Erityisasiantuntija (maantieinfra)

Päivämäärät Julkaistu 12.4.2019 Hae viimeistään 15.5.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom nojaa rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Edistämme liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhditamme digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja. Elinympäristömme on meille tärkeä, ja sen vuoksi tuemme kestävää kehitystä. Digitaalinen Suomi tarkoittaa meille laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia viestintäyhteyksiä asiakkaita aidosti palvellen. Virastossamme työskentelee noin 900 henkilöä 15 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Haemme Helsinkiin erityisasiantuntijaa Lentopaikat, turva-asiat ja maantiet -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. antaa tie- ja yleissuunnitelmien hyväksyntöjä sekä valvoa tienpitoa ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanemista ja noudattamista.

Erityisasiantuntijan pääasiallinen tehtävä on valvoa tienpidon yleisten vaatimusten sekä matkojen ja kuljetusten palvelutason toteutumista maantieverkolla. Erityisasiantuntija hoitaa tienpidon määräyksenantoon liittyviä tehtäviä, tekee lakisääteisten suunnitelmien hyväksyntäpäätöksiä sekä kehittää hyväksyntäprosesseja. Tehtävä sisältää myös kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tehtävä pitää sisällään valvontatoimien suunnittelua, raportointia, yhteydenpitoa valvottavien toimijoiden kanssa sekä toimialaa koskeviin tiedusteluihin vastaamista.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Odotamme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa ja työkokemusta väylä- ja tieliikennetekniikan tehtävistä. Arvostamme maanteiden suunnittelu- ja hyväksyntäprosessien tuntemusta. Lisäksi arvostamme molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen hyvää taitoa, aloitteellisuutta sekä hyviä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävä on vakinainen

Työaika: Virastotyöaika. Meillä on käytössä liukuva työaika.

Tehtävä alkaa 15.7.2019 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID 31-86-2019. Hakemuksia ei palauteta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kirjaamo
PL 320
00059 Traficom

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Hakija voi esittää myös palkkatoiveen.

Meillä on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri. Jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Joustava työaika ja etätyö helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi meillä on käytössämme mm. työmatkaetu, liikunta- ja kulttuurietu sekä kattava työterveyshuolto.
Lisätietoja tehtävästä
Jari Nurmi yksikönpäällikkö 029 534 6088
Jari Pöntinen osastopäällikkö 029 534 6071
Toimipiste
Helsinki, Vallila
Kumpulantie 9
00520 Helsinki
Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi