Kokeile kuukausi maksutta

Varhaisessa suunnitteluvaiheessa tehty toiminnallinen palomitoitus pienentää rakennushankkeen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Lisäksi kohdekohtaisella palosuunnittelulla saadaan aikaan myös turvallisempia rakennuksia.

Varhaisessa suunnitteluvaiheessa tehty toiminnallinen palomitoitus pienentää rakennushankkeen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Lisäksi kohdekohtaisella palosuunnittelulla saadaan aikaan myös turvallisempia rakennuksia.

Näin KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Satu Holopainen tiivistää toiminnallisen palomitoituksen hyödyt hankkeen tilaajalle.

KK-Palokonsultti on maan johtava suunnittelutoimisto toiminnallisessa palomitoituksessa, jossa hyödynnetään palo- ja poistumissimulointeja, laskennallista palomitoitusta sekä riskianalyysejä.

Simuloinnein tarkastellaan muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa, sammutusjärjestelmien toimivuutta, palon aikana vallitsevia olosuhteita ja varmistetaan poistumisturvallisuus.

”Kohdekohtaisessa toiminnallisessa palosuunnittelussa rakennus mitoitetaan kestämään juuri kyseisen kohteen todennäköiset palotilanteet ja varmistetaan henkilöiden turvallinen poistuminen”, Holopainen kertoo.

Teräs- ja lasirakenteissa isoja säästöjä

Holopaisen mukaan perinteisen taulukkomitoituksen mukainen palosuunnittelu johtaa usein tarpeettoman järeisiin ratkaisuihin erityisesti sprinklatuissa rakennuksissa. Toiminnallisessa palomitoituksessa pystytään sen sijaan ottamaan osaavan palokonsultin toimesta huomioon rakennuksen erityispiirteet.

KK-Palokonsultin teettämän tuoreen diplomityön mukaan esimerkiksi kauppa- ja liikuntatilojen kaltaisissa hallimaisissa rakennuksissa hiilijalanjälkeä voidaan leikata jopa viisi prosenttia pelkästään teräsrakenteiden toiminnallisella palomitoituksella.

Samalla kun materiaalimenekit pienenevät, säästetään myös rakentamiskustannuksissa.

”Esimerkiksi teräsrakenteita voidaan keventää ja palonsuojamaalien käyttöä vähentää, jos riittävä palosuojaus saavutetaan sprinklerijärjestelmän avulla”, Holopainen huomauttaa.

KK-Palokonsultin toimitusjohtaja Kalervo Korpela sanoo, että myös lasirakenteissa voidaan päästä todella merkittäviin kustannus- ja ympäristösäästöihin.

”Esimerkiksi sprinklatussa kohteessa, jossa edellytetään EI60- luokkaista palolasiseinää, voidaan toiminnallisella palomitoituksella usein osoittaa tavanomaisen turvalasin riittävän. Tästä muodostuu merkittäviä kustannussäästöjä.”

”Myös hiilijalanjäljen pieneneminen on merkittävää, kun palolasi voidaan korvata kevyemmillä lasirakenteilla turvallisuudesta tinkimättä”, Korpela toteaa.

Viimeisimmät näkökulmat