Kokeile kuukausi maksutta

Parempaa tietoa kierrätysmateriaaleista kaivataan rakennusalalla

Tietoa kirjoittajasta Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma
Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa yhdistämällä jo yli 100 rakennusalan toimijaa. Kiertotalousklusteri tukee käytännön kokeiluja ja alan toimijoiden välistä yhteistyötä. https://testbed.hel.fi/kiertotalous/
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kannustan rakennustuoteteollisuutta tuomaan markkinoille enemmän ja seikkaperäisempää tietoa kierrätysmateriaaleista, jotta niitä voidaan hyödyntää laajemmin.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin Helsingin kaupungin Asuntotuotannon toimeksiantona selvitys, jossa kartoitettiin markkinoilla olevia kierrätysmateriaalisisältöisiä rakennustuotteita. Niillä tarkoitan tässä yhteydessä rakennusmateriaalia, jonka raaka-aine tai osa niistä on kierrätettyjä.

Jo terminologia hämää monia. Monet materiaalit ovat jo kierrätettäviä, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ne todella päätyisivät kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Kierrätettävyys ei tarkoita myöskään sitä, että alkuperäisen tuotteen valmistuksessa olisi käytetty kierrätettyä alkuperää olevia raaka-aineita neitseellisten sijasta. Selvitystä tehdessämme törmäsimmekin juuri tähän haasteeseen. Termit olivat menneet sekaisin myös materiaalien tuottajilla.

 

Puutteellisia materiaalitietoja

Toinen selvityksessä havaittu haaste oli materiaalitietojen puutteellisuus. Usein kierrätysmateriaalin sisällöstä tai määrästä ei kerrottu valmistajien internetsivuilla tai materiaalidokumentaatiossa. Tämä saattoi johtaa siihen, että jotkin materiaalit eivät päässeet mukaan nyt tuotetulle listaukselle.

Kierrätysmateriaalisisällön ilmoittamiselle ei ole ainakaan vielä asetettu samankaltaisia vaatimuksia kuin esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennalle. Riittää, että valmistaja kertoo, mitä materiaalia on käytetty ja kuinka paljon sitä lopputuotteessa on. Tätä tietoa oli yllättävän vaikea löytää useiden tuotteiden kohdalla.

Tänä päivänä tiedon helppo saatavuus on oleellista vaihtoehtojen vertailemiseksi ja tuotteiden ominaisuuksien tarkastelemiseksi. Neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja kierrätysmateriaalien käyttö kiinnostaa yhä suurempaa joukkoa.

 

Kierrätys täydentää uudelleenkäyttöä

Tarkastelumme perusteella kierrätysmateriaalisisältöjen osuutta on vaikea saada käytetyistä materiaaleista kovin suureksi, koska massaltaan suurimman eli rungon osuus on niin merkittävä. Betoni ja puu eivät tähän haasteeseen pysty vastaamaan eikä kierrätysteräksenkään saatavuus riitä vielä tarpeeseen.

Erilaisia eristemateriaaleja on kuitenkin tarjolla runsaasti jo tällä hetkellä ja kierrätysmuoviakin hyödynnetään esimerkiksi höyrynsulkumuoveissa ja bitumikatteissa. Julkisivumateriaaleissa, talotekniikkatuotteissa, pintamateriaaleissa ja kalusteissa valikoima on tehdyn selvityksen mukaan niukka.

Uudisrakentamisessa kiertotalous ei vielä näyttele merkittävää roolia. Toisin on asian laita sitten, kun kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, laitteita ja kalusteita täydennetään kierrätetyillä, uudelleenkäytetyillä rakennusosilla. Silloin kiertotalous on jo huomattavasti paremmalla tasolla.

 

Laura Kainulainen

Ramboll Finland Oy

Laura Kainulainen työskentelee Ramboll Finlandin rakennetekniikan kestävän kehityksen päällikkönä. Kirjoitus on osa kiertotalouden klusteriohjelman blogisarjaa. Kiertotalousklusterin tavoite on edistää kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa Helsingissä.

 

Viimeisimmät näkökulmat

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmahttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/helsingin-kiertotalouden-klusteriohjelma/