Lujuuslajitellun puutavaran valmistajia asetettiin myyntikieltoon, mukana yksi alan jäteistä

Yhdeksästä Tukesin testaamasta valmistajasta vain kaksi selvisi puhtain paperein. Kaksi asetettiin myyntikieltoon. Yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus. Myyntikieltoon asetetuilla puutteet olivat selviä lujuusluokan alituksia.

 

Yhdeksästä Tukesin testaamasta valmistajasta vain kaksi selvisi puhtain paperein. Kaksi asetettiin myyntikieltoon. Yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus. Myyntikieltoon asetetuilla puutteet olivat selviä lujuusluokan alituksia.  

Tukes testasi yhdeksän eri valmistajan lujuuslajiteltua rakennepuutavaraa standardin EN 14081-1 mukaan. Testattava puutavara oli poikkileikkaukseltaan 48×148 millimetriä ja lujuusluokaltaan C24. Tämä lujuusluokka on hyvin yleisesti rakenteissa käytettävä ja sitä on laajasti myynnissä. Tuotteet hankittiin rakennustarvike- ja puutavaraliikkeistä Pirkanmaan ja Etelä-Suomen alueilta.

Jokaiselta yhdeksältä valmistajalta testaukseen valittiin 30 vähintään 3,6 metrin pituista koekappaletta. Tuotteet testattiin Eurofins Expert Services Oy:n laboratoriossa. Tuotteista testattiin taivutuslujuus, kimmomoduuli, tiheys, kosteuspitoisuus, poikkileikkausmitat, lape- ja syrjävääryys sekä kierous.

Kahdessa tuotteessa merkittäviä puutteita

Testeistä saatuja tuloksia verrattiin valmistajan suoritustasoilmoituksessa ilmoittamiin perusominaisuuksien arvoihin. Suoritustasoilmoitus on dokumentti, jolla valmistaja antaa tietoja yhdenmukaisen standardin mukaisesti oleellisista rakennustuotteen ominaisuuksista.

Kahden valmistajan tuotteet alittivat selvästi C24-lujuusluokan ilmoitetut ominaisuudet taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta. Neljän valmistajan koekappalesarjassa oli muutamia koekappaleita, joiden kierous oli yli sallitun raja-arvon. Lisäksi koekappaleiden tiheydessä oli yksi selvä ja toinen lievä alitus. Kahden valmistajan tuotteet olivat täysin suoritustasoilmoitusten mukaisia.

Tukes on antanut kahdelle valmistajalle, Stora Enso Wood Product Oy:lle ja Oy Pertu Components Ltd:lle, lujuuslajitellun rakennepuutavaran myyntikieltopäätöksen koskien testattuja tuote-eriä. Kyseisten tuote-erien puutavaran voi markkinoida ja myydä lujuusluokittelemattomana sahatavarana. Valmistajat ovat ryhtyneet toimiin tuotteidensa muuttamiseksi takaisin vaatimustenmukaisiksi. Lisäksi valmistajat ovat keränneet vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta pois.
Yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus testeissä havaittujen vähäisten puutteiden johdosta. Kahdella valmistajalla oli puutteellisuuksia asiakirjoissa, jotka valmistajat korjaavat vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia.

Metsistä yhä heikompaa puuta

Lujuusluokitelluksi sahatavaraksi kelpaa yhä suurin osa kuusitukeista, mutta hylkäysprosenttia kasvaa koko ajan, kirjoitti Lapin Kansa 11. helmikuuta. Syynä on puiden liian nopea kasvu, joka laskee puuaineksen tiheyttä. Mitä nopeammin puu kasvaa sitä alhaisempi on tiheys ja sitä paksumpia ovat oksat.

”Metsänomistajan on taloudellisesti järkevämpi kasvattaa iso kasa huonoa puuta nopeasti kuin samankokoinen kasa parempaa puuta hitaammin”, sanoi puututkija Henrik Herajärvi Lukesta.

Havupuun pikakasvatus on edullista kemialliselle metsäteollisuudelle. Suomen vientisahoille  sen sijaan pohjoisen puun lujuus on tärkeä kilpailutekijä.

Tutkijan mukaan haitallisinta on nuoruusvaiheen nopea kasvu. Kasvua on nopeuttanut nuorten kuusikoiden pitäminen liian harvarunkoisina. Lannoituksellakin on merkitystä, mutta sitä käytetään pääasiassa päätehakkuuiässä olevaan puustoon.

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Lujuuslajitellun puutavaran valmistajia asetettiin myyntikieltoon, mukana yksi alan jäteistä”

  1. Olisi ollut mielenkiintoista tietää noiden alitusten absoluuttiset arvot.

Vastaa käyttäjälle Nimetön Peruuta vastaus