Olemme siirtymässä kiertäviin mestaripalavereihin, joissa kokoonnutaan vuoron perään eri työmailla, rakennusneuvos ja toimitusjohtaja Jari Lainio kertoo. Kuva: Jyrki Vesa
Järjestöjulkaisu

Vauhtia vertaisoppimisesta

Lainio-Laivorannassa kokeneemmat osaajat siirtävät osaamistaan nuoremmille insinööreille. Tavoitteena on myös siirtyä kiertäviin mestaripalavereihin.

Kirjoittaja(t)

Rakennusalalla lisäkoulutukset jäävät helposti irralliseksi käytännön työstä. Saatua oppia ei välttämättä pysty hyödyntämään oman työn arjessa.

Toisaalta yrityksissä on tänä päivänä paljon myös omaa osaamista, ja sitä kertyy lisää erilaisten kehittämisprojektien ja pilottihankkeiden kautta. Tässäkään yksittäisten henkilöiden osaaminen ei välttämättä siirry laajemmin yrityksen osaamispääomaksi.

Ratkaisua pulmaan etsitään vertaisoppimisesta ja osaamisen siirtämisestä työyhteisön sisällä. Osaamista voidaan siirtää vanhemmilta nuoremmille, nuoremmilta vanhemmille tai vertaisten kesken työnjohtajalta toiselle.

Varsinais-Suomessa toimivassa Rakennustoimisto Lainio-Laivorannassa on jo muodostettu mestari–kisällipareja esimerkiksi laskenta- ja hankintatoimen puolelle.

”Vanhemmat osaajat opastavat nuorempia insinöörejä ja siirtävät omaa osaamistaan heille”, rakennusneuvos ja toimitusjohtaja Jari Lainio sanoo.

Kiertävät työmaapalaverit vauhdittavat tiedon kulkua

Aiemmin Lainio-Laivorannassa vastaavat työnjohtajat tekivät yksin uusien työmaiden aikataulut. Nyt ne suunnitellaan yhdessä, jolloin asiaan saadaan useampia näkökulmia. Lisäksi yrityksessä ollaan siirtymässä kiertäviin mestaripalavereihin, joissa kokoonnutaan vuoron perään eri työmailla.

Palaverin yhteyteen otetaan työmaan esittely ja hetki aikaa ajatusten jakamiseen kyseisen työmaan ajankohtaisista asioista.

”Tarkoitus on oppia toinen toiseltamme. Ja jos työmaalla on jokin ongelma, siihen voidaan etsiä ratkaisuja porukalla”, Lainio sanoo.

Palavereissa käydään läpi työturvallisuusasiat, tavaratoimitusten sujuvuus ja alihankintakysymykset. Jos jonkin työmaan aliurakoitsijan kalenteri alkaa olla liian täynnä, voidaan katsoa yhteen kaikkien työmaiden kokonaistilanne.

Tavoitteena osaamisen kehittämisessä on sujuvoittaa työmaiden toimintaa ja siten lisätä myös taloudellista tehokkuutta. Pienet ongelmat saattavat työllistää ja turhauttaa työmaan arjessa kohtuuttoman paljon.

Vertaisoppiminen vie oman aikansa

Varsinais-Suomessa toimiva Lainio-Laivoranta Oy työllistää tällä hetkellä noin 50 rakennusalan ammattilaista. Oman väen lisäksi työmailla on mukana aliurakoitsijoita sekä opiskelijoita ammatti- ja ammattikorkeakouluopintojen piiristä. Tänä keväänä opiskelijoita on tulossa kuudesta kahdeksaan.

”Monissa yrityksissä vanhempia työntekijöitä on jäämässä eläkkeelle, ja välistä puuttuu tavallaan yksi sukupolvi. Hiljaista tietoa häipyy alalta, jos emme saa siirrettyä sitä nuoremmille”, Lainio sanoo.

Lainion mukaan oleellisinta on asenne ja halu opettaa. Lisäksi työn arjessa ei saa olla liian kiire, vaan opetukseen täytyy pystyä varaamaan oma aikansa.

”Emme ole keksimässä pyörää uudestaan, mutta olemme saaneet asioita toimimaan. Tiedon kulku on avainasemassa”, Lainio tiivistää.

”Tavoitteena on imeä kaikki kokemus ja osaaminen firman sisällä avoimesti pöydälle kaikkien hyödynnettäväksi. Keskustelut muiden yritysten kanssa ovat osoittaneet, että ongelmat ovat hyvin samanlaisia joka puolella.”


Uusia malleja osaamisen kehittämiseen

Mittaviivan vetämä hanke luo vertaisoppimisen toimintamalleja osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Mukana on seitsemän yritystä.

Rakennusalan oppimismallit perustuvat pitkälti kouluopetukseen, kursseihin ja erilaisiin tutkintoihin. Niissä osaamista kehitetään pääasiassa työpaikan ulkopuolella. Saatuja oppeja ei ole aina helppoa siirtää omaan työhön ja työympäristöön.

Vuonna 2021 alkanut vertaisoppimisenhanke pyrkii taklaamaan tämän pulman. Tavoitteena on selvittää, millaisia osaamistarpeita yrityksillä on ja mitä osaamista vertaisoppimisella voidaan siirtää. Lisäksi tarkastellaan, millaisia järjestelyjä ja millaista tukea tämä vaatii yrityksiltä.

”Lopputuloksena syntyy vertaisoppimisen toimintamalleja, joita kaikki yritykset pystyvät hyödyntämään”, tutkimusjohtaja Tarja Mäki Mittaviivasta sanoo.

Käytännössä mukaan lähteneet yritykset pohtivat, millaisen osaamisen siirtäminen olisi erityisen tärkeää ja miten se kannattaisi tehdä. Ratkaisu voi olla esimerkiksi sisäinen koulutusmalli tai mestaripalaverikäytäntöjen hiominen.

Mukana olevat yritykset tapaavat 3–4 kertaa vuodessa käymään läpi kunkin tilannetta ja esiin nousseita pulmia. Samalla voidaan jakaa ajatuksia ja kokemuksia eri teemoista. Lisäksi kukin yritys saa kohdennettua koulutusta tai työpajatyöskentelyä oman kehittämistavoitteen tueksi.

Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Mukana on seitsemän yritystä: Skanska Talonrakennus Oy, Lainio-Laivoranta Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Rakennusliike V. Mättölä Oy, Ideastructura Oy, Lehto Group Oyj ja Mittaviiva Oy. Hankkeen toteuttaa Mittaviiva Oy Työsuojelurahaston tukemana.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi