Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat selvästi muita aloja enemmän

Tehdyn työtunnin kustannus yksityisellä sektorilla nousi kuluvan vuoden heinä-syyskuussa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta ja kausitasoitetusti 1,4 prosenttia. Rakentamisessa nousuvauhti oli selvästi ripeämpi.

Kuva: Anne Kurki

Tilastokeskuksen mukaan tehdyn työtunnin kustannus rakentamisessa nousi 3,8 prosenttia vuodessa ja kausitasoitetusti samoin 3,8 prosenttia. Työtunnin kustannusten nousuvauhti oli kaikista toimialoista ripeintä juuri rakentamisessa. Ilman kertaluonteisia eriä rakentamisen työvoimakustannusten vuotuinen nousuvauhti oli vielä kovempi eli 4,4 prosenttia.

Yksityisen sektorin eri toimialoista toiseksi nopeinta työvoimakustannusten nousutahti oli kaupan alalla, jossa ne kohosivat 2,8 prosenttia vuodessa ja ilman kertaeriä 2,9 prosenttia. Myös kuntien palveluksessa työvoimakustannukset nousivat keskimäärin samaa 2,8 prosentin vauhtia ja ilman kertaeriä 2,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat selvästi muita aloja enemmän”

Vastaa