Monet kunnat lieventäneet vaatimuksia haja-asutusten jätevesistä

Noin viidesosa kunnista on lieventänyt haja-asutusalueiden jätevesien puhdistusvaatimuksia haja-asutuksen jätevesiasetuksen perusteella. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen selvityksen mukaan 399 kunnasta 83 oli lieventänyt tai aikeissa lieventää puhdistusvaatimuksia.

Noin viidesosa kunnista on lieventänyt haja-asutusalueiden jätevesien puhdistusvaatimuksia haja-asutuksen jätevesiasetuksen perusteella. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen selvityksen mukaan 399 kunnasta 83 oli lieventänyt tai aikeissa lieventää puhdistusvaatimuksia.

Joillakin kunnilla oli myös tiukennuksia jätevesiasetukseen pohjavesi- ja ranta-alueilla. Lisäksi oli määräyksiä suojaetäisyyksistä jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamiselle kiinteistöllä. Myös puhdistuslaitteiden huoltoon liittyvät määräykset olivat yleisiä, ja ne sisälsivät muun muassa saostus- ja umpikaivojen tyhjennykseen liittyviä vaatimuksia.

Hajajätevesiasutuksen lievennykset tai tiukennukset on esitetty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräyksiä ei kuitenkaan ole kaikissa kunnissa lainkaan, sillä niiden laatiminen on kunnille vapaaehtoista. Ympäristökeskuksen selvityksen mukaan ympäristönsuojelumääräykset löytyvät 98 kunnasta, ja yhtä monessa ne ovat tekeillä.

Haja-asutusten jätevesiasetuksen mukaan vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen on itse huolehdittava talousjätevesiensä asianmukaisesta viemäröinnistä ja käsittelystä. Asetuksen mukaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan säätää asetuksessa annetut lievemmät käsittelyvaatimukset erikseen määritellyille alueille, jotka ovat kaukana vesistöistä, joita ei ole luokiteltu pohjavesialueiksi ja joilla kuormitus on tavallista vähäisempi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Monet kunnat lieventäneet vaatimuksia haja-asutusten jätevesistä”

Jätä kommentti