Onnettomuustutkinta suosittaa rakennuksille katsastusmenettelyä

Kevättalvella 2006 sattui useita kattovaurioita. Nämä hallimaiset rakennukset oli rakennettu pääosin 1990-luvulla. Niissä olleet virheet olisi voitu havaita etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus suosittelee rakennuksille katsastusmenettelyä, jolla olemassa olevien rakennusten virheet saataisiin esiin.

Kevättalvella 2006 sattui useita kattovaurioita. Nämä hallimaiset rakennukset oli rakennettu pääosin 1990-luvulla. Niissä olleet virheet olisi voitu havaita etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus suosittelee rakennuksille katsastusmenettelyä, jolla olemassa olevien rakennusten virheet saataisiin esiin.

image

Vakavin kattovaurio sattui Haapajärvellä 8.4.2006, jossa osa myymälän kattoa romahti kaupan aukioloaikana. Myös Vetelissä sattunut ratsastusmaneesin romahtaminen olisi voinut aiheuttaa merkittäviä henkilövahinkoja ellei romahtaminen olisi tapahtunut yöllä.

Tapahtumien välittömät tekniset syyt olivat erilaisia. Haapajärvellä ja Vetelissä oli puutteita pitkien naulalevyristikoiden tuennassa ja Vetelissä oli lisäksi puutteita koko rakennuksen vaakajäykistyksessä.

Pihtiputaalla petti paikallista valmistetta olleiden ristikoiden vaneriliitokset. Laukaassa liimapuupalkit olivat kuivuessaan ja kutistuessaan jääneet yläreunastaan ruuvien varaan ja ne putosivat lumikuorman vaikutuksesta takaisin paikoilleen. Karjaalla puutteet liittyivät betonisten julkisivun kerroslevyelementtien kiinnitystapaan. Keiteleellä liimapuupalkki oli peräisin 1950-luvulta ja palkin vinoliitoksen vanha liimaus petti.

 Jyväskylässä kaarikattoa pitkin liukunut lumi kinostui ja painoi katon teräspoimulevyä sisään. Joensuussa puolestaan kattokaivo oli tukkeutunut ja teräspoimulevy petti kaivon läheisyyteen kerääntyneen sulamisveden vuoksi.

Yhteistä tapauksille oli se, että rakennukset oli yhtä lukuun ottamatta suunniteltu ja rakennettu vanhan rakennuslain aikaan. Useissa tapauksissa rakenteiden puutteet olisivat olleet tunnistettavissa asiantuntevan tarkastuksen avulla. Ongelmana olemassa olevien rakennusten osalta on nykyisin se, että jos turvallisuuteen vaikuttavia puutteita ei ole rakentamisen aikana tunnistettu, ne tunnistetaan usein vasta rakenteiden vaurioiduttua.

Tutkitunkaltaisten vaurioiden välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että rakennuksille luotaisiin katsastusmenettely, jossa oleellisena sisältönä olisi rakenteiden turvallisuus. Lisäksi suositetaan, että kunnallisia rakennusvalvontoja yhdistettäisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi siten, että kullakin alueellisella rakennusvalvonnalla olisi riittävä erityisosaaminen erilaisten rakennusten ja rakenteiden valvontaan ja seurantaan.

Rakennusten kokonaisturvallisuuden hallitsemiseksi tutkintalautakunta suosittaa rakennusvalvonta-, työsuojelu- ja pelastusviranomaisten kattavampaa yhteistyötä.

 Naulalevyristikoilla toteutettujen rakennusten osalta tutkintalautakunta suosittaa, että rakennukset, joissa käytetään jänneväliltään yli 15 metrin naulalevyristikoita, tulisi määritellä Rakentamismääräyskokoelmassa luokan A sijaan luokkaan AA, jolloin suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset nousisivat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Onnettomuustutkinta suosittaa rakennuksille katsastusmenettelyä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat