Vantaa järjestää tontinluovutuskilpailun puurakentamisalueesta – liito-oravien elinympäristö huomioitava

Vantaa suunnittelee Kivistöön 5,4 hehtaarin laajuiselle alueelle vähintään 50000 kerrosneliömetrin puurakenteista asuinaluetta. Lisäksi tälle Puu-Kivistön alueelle on tulossa päiväkoti, pysäköintilaitos ja monipuolisia julkisia ulkotiloja.

Vuoden 2015 Vantaan asuntomessuille rakennettu puukerrostalo Puumera sijaitsee lähellä tulevaa Puu-Kivistöä.

Tuleva Puu-Kivistö sijaitsee jo rakentuneen Kivistön keskustan ja vuoden 2015 asuntomessualueen välisellä alueella Kehäradan pohjoispuolella. Puu-Kivistö rajautuu Timanttikujaan, Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun sekä Kehärataan. Alue on rakentamatonta lukuun ottamatta siellä sijaitsevaa jätteiden koonta-asemaa.

Alueella ei pääosin ole vielä asemakaavaa. Nyt kaupunki on käynnistämässä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailua alueen ensimmäisestä vaiheesta, joka sisältää kaksi korttelia. Valitut kumppanit pääsevät osallistumaan jo asemakaavoitusvaiheeseen.

”Tarkoituksemme on järjestää kilpailu kevään aikana ja päästä jo syksyllä asemakaavoittamaan tätä yhdessä kumppaneiden kanssa”, Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala sanoi Vantaan järjestämässä puuseminaarissa 31. tammikuuta Tikkurilassa.

Näiden ensimmäisen vaiheen asuinkortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7000 neliömetriä. Kumpaankin kortteliin haetaan erillistä suunnitelmaa. Yhteen kilpailukohteeseen pitää suunnitella vähintään 7500 kerrosneliötä rakentamista. Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja julkisivuiltaan pääosin puuta.

Kilpailijaryhmässä tulee olla mukana vähintään kaksi rakennuttajaa, kaksi arkkitehtitoimistoa, maisema-arkkitehtitoimisto ja taiteilija. ”Tavoittelemme sitä, että saisimme mukaan uusia toimijoita, suunnittelijoita ja toteuttajia ja mahdollisimman monipuolista kaupunkirakennetta.”

Taiteilijaa koskeva vaatimus selittyy sillä, että koko Kivistön keskusta-alueella taide on osa asuinympäristöä. Jokaiselle kaava-alueelle laaditaan taiteen konsepti kaavaprosessin yhteydessä. Siten myös Puu-Kivistön kilpailuehdotuksissa tulee olla taideaineistoa.

”On pohdittu, että Puu-Kivistössä myös taide voisi olla puuhun liittyvää, eli haluaisimme tuoda puukäsityötä osaksi rakentamista.”

Molemmissa kilpailukohteissa vähintään 20 prosenttia kokonaisrakennusoikeudesta on osoitettava valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon ja vähintään 50 prosenttia vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Vantaan kaupunki on linjannut, että omistusasumisen tontteja ei myydä tonttirahastoille. Kaikissa hallintamuodoissa asuntojen määrästä korkeintaan 30 prosenttia saa olla yksiöitä, vähintään 30 prosenttia pitää olla kolmioita ja vähintään 10 prosenttia vähintään neljän huoneen perheasuntoja.

Liito-oravat sanelevat osaltaan Puu-Kivistön suunnittelua. Alueen koilliskulmassa on liito-oravien yhteys, joka tulee turvata.

”Alueella keskeisenä lähtökohtana on liito-oravien elinympäristön ja yhteyksien turvaaminen. Tämä on ainut alue koko Kivistön alueella, jossa liito-oravat voivat olemassa olevaan puustoon tukeutuen ylittää radan, ja se yhteys meidän täytyy turvata”, Kujala totesi.

Alueen virallinen kilpailuohjelma tulee ulos 14. helmikuuta, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kokouksessaan 5. helmikuuta kilpailun järjestämisen. Suunnitelman mukaan kilpailu päättyy 2. toukokuuta. Kaupunki julkistaa kilpailun tulokset joko ennen kesälomia kesäkuussa tai sitten lomien jälkeen elokuussa.

Puu-Kivistö on nimetty Vantaan puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Tämän taustalla on kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston 13.12.2017 tekemä päätös lisätä kaupunkien puurakentamista. Tuolloin kaupunginjohtajat päättivät, että kukin kaupunki nimeää alueen, jossa erityistavoitteena on puurakentamisen lisääminen.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Vantaa järjestää tontinluovutuskilpailun puurakentamisalueesta – liito-oravien elinympäristö huomioitava”

  1. Onko yksi rakentajista Reponen? Tulevien asukkaiden kannattaa varmaan kysellä asumiskokemuksia tuossa puumeran kohteessa.

  2. Kaupunginsuunnittelulautakunta kokoontui tänään 31.1.2018. Kaavaehdotus kaatui, siitä huolimatta että neljä kokoomuksen jäsentä kannattivat kaavaa = kerrostaloja.

  3. Itse asiassa Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 29.1. ja suhtautui positiivisesti tähän Puu-Kivistön kilpailuun. Alueellehan ei ole vielä edes laadittu kaavaehdotusta, vaan asemakaavaa on tarkoitus laatia yhdessä valittavien toteuttajien kanssa. Kilpailua koskeva asia menee kaupunginhallituksen käsittelyyn 5.1. Ilmeisesti Mimma tarkoittaa jotain toista aluetta.

    Nimettömän kysymykseen voin todeta, että mitään rakennusyhtiöitä tai suunnittelijoita tai muitakaan yhtiöitä ei siis vielä tässä vaiheessa ole valittu. Kuten jutusta ilmenee, toteuttajia on tarkoitus hakea kilpailulla.

  4. Kaikki puusandwic seinä- ja välipohjarakenteet ovat riskirakenteita riippumatta ovatko AR vai AK. Puukerrostalo on suurempi riski: mitkään työaikaiset suojaukset eivät ole riittäviä/varmoja. Asumisaikana tulee ennen pitkää vesivahinko tai sprinklerit laukeavat. Talossa ei voi asua pitkään aikaan – ehkä ei enää koskaan. Kiinteistövakuutus korvaa ehkä kuivauksen, mutta muut riskit – mm. saamattomat vuokrat – jäävät omistajalle.

Jätä kommentti