntekijöiden ohjaamisessa ja palautteen antamisessa.

Lisätietoa www.rateko.fi

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi