Kokeile kuukausi maksutta

Tässä on rakennuskohde, jota kvartaalitalous ei heilauttele

Hämeen linnan vallihautatyömaan työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Viime kesänä työt painottuivat vallihaudan eteläpuolen turvallisuuden parantamiseen sekä kaakkoisosan muurin korotuksiin. Työt jatkuvat toukokuussa 2015, Senaatti-kiinteistöt, Hämeenlinnan kaupunki ja Museovirasto tiedottavat.

Hämeen linnan vallihautaa on ympäröinyt aita jo 1860-luvulla. Vallihaudan eteläisen osan uusi aita valmistui tänä syksynä. Aita parantaa turvallisuutta muun muassa leikkipuiston läheisyydessä. Vallihaudan pohjoisosa tullaan aitamaan myöhemmin. Näiden töiden suunnittelu on käynnistynyt.

Vankeja apuna työssä

Linnan kaakkoisosassa korotettiin puolibastionin vallihaudan kivimuureja, jotta ympäröivät maat eivät enää valuisi vallihautaan. Työhön on osallistunut urakoitsijan työnjohtaja ja kivimies. Kesän aikana apuna on ollut myös 2-4 Vanajan vankilan vankia. Vallihauta on tältä osalta rekonstruoitu 1980-luvulla. Tuolloin osa vallihaudan kivimuureista jäi ympäröivää maastoa alemmaksi.

Vallihaudan veden laatua parannetaan ja maavallien maisemaa hoidetaan

Maavallien kasvillisuuden tutkimukset käynnistettiin kesällä ja ne valmistuvat ensi vuonna. Maavalleille tehdään maisemanhoitosuunnitelma. Tarkoituksena on lisätä valleille suotuisia lajeja ja kerätä niittojäte pois. Toimenpiteiden avulla saadaan vähennettyä rinteiden eroosiota ja vallihaudan veden rehevöitymistä. Suunnittelutyöt veden virtaamisen parantamiseksi on aloitettu.

Vallihaudan reunoilta kaadettiin puita, joiden juuret vaurioittavat vallihaudan rakenteita. Lisäksi maatuneista lehdistä syntyvä humus kasaantuu vallihaudan pohjalle rehevöittäen vettä ja hidastaen virtausta.

Työt kestävät vuosia

Ensi vuonna tehdään puolibastionin vallihaudan muurinkorotustyöt loppuun. Vallihaudan lounaisosan sortuneen muurin korjaukset ja siihen liittyvät tutkimustyöt aloitetaan myös ensi vuonna. Tämä muurinosuus on alkuperäinen ja tutkimuksilla toivotaan saatavan tietoa muurin alkuperäisistä tuki- ja perustusrakenteista.

Vallihaudan vierellä, sen pohjoispuolella kulkevaa kevyenliikenteen väylää madalletaan ennen kuin pohjoisosan kivimuurien korotus voidaan tehdä. Tavoitteena on myös johtaa pintavedet hallitusti pois. Vallihaudan korjaustöitä tehdään kesäaikoina ja ne kestävät  useita vuosia.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tässä on rakennuskohde, jota kvartaalitalous ei heilauttele”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat