Kokeile kuukausi maksutta

Caverion aloittaa laajat yt:t – käyttökatearvio laskee selvästi

Caverion käynnistää saneeraustoimet, joissa vähennystarve on enintään 700 työntekijää.

Caverion käynnistää saneeraustoimet, joissa vähennystarve on enintään 700 työntekijää.

Pääpainopiste on Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa ja myös Konsernipalveluissa. Neuvottelut kohdistuvat noin 10 prosenttiin työntekijöistä kyseessä olevissa yksiköissä.

Caverion arvioi, että uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ovat yhteensä noin 20-30 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Aiemmin alkuvuonna Caverion ilmoitti, että Ruotsissa ja Norjassa on lomautettu 300 ihmistä. Uudelleenjärjestelykulut olivat 2 miljoonaa euroa.

Caerionilla on ollut kannattavuusongelmia vuonna 2016 johtuen resurssien ylikapasiteetista ja haasteista liittyen projektien toteutukseen ja johtamiseen pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa. Norjassa ylikapasiteetti on ollut pääosin markkinalähtöistä öljyteollisuuden taantuman vuoksi, kun taas Caverionin mukaan Ruotsissa heikko resurssinhallinta on pääsyynä kehitykseen.

Kannattavuus muutamassa suuremmassa projektissa Saksassa ja Norjassa on myös ollut ennustettua heikompaa. Kahden viime vuoden aikana konserni on panostanut useaan kehityshankkeeseen liian nopealla aikataululla yhden Caverionin rakentamiseksi. Tämä on yhtiön mukaan johtanut liian korkeisiin kiinteisiin kustannuksiin.

Käyttöpääoma ja kassavirta ovat heikentyneet vuonna 2016. Heikon kannattavuuden sekä Saksan ja Ruotsin heikon kehityksen vuoksi siihen ovat olleet syynä projektien viivästyneet loppumaksut ja matala laskutus.

Caverion laskee selvästi käyttökatearviotaan vuodelta 2016

Caverion vähentää myös kiinteitä kuluja priorisoimalla sisäisiä kehityshankkeitaan, mikä mahdollistaa yhtiön mukaan keskittymisen asiakastyöhön ja orgaanisten
kasvutavoitteiden saavuttamisen.

Konserni muuttaa organisaatiotaan järjestelemällä uudelleen konsernitoimintonsa. Caverion perustaa uudet Projektit- ja Palvelut -konsernitoiminnot vastatakseen projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin ja varmistaakseen tavoitellun käyttöasteen palveluliiketoiminnassa. Tämä aiheuttaa myös joitakin muutoksia johtoryhmässä.

Lisäksi on sovittu, että Carina Qvarngård ei jatka tehtävässään (SVP, Group Business Development & Marketing) ja jättää yhtiön 23. kesäkuuta.

”Nykyinen strategiamme on hyvä ja jatkamme sen toteuttamista. Lyhyellä aikavälillä meidän on keskityttävä kannattavuutemme ja kassavirtamme parantamiseen. Meidän on myös priorisoitava käynnissä olevia kehityshankkeitamme ja keskityttävä niistä tärkeimpiin. Haluan korostaa, että etenemme suunnitelman mukaisesti useissa divisioonissa”, väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen toteaa.

Caverion pitää strategiset taloudelliset tavoitteensa ennallaan. Niiden saavuttaminen vaatii kuitenkin enemmän aikaa uudelleenjärjestelyiden ja muiden strategisten muutosten vuoksi. Uusi aikataulu taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan loppuvuoden aikana.

Yllä mainittujen haasteiden vuoksi Caverion laskee vuoden 2016 käyttökatetta koskevaa tulosohjeistustaan. Päivitetty tulosohjeistus huomioi uudelleenjärjestelykustannusten vaikutuksen. Caverion arvioi nyt, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 miljoonaa euroa) ja konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 miljoonaa euroa).

Saneeraustoimenpiteiden ja niihin liittyvien syiden vuoksi kehityksen arvioidaan olevan heikkoa myös vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Caverion aloittaa laajat yt:t – käyttökatearvio laskee selvästi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat