Liukuhihnan vasemmalla puolella näkyvät mm. lattiaan merkitty keltainen turvavaloverhon raja sekä kelalta laskeutuva keskuspölynimuri. Kuvat: Ilona Savitie
Järjestöjulkaisu

Työhyvinvointi on yhteinen ykkösasia

Lammin Betonilla työnhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia, ja sitä viilataan jatkuvasti paremmaksi. Työpäivän jälkeen halutaan terveenä kotiin, mutta töissäkin viihdytään – moni jatkaa täällä uraa eläkeikään asti. Vakavia tapaturmia kohtaan ajatus on: ei enää ikinä.

Kirjoittaja(t)

Noin 60 hengen yrityksessä  jokainen saa esittää kehitysideoita, ja niihin tartutaan. Jos ideassa on potentiaalia, se voidaan toteuttaa vaikka heti, tai ainakin laittaa työn alle. Ehdotukset käsitellään tasavertaisesti, oli kyse yhteisestä siivouspäivästä tai tehtaalle tarvittavasta turvajärjestelmästä.

”Meillä on hyvät työkalut ja koneet, joita saa myös hyvin vapaasti ruohonjuuritasolta lähtien kehittää”, työsuojeluvaltuutettu Jani Elo sanoo.

Käytäntö on täällä itsestäänselvyys, sillä omasta porukasta halutaan pitää hyvä huoli. Siksi kaikki ehdotukset sen asian ajamiseksi ovat tärkeitä.

Nyt Lammin Betonin pääkonttorin pöydän ääressä toteaa useampi henkilö lähes yhdestä suusta:

”Ei sitä aina oikein muistakaan, että meillä asiat ovat tosi hyvin täällä.”

Kaikkien yhteinen asia

Oli kuuma kesäpäivä vuonna 2003. Pihamaalla tehtaan laajennustyömaa ja samaan aikaan tuotanto pyöri sisätiloissa. Pihalla työmaan välissä oli kulkuväylä, jota pitkin ajettiin kuormaa sisälle ja ulos. Ehkä aurinko oli häikäissyt kesätyöntekijän silmiin, kun hän peruutti kulkuväylää trukilla. Ohjaus meni vinoon ja trukki kaatui alle metriseen työmaakuoppaan. Työntekijä menehtyi onnettomuudessa.

Tapaus saa jokaisen vieläkin hiljaiseksi. Päivä muistetaan, se on painunut mieleen liiankin hyvin. Silloin ja sen jälkeen päätettiin, että tällaista ei saa tapahtua enää toista kertaa. Se käynnisti uuden vaihteen yrityksen työturvallisuuskulttuurissa. Nyt tehdään kaikki voitava, että työ on turvallista.

”Ensin työturvallisuus oli meille projekti, jolla saatiin käyntiin uudenlainen ja johdonmukainen turvallisuuskulttuuri. Nyt se on prosessi, joka sisältyy  meidän jokaisen työnkuvaan. Sitä prosessia ei voi eikä saa jättää tekemättä. Asiat tehdään aina turvallisesti, eikä meillä ole vaihtoehtoja sen suhteen”, toimitusjohtaja Ismo Nieminen toteaa.

”Turvallisessa ympäristössä työnteko on mukavampaa ja sujuvampaa. Meillä asioita ei tehdä sen vuoksi, että niin kuuluu tehdä, vaan siksi, että niin siitä on hyötyä. Sillä ajatuksella tehdään myös työturvallisuutta.”

Nollavuosi tähtäimessä

Ensimmäisen kerran Lammin Betoni pääsi nollaan tapaturmaan vuonna 2013. Sairauslomaan johtavia poissaoloja ei tullut vuoden aikana kertaakaan. Sen jälkeen nollavuosia on tullut muutama lisää. Se on konkreettinen merkki siitä, että työturvallisuus on hyvällä mallilla.

”Se on vaatinut pitkäjänteistä työtä, ja vaatii koko organisaation sitoutumisen yhteiseen tavoitteeseen –  yksittäisestä työntekijästä korkeimpaan johtoon”, pääluottamusmies ja lastaaja Sami Anttila sanoo.

Betoniteollisuuden vuosittaisessa työturvallisuuskilpailussa Lammin Betoni on ollut mukana kisan ensimmäisestä vuodesta lähtien. Lammin tehtaalla vaikeustaso kisassa pärjäämiseen on korkealla, sillä tämän tehtaan ominaishaasteita ei kokonaan pystytä poistamaan. Niitä ovat melu, pöly ja tärinä. Voitto kilpailussa ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan kilpailun mukanaan tuomat ideat ja hyvät käytännöt.

”Kilpailu on loistava työkalu oman toiminnan kehittämiseen. Aina pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaikka monessa asiassa onkin oltu tällä alalla edelläkävijöinä. Kisasta saa aina hyviä ideoita ja vinkkejä, miten asiat on hoidettu muissa yrityksissä”, Elo pohtii.

Marko Mäkelä tarkistaa, että valmiit betoniharkot ovat priimaa tavaraa liukuhihnalla.
Betonitehtaan koneet on sijoitettu järeän metallihäkin sisään, ja varoituskyltit ohjeistavat lisää.

Hyvinvointia harrasteista

Ismo Nieminen muistuttaa, että työpäivä on jokaiselle vain yksi osa arkielämää. Terveenä kotiin -mottoa halutaan noudattaa säntillisesti.

”Työtapaturman aiheuttama sairauspoissaolo on aina pois sekä työntekijältä, työkavereilta että yritykseltä. Meillä panostetaan hyvinvointiin, eikä syy ole pelkästään rahallinen. On parempi, että kollegat eivät kuormitu siitä, että joku toinen on pois töistä – oli se poissaolo sairauden, huonon kunnon tai tapaturman aiheuttama.”

Turvallisen työskentelyn lisäksi työntekijöitä kannustetaan myös muun hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työntekijöitä kannustetaan vapaa-ajalla harrastuksien pariin, ja niinpä työnantajan Smartum-etu nostettiin hiljattain maksimiin. Se on 400 euroa kulttuuri- ja liikuntaetuutta vuodessa.

Nolla tapaturmaa on Lammin Betonissa jokapäiväinen tavoite. Siksi myös läheltä piti -tilanteet halutaan koota kaikkien  tietoon.

”Kirjaamaton läheltä piti -tilanne on turha, kun sitä ei voida käsitellä mitenkään. Kirjattuna siitä voidaan oppia, ja ehkä seuraavaa ei sitten tulekaan”, Anttila pohtii.

Täkynä havaintojen kirjaamiseen Lammin Betonilla on vakiintunut tapa, että jokainen havainnon jättäjä saa kahvipaketin. Silti ilmoituksia voitaisiin kirjata ylös vielä enemmänkin.

Ismo Nieminen toivoo, että jokainen olisi ilmoituksen jättämisessä aktiivinen.

”Ilmoituksen voi tehdä vaikka siitä, että huomaa rappujen olevan talviaamuna jäässä ja hiekoittamatta.”

Tähän tarkoitukseen Lammin Betonilla on käytössä turvallisuusjärjestelmä HSEQ Online. Sovellus toimii kännykällä ja tietokoneella, ja siihen voi kirjata kaikki havainnot, kiitokset ja arkisemmatkin ehdotukset.

”Se on idioottivarma työkalu saada omat ehdotuksensa eteenpäin.  Ne kaikki käsitellään työturvallisuustyöryhmässä”, Jani Elo kertoo.

Lammin Betonin tehdasalue sijaitsee keskellä kylää, ja tehtaan ympärillä on päivittäin ohikulkevia kou-lulaisia ja henkilöliikennettä. Ohjaavat liikennemerkit ja suojatiet ovat tärkeä osa koko asuinalueen turvallisuutta.
Betonitehtaan tuotanto ja meteli ovat seinien sisällä, mutta pihassa työ jatkuu kuormien purkamisella ja siirtelyllä.

Pöly ja melu kuriin

Kesä 2003 aloitti tehtaalla uuden aikakauden. Sen jäljiltä tehtiin paljon uudistuksia, jotka ovat luoneet turvallisemman työympäristön tehtaalla työskenteleville. Koneita uusittiin ja linjastosta tuli automaattisempi ja etäämpää ohjattava. Lähes joka paikassa tehtaalla työntekijän ja koneen välissä on järeä metallihäkki. Betonimuottien valmistajalta on tilattu tehtaalle muotit, joissa on ripustusratkaisut. Niiden ansiosta betonimuotti ei pääse liukumaan tai putoamaan. Sekin on iso asia, sillä jokainen muotti painaa 600–1500 kiloa.

Turvavaloverhot pysäyttävät koneet hetkessä, jos turvalinjan ylittää varomattomasti. Säännölliset tarkastuskierrokset ja kuukausi-info pitävät kaikki ajan tasalla myös turvallisuusasioista. Pihamaalle on maalattu suojatiet ja ohjaavia liikennemerkkejä pystytetään tarpeen mukaan lisää, niin omassa pihassa kuin viereisellä pikkutiellä.

Kehitysideat tulevat usein työntekijöiltä itseltään.

”Esimerkiksi meillä lastauksen puolella tehdään oman työn ohella riskienarviointia, ja viedään sitä esimiesjohtoisesti eteenpäin. Työntekijällä on kuitenkin paras tuntemus siitä, mikä on turvallisin tapa tehdä omaa työtä”, Anttila sanoo.

Betoniharkkojen valmistuksessa haittapuolia tuotannossa ovat melu, pöly ja tärinä. Kuulosuojaimet ovat vakiovaruste reilun sadan desibelin metelissä, osa käyttää tuplasuojaimiakin. Kunnossapidosta syntyvää pölyä poistetaan liikuteltavalla kohdepoistolaitteella, ja keinoja kehitellään koko ajan lisää.

”Viime vuoden lopulla otimme käyttöön myös reaaliaikaisen pölynmittauksen. Tehtaalla on seitsemän anturia, jotka mittaavat pölyn määrää pisteellä. Se voi tuoda meille tärkeää tietoa, missä ja mihin aikaan vuorokaudesta on pölyä. Se taas auttaa kohdistamaan pölynpoiston oikeisiin paikkoihin”, Nieminen toteaa.

Työsuojeluvaltuutettu Jani Elo käsittelypöydän äärellä. Tässä huolletaan betonimuottia, jota voi turval-lisesti kiinnitettynä kallistaa ja pyörittää.

Työuraa eläkkeelle asti

Hyvä työympäristö lisää myös työhyvinvointia laajassa  merkityksessä. Lammin Betoni tuntuu olevan pienen paikkakunnan tuttu työpaikka, jossa viihdytään. On niitäkin, jotka ovat tehtaan työntekijöitä jo toisessa polvessa.

Jos viihtymisen kanssa tulee haastetta, siihen etsitään yhteistuumin ratkaisu. Näin kävi Sami Anttilalle, joka siirtyi monen vuoden tehdastyöstä toisiin tehtäviin.

”Viisi vuotta sitten olin todella ryytynyt työhöni tehtaalla ja työura oli lähellä loppua. Työnantaja näki tilanteen ja tarjosi työtä logistiikasta. Nyt viihdyn todella hyvin”, Anttila kertoo.

Työuraa talossa Anttilalle on kertynyt nyt 25 vuotta.

Talouspäällikkö Riitta Hallami-Laurila muistelee, että hänen työuransa talossa alkoi runsas 25 vuotta sitten.

”Parasta työssä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää itseään opiskelemalla työn ohessa, ja siihen myös kannustetaan. Sitä kautta olen voinut löytää itselleni sopivimmat vastuualueet. Täällä saa vastuuta, jos sitä haluaa”, Hallami-Laurila toteaa.

Työntekijät ovat iältään pääosin neljissäkymmenissä, moni enemmän. Huhtikuussa kahviteltiin taas yhden työntekijän eläkkeelle siirtymistä. Työterveyshuollon yhdeksi lähivuosien painopisteeksi onkin nimetty erityisesti iäkkäät työntekijät. Jos on ehtinyt olla tehtaalla töissä vasta 17 vuotta kuten Jani Elo, edustaa junioriosastoa.

Toimitusjohtajana Ismo Nieminen aloitti talossa 29 vuotta sitten.

”Olin silloin aivan eri tehtävissä kuin nyt. Meillä on täällä pirun hyvä tiimi, eikä minua aamuisin ole kyllä pahemmin harmittanut lähteä työpaikalle.”

Toiveena on, ettei muitakaan harmita.  Työntekijöiden ehdotuksia kuullaan herkällä korvalla. Lähes kaikki ehdotukset saakin läpi, kun vain avaa suunsa ja ehdottaa. Sami Anttila mietti kollegoidensa kanssa liukastumisriskiä pihamaalla, ja pian työturvallisuus eteni taas pari harppausta.

”Huomasin, että pihalla on välillä tosi liukasta ja ehdotettiin niinkin simppeliä asiaa, että ostetaan lastaajille nastakengät. Idea toteutettiin heti, ja se on lisännyt turvallisuutta merkittävästi. Ei sen tarvitse olla sen vaikeampaa.”


Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa voitto Rudukselle

Rudus voitti valtakunnallisen Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun kaikki kolme sarjaa. Elementtisarjan voitti Rudus Oy:n Kotkan tehdas, betonituotesarjan Orimattilan tehdas ja valmisbetonisarjassa voitto meni Kemin mobiilitehtaalle.

Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on motivaation kohotus yritysten työturvallisuustyötä kohtaan, hyvien turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen.

”Työturvallisuutta tulee parantaa jatkuvasti ja laittaa todetut hyvät käytännöt kiertämään sekä omassa organisaatiossa että koko rakennusalalla”, Ruduksen työturvallisuustiimi painottaa.

Kilpailu järjestettiin nyt kahdettatoista kertaa. Kokonaiskilpailun voittaja valitaan ja julkistetaan myöhemmin, Betoniteollisuuden kesäseminaarissa elokuussa 2022.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi