Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko muistuttaa työturvallisuuden tärkeydestä

Täällä viikolla vietettävän rakennusalan työturvallisuusviikon teemana on Viisaat kypärät yhteen. Jo yhdeksättä kertaa vietettävän viikon tärkein muistutus koskee sitä, että jokaisen pitää päästä joka päivä töistä terveenä kotiin.

Kattofirman pomoille tuomiot työturvallisuusrikkeestä – puutteellisesta suojauksesta 850 euron yhteisösakko

Käräjäoikeus totesi työnjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta, työn turvallisen toteutuksen ohjeistamisesta ja turvallisista kulkuteistä. Toimitusjohtajan todettiin puolestaan laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa, että esihenkilöt hoitavat työsuojeluun liittyvät tehtävänsä ja vastuunsa.