Poikkeamista oppimisen malli on erilainen kahden ihmisen firmassa kuin isossa konsernissa, vaikka samoja piirteitä on molemmissa. Kuva: RT
Järjestöjulkaisu

Poikkeamista voi ja kannattaa oppia

Poikkeamista oppiminen on havaintoja työpaikan arjesta ja havaittujen epäkohtien korjaamista. Rakennusteollisuus RT:n työryhmä työstää parhaillaan poikkeamista oppimisen malliprosessia, joka valmistuu kesään 2024 mennessä.

Kirjoittaja(t)

Jos jokin ei rullaa työmaalla toivotulla tavalla, kannattaa pysähtyä hetkeksi. Mitä tapahtumasta voi oppia ja voiko jotain tehdä jatkossa paremmin? Kyseessä voi olla vaikkapa tyytymätön asiakas, työturvallisuuteen liittyvä huomio tai läheltä piti -tilanne.

Poikkeamista oppiminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan havaintoja työpaikan arjesta ja havaittujen epäkohtien korjaamista. Lisäksi tarvitaan yhdessä sovittu tapa toimia, jotta poikkeamista oppimisesta tulee osa työpaikan kulttuuria ja kaikki nostavat huomioitaan esiin.

”Malli on erilainen kahden ihmisen firmassa kuin isossa konsernissa. Samat elementit ovat kuitenkin molemmissa”, laatupäällikkö Timo Salminen Nesteeltä sanoo.

Ensin jonkun täytyy älähtää, kun asiat eivät mene putkeen. Tähän voidaan rakentaa yrityksen koon mukaan esimerkiksi jonkinlainen tiketti- tai liputusjärjestelmä. Oleellista on, että huomio menee eteenpäin ja siihen tartutaan.

Asian tutkimisen jälkeen päätetään, mitä tehdään jatkossa eri tavalla. Ratkaisusta viestitään henkilöstölle ja seurataan, että uusi tapa toimia juurtuu arjen käytännöksi.

”Mallista ei kannata tehdä liian valmista, kun sitä rakennetaan ensimmäisen kerran. Mietitään ensimmäiset askeleet ja lähdetään kokeilemaan. Jos kuvio toimii, se on hyvä. Jos ei toimi, sitten viilataan ja mietitään, mitä muutetaan”, Salminen sanoo.

Oman työyhteisön malli rakennetaan yhdessä

Nesteellä poikkeamista oppimista on kehitetty aktiivisesti viimeiset  neljä vuotta Salmisen johdolla, ja malli itsessään on paljon vanhempaa perua. Nesteen mallissa ei keskitytä vain terveyteen ja turvallisuuteen. Havaintoja tehdään myös laadusta ja tuottavuudesta jatkuvan parantamisen hengessä.

”Keskeistä on keskustelu henkilöstön kanssa siitä, mikä on omaan työyhteisöön sopiva tapa  edistää asiaa. Olennaista on ottaa mukaan myös työntekijöitä eikä pelkästään toimihenkilöitä”, Salminen summaa.

Salmisen kokemuksen valossa poikkeamien tutkiminen ja korjaustoimien miettiminen kannattaa järjestää  mahdollisimman lähellä tapahtumia eikä niin, että paikalle hälytetään jokin erillinen tutkintaorganisaatio. Työmaalla sattuneista poikkeamista vastaa työmaapäällikkö. Asiakaspalvelussa tehtyihin havaintoihin tarttuu sen puolen vastaava.

”Tekemiseen kannattaa hakea sparrailua ja vertaistukea samassa vaiheessa olevilta yrityksiltä.  Oman yrityksen tilannetta on järkevintä verrata siihen, missä oltiin puoli vuotta sitten. Jos itse lähden juoksemaan, en vertaa omaa suoritustani Usain Boltiin”, Salminen sanoo.

Työryhmä laatii prosessimallin

Rakennusteollisuus RT on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää poikkeamista oppimista rakennusalalla. Työn alla on parhaillaan malliprosessi poikkeamista oppimiseen. Lisäksi työstetään vinkkejä poikkeamista oppimisen kehittämiseen myös niille organisaatioille, joissa oma malli on jo käytössä.

”Eniten uusista työkaluista ja malleista hyötyvät ne yritykset, joilla ei vielä ole sovittua toimintatapaa ja erillistä turvallisuusorganisaatiota”, työryhmää johtava henkilöstöturvallisuuspäällikkö Iida Peltosaari Consti Oyj:stä sanoo.

Uudet mallit ja työkalut valmistuvat kesään 2024 mennessä. Peltosaaren mukaan asia on erityisen tärkeä tapaturma-alttiilla rakennusalalla, jotta työturvallisuutta voidaan tehokkaasti vahvistaa läpi koko kentän.

”Työntekijöiden mukaan saaminen on olennaista. On tärkeää, ettei haeta syyllisiä, vaan tekemistä ohjaa aito halu oppia ja parantaa omaa tekemistä”, Peltosaari tiivistää.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi