Kokeile kuukausi maksutta

Pikkutömpät neljälle henkilölle

MANK jakoi tänä vuonna Pikkutömpät neljälle henkilölle, jotka ovat olleet merkittäviä vaikuttajia maarakennusalalla.

MANK jakoi tänä vuonna Pikkutömpät neljälle henkilölle, jotka ovat olleet merkittäviä vaikuttajia maarakennusalalla.

Pikkutömpät saivat Rudus oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs, Turun ammattikorkeakoulun lehtori Pirjo Oksanen, Helsingin uudistuneen organisaation kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja Raimo K. Saarinen ja Juhani Tervala.

Lauri Kivekäs on merkittävän rakennusmateriaaliyrityksen pitkäaikaisena toimitusjohtajana edistänyt infra-alan lisäksi koko rakennusteollisuutta. Hän on toiminut useassa alan luottamustehtävässä, kuten Rakennusteollisuus RT ry:n, Infra ry:n ja MANKin hallituksissa.Turvallisuustyön lisäksi Lauri on aina edistänyt ympäristörakentamiseen, kierrätykseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita.

Pirjo Oksanen on tehnyt insinöörikoulutuksen eteen pitkäjänteistä työtä. Hän on näkyvästi, suunnitelmallisesti ja tuloksekkaasti ”pannut itsensä likoon” infra-alan opetuksen kehittämisen ja resurssien puolesta sekä valtakunnallisesti, että omassa oppilaitoksessaan. Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan hän on ollut yksi keskeisistä infra-alan ammattikorkeakoulujen koulutus- ja t&k-toiminnan verkottuja ja verkottaja. Hänet valittiin Vuoden opettajaksi Turun ammattikorkeakoulussa 2016.

Raimo K.Saarinen vei jo opiskeluaikana kuntatekniikka mukanaan ja valmistumisen jälkeen hän työskenteli useissa eri tehtävissä Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen palveluksessa lähes kaksi vuosikymmentä loppuvuoteen 1996 saakka, jolloin hän siirtyi vesi- ja viemärilaitoksen toimistopäällikön tehtävästä Helsingin kaupungin rakennusviraston piiri-insinööriksi. Vuonna 1999 Saarinen siirtyi Vantaan kaupungin teknisen toimen tuotantojohtajan tehtävään.

Helsinki houkutti kuitenkin satakuntalaista ja vuonna 2005 hänet valittiin Helsingin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston päälliköksi. Vuodesta 2010 lähtien Saarinen toimi rakennusviraston päällikkönä kaupungininsinöörin virassa kuluvan vuoden kesäkuuhun saakka, josta lähtien hän on ollut Helsingin uudistuneen organisaation kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan virassa.

Juhani Tervala on vaikuttanut pitkäjänteisesti Suomen infra-alan kehittymiseen. Hänellä on ollut tahtoa ja näkemystä hankkeiden lisäksi myös toiminnan kehittämisestä. LVM:n väyläyksikön päällikkönä ja myöhemmin ylijohtajana sekä Liikenneviraston pääjohtajana Tervala osallistui Liikennepoliittisten selontekojen valmisteluun, joko johtamalla virkamiesvalmistelua tai ainakin hyvin aktiivisena toimijana.

Hankkeiden toteutusmalleihin Tervala on vaikuttanut voimakkaasti jo ministeriössä. Ilman hänen aktiivista panostaan PPP- malleja tuskin olisi käytetty Suomessa. Tervala mahdollisti allianssimallin käytön, vaikka paljon keskusteltiin, onko malli hankintalain mukainen.

Tervala on ollut välillä haastava yhteistyökumppani ja esimies. Hänellä on voimakas tahto vaikuttaa infra-alaan ja sen kehittymiseen vielä Liikenneviraston pääjohtajavaiheensa jälkeenkin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pikkutömpät neljälle henkilölle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat