Kuva: Adobestock
Järjestöjulkaisu

Kauhaan tarttunutta

Kirjoittaja(t)

INFRA lupaa kovia ja haluaa tukesi

INFRA ry:llä on kevään eduskuntavaalien alla kolme kovaa lupausta suomalaisille.

Infraurakoitsijat lupaavat rakentaa vahvat väyläyhteydet Suomesta länteen ja varmistaa huoltovarmuudelle kriittiset reitit.

Aikomuksena on myös parantaa vientiteollisuuden logistista kilpailukykyä ja ihmisten sujuvaa liikkumista asuinpaikasta riippumatta.

Kolmantena lupauksena on rakentaa väyläratkaisujen avulla vähäpäästöisempää ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Parhaat asiat saavutetaan yhteistyöllä. Näidenkin lupausten lunastamiseksi taakse tarvitaan koko yhteiskunnan tuki.

Onnistumisen edellytys on, että myös Suomessa laaditaan kunnianhimoinen visio liikenneverkon kehittämiselle muiden Pohjoismaiden tapaan – ja pitkäjänteinen suunnitelma sen toteuttamiseksi.

Isoille väyläinvestoinneille on myös viimein löydettävä uusia, budjettikehyksen ulkopuolisia rahoitusmalleja. Niissä tulee hyödyntää esimerkiksi valtion omaisuuden myyntituloista saatavaa vipuvaikutusta. Budjettikehyksen sisältä tarvitaan puolestaan riittävä vuosittainen rahoitus kehitysinvestoinneille ja perusväylänpidolle, jotta liikenneinfran korjausvaje supistuisi.

Lopuksi urakoitsijat odottavat lupaustensa toteuttamisen tueksi Suomelta EU-rahoituksen systemaattisempaa ja suurempaa hyödyntämistä väylähankkeissa sekä lisää tutkimusta liikenneinvestointien dynaamisista vaikutuksista.

INFRA RY edustaa infra-rakennusalan työnantajayrityksiä Rakennusteollisuus RT:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. Tutustu vaalitavoitteisiimme netissä: Rt.fi/vaalit2023.
Yksi on varmaa: infraurakoitsija ei unohda vaalien jälkeenkään, mitä tuli luvattua. Kuva: Adobe Stock

Soramontusta frisbeegolfradaksi

Rakentaminen ei onnistu ilman kivi- ja maa-aineksia kuten hiekkaa ja soraa. Valtaosa kiviaineksista otetaan luonnon kiviainesvarannoista.

Kiviainesten ottamisen yhteydessä on mahdollista edesauttaa luonnon monimuotoisuutta ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

”Ruduksen kiviainesten ottoalueet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle”,

kertoo Ruduksen laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

”Tavoitteenamme on, että luonto on monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa ottotoiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.”

Esimerkiksi Hausjärven Ryttylässä 32 hehtaarin soranottoalue muuttui Ruduksen LUMO-ohjelmassa Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamaksi Kakslammin suojelualueeksi. Alueella esiintyy nyt lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja, ja se palvelee myös paikallisia ihmisiä ja urheiluseuroja.

”Luontopolku, kuntoportaat, frisbeegolfrata ja luontonähtävyyksiä”, Rauhamäki listaa alueen tarjontaa.

Lue koko juttu: Rt.fi/tr. Rakennusalan biodiversiteettitiekartta valmisteilla, seuraa etenemistä: Rt.fi/kestava-rakentaminen.
Frisbeegolf toimii paahdeympäristöksi tarkoitetuilla alueilla: pelatessa tallotaan ei-toivottuja puuntaimia ja vieraslajeja, mikä auttaa pitämään alueen avoimena. Kuva: Rudus Oy

Infraa lukuina

Lähde: Väylävisio 2050 (Infra.fi)

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi