Kokeile kuukausi maksutta

Muistokirjoitus: Bonava Pietarin tuotantojohtaja Vesa Sipiläinen

Bonava Pietarin tuotantojohtaja Vesa Sipiläinen kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen 9. päivänä joulukuuta Pietarissa 61 vuoden ikäisenä. Sipiläinen oli erittäin pidetty kollega ja rakennusalalla arvostettu Venäjän osaaja, vaikuttaja, jonka elämäntyö jäi kesken.

Vesa Sipiläinen oli syntynyt 14. joulukuuta vuonna 1954 Haminassa.

Ylioppilaaksi Vesa kirjoitti 1973 Imatran Yhteislyseosta. Hän aloitti rakentajan uransa betonilaboranttina Lakan Betonilla vuonna 1973 . Sieltä hän sai kipinän kouluttautua rakennusinsinööriksi, ja opinnot hän suoritti 1974 – 1976 Lappeenrannan teknillisessä opistossa. Opintojen aikana hän työskenteli Svetogorskin selluloosa- ja paperitehdastyömaalla.

Opintojen jälkeen Vesa palasi Svetogorskin paperikombinaatin työmaalle nuoremmaksi toimistoinsinööriksi. Muutaman vuoden päästä hän siirtyi Sovetskin-työmaalle hallintopäällikön tehtäviin.

1980 – 1990 Vesa työskenteli Finn-Stroilla Svetogorskissa, Norilskissa, Viipurissa ja Tallinnassa. Mieluisin kohde näistä oli Vesalle Tallinnan kalanjalostustehdas.

Vuosina 1991 – 1994 Vesa toimi työmaapäällikkönä Haka Oy:n osittain omistamassa HaitekStroi-yhteisyrityksessä Moskovassa. Hän vastasi länsi-saksalaisen Ost-West Handelsbankin Moskovaan avatun konttorin toimitilojen työmaatoteutuksesta. Toteutuksen yhteydessä tuli tietenkin esiin asioita, joita ei oltu huomattu tai voitu ennalta arvioida. Tällaisessa tilanteessa Vesa otti kynän käteen ja ehdotti, että ”voitaisiinko tehdä näin ? ” Usein niin tehtiinkin, ja suunnitelmat tehdyistä töistä toteutettiin jälkikäteen.

“Vesa oli ihminen, joka ei etsinyt syitä vaikeuksiin, vaan niiden ratkaisuja”

Vesa työskenteli vuosina 1995 – 2001 lähellä kotia Stora Ensolla Imatran tehtailla ja Board and Paper Ltd yhtiöllä Svetogorskissa.

Vesa ehti työuransa aikana toimimaan monissa eri tehtävissä, niin rakennuttajan, kuin pääurakoisijankin puolella. Hän työskenteli vuosina 2001 – 2005 Foster Wheelerin palveluksessa monissa eri maissa, kuten Virossa, Filippiineillä ja Kiinassa. Narvan työmaa ja Viro kohdemaana olivat lähellä Vesan sydäntä.

Suurimman osan ajastaan hän kuitenkin käytti Venäjän rakentamiseen.

Vuosina 2005-2010 Vesa toimi Lemminkäisen tytäryhtiön Lemconin palveluksessa rakennuspäällikkönä. Rakennustyömaina olivat tuolloin mm. H+H kaasubetonitehdas Kikerinoon, Nokian renkaiden rengastehdas Vsevolozkiin, asuinrakennus Aleksandria Pietariin, Eremitaasin tauluvarasto Pietariin ja monta muuta kohdetta.

Vesa toimi esimerkillisenä suodattimena yrityksen ylimmän johdon ja työmaiden välillä. Hän ymmärsi asioiden tärkeyden ja osasi viedä viestin molempiin suuntiin oikein painotettuna siten, että asiat lähtivat menemään haluttuun suuntaan. Hän karsi viestissään kaikki turhat, merkityksettömät asiat pois. Näin ollen viesteissä oli vain oleellinen ja tarpeellinen tieto.

Esimiehenä Vesa piti omien alaistensa puolia joka tilanteessa; antoi heille vastuuta ja myös vaati alaisiltaan paljon, muttei liikaa. Hän tuli toimeen kaikkien kanssa, mutta antoi myös hienotunteisesti rivien välistä ymmärtää, mikäli hän ei erityisemmin pitänyt keskustelukumppanin mielipiteistä.

Tilanteiden kevennykseksi Vesalla oli aina takataskussa kertomuksia edellisiltä vuosikymmeniltä, jotka hän kertoi aina tilanteeseen sopivalla tavalla.

Vesa tullaan muistamaan erinomaisesta huumorintajusta. Hänen tilannetajunsa ja tarinankertojan kyky oli ihailtavaa.

Ihmisenä Vesa oli erittäin vastuuntuntoinen ja hänen muistinsa oli erityisen hyvä. Hän ei monista yrityksistä huolimatta, taipunut sähköisten muistiinpanojen ja aikataulujen maailmaan, vaan hän kantoi aina viimeiseen päivään asti mukanaan muistikirjaa ja manuaalikalenteria.

Vesa pystyi palaamaan usean kuukauden takaisiin palavereihin selailemalla muistikirjansa sivuja. Muutaman hetken kuluttua hän kertoi, mitä palaverissa oli sovittu.

Vesa työskenteli vuodesta 2010 lähtien NCC Construction Pietarin toimitusjohtajana. NCC Real Estaten ja NCC Construction Pietarin toimintojen yhdistyessä vuonna 2014 Vesaa pyydettiin jatkamaan NCC Pietarin tuotantojohtajana. Omasta joukkueestaan vastuuntuntoisena johtajana, hän päätti jäädä ratkomaan sulautumisesta johtuvia kasvukipuja. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdaksi hän asetti 16. joulukuuta 2016.

NCC:n jakautumisen jälkeen NCC:ksi ja Bonavaksi, Vesa jatkoi Bonavan työtehtävien hoitoa korkealla ammattitaidolla.

Vesa Sipiläinen osasi ”lukea” erinomaisesti kollegoidensa tunteita, ilmeitä, eleitä sekä äänen painoja. Havaintojensa perusteella, hän pystyi ottamaan tilanteen kuin tilanteen haltuun. Hän sai ideoillaan keskustelukumppanin ajattelemaan omat ratkaisut ongelmaan tai toisissa tilanteissa, hän vain antoi oikeat ohjeet ja ongelma ratkaistiin.

Vesa oli aidosti kiinnostunut myös työntekijöiden yksityiselämästä ja hänelle oli tärkeää, että työntekijöiden kotona, olivat asiat myös kunnossa. Mikäli kotona sattui jotain ikävää, niin Vesan ohje oli, että mene kotiin ja palaa, kun asiat ovat paremmin.

Vesa piti yrityksen juhlapuheet, informatiiviset tapaamiset jne. venäjän kielellä lähes poikkeuksetta, silloin jos kuulijakunnassa oli joku, joka puhui vain venäjää. Ainoastaan hyvin tärkeissa asioissa, hän turvautui tulkin apuun.

Vesalla oli maaginen kyky löytää omasta joukkueestaan ja koko yrityksestä yhdistäviä tekijöitä, kuten muun muassa jalkapallon ja jääkiekon veikkaukset, jotka hän hyvällä tausta avustuksella manageerasi, ja tämä nosti entisestään yrityksen yhteishenkeä.

Vesa oli hyvässä fyysisessä kunnossa. Hän harrasti kuntoilua, matkustamista ja golfaamista. Hänen yhtenä haaveena oli mm. pelata golfia yhden vuorokauden aikana kolmessa eri maanosassa. Tämä haave jäi Vesalta toteuttamatta. Eläkkeelle jäännin jälkeen, Vesan tarkoitus oli antaa enemmän aikaa perheelleen, puolisolleen, lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

Vesaa jäävät kaipaamaan oman perheen lisäksi muut läheiset ja ystävät, työyhteisö ja Pietarin rakennusalan tuttavapiiri.

Hän oli vaativa, mutta vastuuntuntoinen ja halusi pitää huolta siitä, että hänen alaisillaan oli riittävät tiedot ja taidot yrityksen eteenpäin viemiseksi ennen hänen eläkkeelle siirtymistään. Johtotehtävissä, hän pyrki aina parhaaseen tulokseen koko yrityksen kannalta ja kantoi vastuun tehdyistä päätöksistä aina viimeiseen hengenvetoonsa asti.

”Minun tärkein tehtäväni on henkilöstöstä huolehtiminen – kun siinä onnistuu, onnistuu kaikki” Vesa Sipiläinen 2016

Olli Niiranen

Georg Byckling

Jyrki Tuominen

Marko Santala

Jouni Keisala

Kirjoittajat ovat Vesa Sipiläisen pitkäaikaisia kollegoita ja ystäviä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Muistokirjoitus: Bonava Pietarin tuotantojohtaja Vesa Sipiläinen”

 1. Vesa oli välitön ja ystävällinen kaveri, jolta riitti aikaa ja huomavaisuutta kaikille mukana oleville.

  Opiskelukaveria ja hyvää ystävää kaivaten
  Risto

 2. Vesa, ystäväni ja työkaverini Finn-Stroin ajoilta, oli juuri sellainen kuin häntä muistokirjoituksessa kuvaillaan. Aina pilke silmäkulmassa ja työn tekeminen oli hänelle enemmänkin elämäntapa, josta hän nautti täysin rinnoin.

  Yhteinen matkammekin rakennusalan messuille Barcelonaan 80-luvun puolivälissä oli perusteiltaan vahvasti humoristinen; piti löytää ´oikea´ kaupunki, jossa pidettiin alan messut. Ja nekin osittautuivat lähinnä omakoti- ja pienrakentajille suunnatuiksi, mikä sekin oli sivuseikka.

  Suuret rakastetut persoonat lähtevät usein saappaat jalassa. Niin Vesakin.

  Vesan muistoa kunnioittaen
  Timo

 3. Svir-Timber, Venäjä, Lemcon Oy, v. 2005-6. Kaikilta osiltaan erittäin vaativa rakennushanke, joka koetteli kaikkien fyysisiä ja psyykisiä kykyjä.

  Ensio Suopanki, Oulu

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat