If muistuttaa puukerrostalojen korkeammista vakuutusmaksuista

Puukerrostalorakentamista helpotetaan palomääräysten muutoksella. Vaikka määräysten mukainen paloturvallisuustaso on riittävä, esimerkiksi tulipalon sammuttaminen kastelee rakenteita laajasti. Siksi vakuutusyhtiö If haluaa muistuttaa puukerrostalojen vesivahinkoriskeistä. If myös muistuttaa sekä rakennuttajia että tulevia asukkaita siitä, että puukerrostalojen vakuutusmaksut ovat ennen muuta vesivahinkoriskien vuoksi selvästi betoni- ja tiilitaloja korkeammat.

Puukerrostalorakentamista helpotetaan palomääräysten muutoksella. Vaikka määräysten mukainen paloturvallisuustaso on riittävä, esimerkiksi tulipalon sammuttaminen kastelee rakenteita laajasti. Siksi vakuutusyhtiö If haluaa muistuttaa puukerrostalojen vesivahinkoriskeistä. If myös muistuttaa sekä rakennuttajia että tulevia asukkaita siitä, että puukerrostalojen vakuutusmaksut ovat ennen muuta vesivahinkoriskien vuoksi selvästi betoni- ja tiilitaloja korkeammat.

Uusien rakentamismääräysten mukaan 3-8-kerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa on oltava automaattinen sammutuslaitteisto. Poikkeus tästä ovat niin sanotut kaupunkipientalot, joiden asunnot voivat olla enintään nelikerroksia. Kerrostaloilta edellytetään lisäksi rakenteellisia ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä.

Sprinklaus on tehokas tapa sammuttaa paloja. If Vahinkovakuutusyhtiö on pitkään suositellut sitä muun muassa teollisuusyrityksiin, joiden suurpaloriski on merkittävä.

Ifin arvion mukaan uusien määräysten vaatimat asumisen paloturvallisuusratkaisut ovat oikeansuuntaisia ja riittäviä varmistamaan asukkaiden turvallisuus. Määräykset noudattelevat myös Finanssialan Keskusliiton kantaa.

Vesivahinkojen korjaaminen kallista

Palo tuhoaa rakennustyypistä riippumatta pinnat ja kalusteet samalla tavalla, mutta pintojen alla olevat puiset runkorakenteet edellyttävät kastuessaan usein laajoja korjaustöitä. Betoni- ja tiilirakenteissa riittää monissa tapauksissa kuivaus ja vähäisemmät rakenteelliset korjaukset. Pienenkin tulipalon sammuttaminen aiheuttaa puurakenteisessa talossa helposti laajoja seurannaisvahinkoja riippumatta siitä, sammuttaako palon sprinkleri vai palokunta.

”Puutaloissa tulipalojen seurannaiskustannukset saattavat olla helposti kaksin- tai jopa kolminkertaiset betoni- ja tiilitaloihin verrattuna”, rakentamisen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe Ifistä arvioi.

Koska sähkön osuus kerrostalojen paloista on jopa 80 prosenttia, puukerrostalot tulisi varustaa lain vaatimien verkkovirtatoimisten palovaroittimien sijaan virrat katkaisevalla älypalovaroitinjärjestelmällä. Vaihtoehtoisesti palovaroitinta on mahdollista täydentää erilaisten liesi- ja sähkölaitevahtien yhdistelmillä ja induktioliesillä. Tällä tavoin sähköpalot saataisiin pääosin sammumaan jo ennen sprinklerien laukeamisia.

”Kastumisongelma liittyy tietysti myös paljon yleisempiin vuotovahinkoihin. Uudessakin talossa saattaa sattua vesivahinkoja esimerkiksi astianpesukoneen rikkoutumisen, asennusvirheen tai asukkaan huolimattomuuden seurauksena. Vuotovahinkoja voisi torjua esimerkiksi vesivuotokytkimillä”, Varpe toteaa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 7 kertaa

7 vastausta artikkeliin “If muistuttaa puukerrostalojen korkeammista vakuutusmaksuista”

 1. Päätin juuri, että taloyhtiömme vaihtaa vakuutusyhtiötä. On varmaan sellaisiakin firmoja jotka haluavat vakuuttaa puutaloja.

  1. Taitaa Arpe olla betoniteollisuuden miehiä. Mistähän lonkalta on hinta-arvionsa heittänyt?

  2. Vakuutuksen hinta määräytyy riskin perusteella. Kaikki voivat ihan vapaasti maksaa lisäriskistä niin paljon kuin sielu sietää.

 2. Materiaalineutraalius unohdettiin suvereenisesti puurakennusten palomääräyksistä kuin myös monikerroksisessa rakentamisessa sortumattomuuden vaatimus.

  Tosiasiat eri materiaalien kohdalla on kuitenkin hyväksyttävä, puu mm. elää, lahoaa ja palaa. Mitä korkeampia puukerrostaloja rakennetaan, sitä vaikeampaa rakennusvaiheessa on myös painiskelu sääolosuhteiden kanssa. Levyrakenteiset kevyehköt seinät ja välipohjat ovat lisäksi ongelmallisia toteuttaa laadukkaasti. Jokaista materiaalia niin betonia, tiiltä, terästä kuin puuta pitää käyttää siellä, mihin sen ominaisuudet parhaiten soveltuvat.

  Puiset levy-/kotelorakenteet ovat palotilanteessa hankalia, sprinklerin kastelemien ja hiiltyneiden puurakenteiden jäännösarvo on kehno. Asunnon ostajalle monikerroksinen puukerrostalo on huono sijoituskohde, talon ääneneristys ja tiiviys on arvaamaton sekä kosteus- ja homeongelmat uhka. Palotilanteessa pahimpana uhkana on koko talon purku, hyvä että vakuuttaja on realistinen ja ilmoittaa tunnistavansa riskit.

 3. Korkea puurunkoinen nollaenergiakerrostalo.

  Näin ostajana turhan isot riskit. Taidanpa lähteä hyppäämään base-hypyn Näsineulasta.

Vastaa käyttäjälle mats Peruuta vastaus