Raksu: Talonrakentaminen vähenee edelleen vuonna 2010

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun tuoreen raportin mukaan talonrakentaminen vähenee vuonna 2010 vielä 3-5 prosenttia. Erityisesti toimistorakennusten, mutta myös teollisuus- ja varastorakennusten rakentaminen on heikkoa. Sen sijaan asuinaloitusten kasvu nopeutuu vuoden aikana. Uusia asuntoja arvioidaan aloitetun vuonna 2009 noin 22 000 ja aloitettavan tänä vuonna 23 000-24 000 kappaletta. Valtion tukeman tuotannon aloitukset vähenevät lievästi. Korjausrakentaminen jatkuu vilkkaana.

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun tuoreen raportin mukaan talonrakentaminen vähenee vuonna 2010 vielä 3-5 prosenttia. Erityisesti toimistorakennusten, mutta myös teollisuus- ja varastorakennusten rakentaminen on heikkoa. Sen sijaan asuinaloitusten kasvu nopeutuu vuoden aikana. Uusia asuntoja arvioidaan aloitetun vuonna 2009 noin 22 000 ja aloitettavan tänä vuonna 23 000-24 000 kappaletta. Valtion tukeman tuotannon aloitukset vähenevät lievästi. Korjausrakentaminen jatkuu vilkkaana.

Maa- ja vesirakentamisessa on mahdollisuus pieneen kasvuun, jos kunnat eivät vähennä rakentamistaan tiukentuneen rahoitustilanteensa takia. Niin talonrakentamisen kuin maa- ja vesirakentamisen kustannusten ennakoidaan pysyvän suunnilleen ennallaan. Alan työvoimakysyntä ei enää vähentyne alkuvuoden jälkeen merkittävästi.

Suhdanneryhmän mukaan noususuhdanteessa uudistalonrakentaminen kiihtyi poikkeuksellisen korkealle tasolle, joten rajusta supistumisesta huolimatta kyse on nyt suurelta osin normalisoitumisesta.

Työryhmän mielestä on kansantalouden kannalta huolestuttavaa, että jopa viime syksyn taantumassa tonttikustannukset ja itsessään tonttien saatavuus pääkaupunkiseudulla vaikeuttivat vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä. Tämän vuoksi olisi tarpeellista pyrkiä edelleen lisäämään kaavoitusta ja erityisesti pientalotonttitarjontaa varsinkin pääkaupunkiseudulla, jotta asuntomarkkinoiden hintakehitystä voitaisiin vakauttaa ja samalla luoda edellytyksiä paremmalle talouskasvulle.

Työryhmä kehottaa helpottamaan täydennys- ja korjausrakentamista nykyistä joustavammilla kaavamääräyksillä ja sujuvammalla kaavamuutosten käsittelyllä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi, lähipalvelutarjonnan kehittämiseksi ja vanhojen kiinteistöjen korjaushankkeiden rahoittamiseksi muun muassa täydennysrakentamisesta saatavan rakennusoikeuden myynnillä.

 

Rakennusalan suhdanneryhmä koostuu usean ministeriön ja alan toimijan edustajista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Raksu: Talonrakentaminen vähenee edelleen vuonna 2010”

Jätä kommentti