Asuntomessut (kuva Vantaan Kivistöstä) ovat hyvä läpileikkaus paitsi pientalorakentamiseen myös pientalorakentamisen turvallisuuskulttuuriin.

Tarkkana pientalotyömailla! – Yksi ihminen jo kuollut tänä vuonna

Kuluvan vuoden aikana on kuollut kaksi työntekijää, molemmat rakennustyömailla. Työturvallisuusongelmia on erityisesti pientalotyömailla.

Kirjoittaja(t) Teppo Kuittinen

Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon on tullut kaksi työtapaturmakuolemantapausta vuonna 2019. Tapaturmavakuutuskeskuksen nettisivuilla on lyhyet kuvaukset tapaturmista. Molemmat kuolemantapaukset sattuivat rakennustyömaalla, toinen niistä pientalotyömaalla.

Tammikuun 18. päivä työntekijä kuoli omakotitalon rakennustyömaalla. Työntekijä oli jäänyt hirsirakenteen alle. Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan hirsirakenne oli ilmeisesti kaatunut ja työntekijä jäänyt sen alle puristuksiin. Tapaturmavakuutuskeskus ei ole vielä saanut muita tietoja tapauksesta.

Työsuojeluhallinto on kuluneen vuoden aikana tiedottanut useista oikeuden antamista tuomioista liittyen työturvallisuuden vaarantamiseen rakennustyömailla. Suurin osa näistä tuomioista on koskenut pientalotyömaita ja erityisesti kattotöitä niillä.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa kattoremontteja tekevän yrityksen 20 000 euron yhteisösakkoon kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön kaksi työnjohtajaa, yksikön päällikkö ja toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksista. Yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikosten tuottamana taloudellisena hyötynä 3 926,40 euroa.

Toistuvia puutteita putoamissuojauksessa

Käsiteltävänä oli kaksi erillistä kattoremonttitapausta. Toinen tapahtui yhtiön rivitalotyömaalla lokakuussa 2016 Tammelassa ja toinen yhtiön omakotitalotyömaalla huhtikuussa 2017 Forssassa. Molemmissa tapauksissa työsuojelutarkastaja joutui keskeyttämään työn havaittuaan työmailla välittömän hengen tai ainakin terveyden menettämisen vaaran. Työmailla oli vakavia puutteita kattotyön putoamissuojauksissa, kulkuteissä sekä asbestipurkutyötä koskevien työturvallisuusmääräysten noudattamisessa.

Työsuojelutarkastajat olivat jo aiemmin havainneet yrityksen työkohteissa toistuvasti puutteita muun muassa putoamissuojauksen ja turvallisen nousutien toteuttamisessa, ja antaneet yhtiölle puutteista toimintaohjeita, kehotuksia ja käyttökieltoja.

Käräjäoikeus totesi, että yhtiön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta tai varovaisuutta rikosten ehkäisemiseksi, kun sen työmailla on toistuvasti todettu puutteita työturvallisuudesta huolehtimisessa ja työsuojeluviranomainen on antanut yhtiölle lukuisia toimintaohjeita ja kehotuksia.

”Työturvallisuussäännökset edellyttävät rakennustyössä putoamissuojauksen käyttämistä rakennustyön jokaisessa vaiheessa, jos työtä tehdään yli kahden metrin korkeudessa. Pientalotyömailla sattuu laiminlyöntien vuoksi paljon vakavia putoamistapaturmia”, työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistutti tiedotteessa.

Suojakaiteiden asennusta ilman valjaita

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus puolestaan tuomitsi helmikuussa rakennusalan yrityksen vastaavan työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen.

Käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos tuli ilmi, kun vesikatolle suojakaiteiden asennusta tehnyt työntekijä oli toukokuussa 2017 Nurmijärvellä pudonnut alas maahan loukkaantuen. Vesikattoa työmaalla urakoineen yhtiön työntekijä oli ollut asentamassa rakenteilla olleen rivitalon vesikatolle suojakaiteiden käsi- ja välijohteita.

Katolle oli tehty räystäslaudoitus, jota käytettiin työtasona suojakaiteiden asennuksessa. Asentaessaan viimeisen kaidetolpan väliä, työntekijä huomasi kaidetolpan olevan vinossa. Hänen suoristaessaan tolppaa se oli irronnut, jolloin työntekijä menetti tasapainonsa ja putosi noin seitsemän metrin korkeudelta.

Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi ilmi muun muassa, ettei työntekijä ollut käyttänyt turvavaljaita ja -köyttä.

Tuomion mukaan vastaavan työnjohtajan vastuu perustuu pääurakoitsijan vastuuseen yhteisellä rakennustyömaalla. Työmaan yleisessä suunnittelussa ei ole tunnistettu kysymyksessä olleen kattotyön erityistä vaarallisuutta. Kysymyksessä ei ollut ennalta-arvaamaton tilanne tai poikkeuksellinen työtehtävä. Turvallisuuspuutteen havaitseminen on työmaalla ollut valvottavissa sinänsä tavanomaisessa työtehtävässä.

Oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi katsottiin lievä sakkorangaistus. Työntekijän oman työnantajayhtiön edustajaa ei esitutkinnassa kuultu. Käräjäoikeus korostikin, että ”teon moitittavuutta arvioitava työmaan turvallisuussuunnittelun ja valvonnan kokonaisuudessa, jossa aliurakoitsijan ja sen palveluksessa olevan työntekijän toiminnalla on ollut myös ilmeinen osuus työturvallisuuspuutteen jäämisestä korjaamatta”.

Kuudessa metrissä ilman valjaita

Lisäksi helmikuussa Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tamperelaista rakennusalan yritystä pyörittäneen yrittäjän työturvallisuusrikoksista sakkorangaistukseen. Syyttäjä luopui vaatimasta rikoksella saadun hyödyn menettämistä, koska yrityksen toiminta oli lakannut.

Kangasalalaisen omakotitalon vesikatolla viimeistelytöitä tehnyt työntekijä oli maaliskuussa 2017 pudonnut alas maahan loukkaantuen vakavasti.

Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi ilmi, etteivät työntekijät olleet käyttäneet turvavaljaita ja -köyttä työskennellessään noin kuuden metrin korkeudella vesikatolla.

Lisäksi työsuojelutarkastuksella kävi ilmi, ettei työnantaja ollut laatinut kohteesta kirjallista putoamissuunnitelmaa eikä rakennusturvallisuusasetuksen edellyttämiä suojakaiteita tai muita suojarakenteita ollut käytetty kohteessa. Työnantaja oli myös laiminlyönyt sekä valvoa suojakypärän käyttöä työmaalla että järjestää riittävän turvallisen kulkutien katolle.

Käräjäoikeus totesi, että yrittäjä oli syyllistynyt vakaviin laiminlyönteihin koskien työturvallisuusmääräyksiä ja tuomitsi yrittäjän 75 päiväsakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korosti tiedotteessaan, että korkealla tehtävässä työssä ensisijainen putoamissuojaus on toteutettava esimerkiksi telinein, suojakaitein, suojaverkoin tai muiden rakenteisiin kiinnitettävien putoamisen estävien suojarakenteiden taikka henkilönostimien avulla. Jos tällaisten laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa valjastyyppistä henkilösuojainta köysineen.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tarkkana pientalotyömailla! – Yksi ihminen jo kuollut tänä vuonna”

  1. 90% puotoamisen suojauksista on toteutettu väärillä suojain ratkaisuilla. Käytetään putoamisen suojauksessa putoamissuojain valjasta ja putoamisen pysäyttävää ratkaisua, kun oikea valinta olisi työskentely valjas putoamisen estämällä ratkaisulla. Yleisimmillä putoamisen pysäyttävillä ratkaisuilla pudotaan maahan jopa 6,75m korkeudesta.

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi