Valtio käynnistää kosteus- ja homeongelmien vähentämisohjelman

Valtioneuvosto päätti tiistain politiikkariihessään käynnistää ”Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot”. Vuodet 2009-2013 kattavan toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää systemaattisesti kosteus- ja homeongelmien aiheuttamia terveyshaittoja ja kansantaloudellisia menetyksiä. Lisäksi tarkoitus on torjua uusien kosteusvaurioiden syntymistä uudis- ja korjausrakentamisessa. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö.

Valtioneuvosto päätti tiistain politiikkariihessään käynnistää "Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot". Vuodet 2009-2013 kattavan toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää systemaattisesti kosteus- ja homeongelmien aiheuttamia terveyshaittoja ja kansantaloudellisia menetyksiä. Lisäksi tarkoitus on torjua uusien kosteusvaurioiden syntymistä uudis- ja korjausrakentamisessa. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö.

image

Toimenpideohjelmassa pyritään kartoittamaan perusteellisesti ongelman laajuutta ja tarkempia syitä sekä arvioimaan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi parhaat toimintatavat analysoidaan, keskeiset tietoaukot paikataan ja alan koulutuksen kehittämistarpeet selvitetään. Ohjelmaan sisältyy myös kaikki osapuolet kattavan viestintä- ja koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus.

Toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa rakennus- ja suunnittelualan yhteisin toimenpitein sellaiset suunnittelu- ja rakennusvirheet, joista valtaosa kosteus- ja homeongelmista tähänastisten tutkimusten mukaan aiheutuu. Ohjelmassa tulisi vakiinnuttaa parhaat nykyiset uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja kunnossapidon käytännöt kiinteistö- ja rakennusalan yleisiksi toimintatavoiksi. Ohjelma kattaisi eri rakennustyypit ja niiden käyttäjät ja sen aikana täsmennettäisiin toimenpiteet sekä lainsäädännön että käytäntöjen osalta.

Osana toimenpideohjelmaa valmistellaan erillinen valtioneuvoston periaatepäätös, jossa linjataan valtiovallan keskeiset toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi. Periaatepäätöksen yhteydessä laadittaisiin keskipitkän aikavälin suunnitelma valtion omien rakennusten korjaustoiminnalle sekä periaatteet valtion tuen kohdentamiselle muiden tahojen omistamien rakennusten kosteus- ja homeongelmien korjaamiseen. Periaatepäätös tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn helmikuun loppuun 2010 mennessä.

 

Koordinoinnista vastaava mpäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien sekä keskeisten kiinteistöomistajatahojen ja rakennusalan toimijoiden kanssa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Valtio käynnistää kosteus- ja homeongelmien vähentämisohjelman”

    1. Olen samaa mieltä, että niin kauan kuin ei ole edellytyksiä tehdä töitä kunnolla loppuun asti, niin jälki on sitä mitä on. Toinen asia millä rakentamisen laatu saadaan nousuun on se, että tekijä kuittaa tekemisensä ja vastaa siitä myös. Näinhän toimitaan teollisuudessakin, myös rakennusteollisuudessa. Työn jäljitettävyydellä saadaan karsittua epäammattimaisesti toimivat alalta pois tai ainakin vastuuseen vastuuttomuudestaan.

  1. Niin kauan kuin suunnittelijoille ei makseta kunnollisesta suunnittelusta, urakoitsijat saavat työn `verisen` kilpailun jälkeen ja valvojilla ei ole aikaa ( = rahaa ) valvoa tarpeeksi työsuoritusta, on turha toivoa kovin suuria parannuksia home- ja kosteusongelmiinkaan.
    Miksi esim. asuntoyhtiölaki pakottaa ( ? ) taloyhtiön ottamaan aina halvimman suunnittelijan. Eurolla saa korkeintaan euron työsuorituksen. Tekijälle pitää luoda edellytykset tehdä kunnon työtä ja sen jälkeen sitä voi myös vaatia tehtäväksi.

  2. Kunpa nyt ei taas unohdettaisi terveysmittareita pois. Ihmistä vartenhan näitä rakennuksia tehdään. Terveellisyys, oikean korjaustavan ja vaikuttavuuden arviointi. Kuntayhteistyö. Virheiden ennaltaehkäisy. Vihdoinkin aletaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tämä hallitus saisi minun puolestani istua pitkään.

Vastaa