Kokeile kuukausi maksutta

Jätkäsaaren uusi peruskoulu on malliesimerkki uudenlaisesta kouluarkkitehtuurista: ”Hyvän koulusuunnitelman tulee olla muuntojoustava”

Elokuussa käyttöön otettu Jätkäsaaren koulu Helsingissä valmistui asemakaavaa rohkeasti rikkoneen suunnitelman pohjalta.

Jätkäsaaren uuden peruskoulun juuri käyttöönotetuissa tiloissa arkkitehdit Erkko Aarti ja Kuutti Halinen. Kuva Liisa Takala.

Suomen koululaitos elää tällä hetkellä voimakkaan muutosaallon keskellä, kun perinteinen, luennointiin ja selkeään oppiainejakoon perustuva opetus on korvautumassa aineidenvälisyyttä ja omaa tiedonhakua korostavalla ilmiöpohjaisella pedagogiikalla. Kouluarkkitehtuurin luonnollisena tehtävänä on tuottaa sellaisia tilaratkaisuja, jotka palvelevat näitä uusia toiminnallisia tavoitteita mahdollisimman hyvin.

Jätkäsaaren uusi, hieman yli 800 oppilaalle suunniteltu koulu on hyvä esimerkki tästä uudesta suunnasta. Helsingin kaupunki järjesti aiheesta suunnittelukilpailun, jonka voitti muissakin kilpailuissa sittemmin meritoitunut Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit oy (AOR). Yli sata muuta kilpailuehdotusta päihittänyt suunnitelma vakuutti raadin, ja lopputulokseen ovat tyytyväisiä niin viranomaiset kuin koulun käyttäjätkin.

”Tämä kilpailutyö oli siinäkin mielessä erityinen, että pääsimme osaltamme luomaan uuden kaupunginosan identiteettiä. Jätkäsaaren kaltaisella alueella, jossa julkisia rakennuksia on vielä vähän, tämä puoli korostuu”, pohtii arkkitehti Erkko Aarti, joka yhdessä kollegansa Kuutti Halisen kanssa vastaa koulun arkkitehtisuunnittelusta.

Tähän asti Jätkäsaaren kaupunkikuvan keskeisimpänä monumenttina on ollut vuonna 1972 valmistunut, satamavarastona pitkään palvellut Bunkkeri. SRV:n laadituttamien suunnitelmien mukaan Bunkkerin yläosa tullaan purkamaan, ja rakennusta tullaan korottamaan kymmenellä asuinkerroksella ja siihen tullaan sisällyttämään kaikille kaupunkilaisille avoimia liikuntatiloja.

Jätkäsaaren uusi koulu sijaitsee Bunkkerista kohtuullisen kovatasoisen kivenheittämän päässä. Asemakaavan mukaan koulu olisi pitänyt rakentaa kiinni Bunkkerin viereiseen katuun. Kilpailuehdotuksessa AOR sijoitti rakennusten väliin koulun pihan, joka on näin tuulelta ja melulta suojattu. Pihan värileikki luo Bunkkerin ja koulun väliin ihmeellistä väljyyttä. Tämä AOR:n ehdotuksen muista kilpailuehdotuksista erottanut piirre ratkaisi aikanaan kisan ja on nyt yksi Jätkäsaaren kaupunkikuvan keskeisistä elementeistä.

Valoa ja muuntojoustavuutta

Jätkäsaaren uuden koulun keskeinen tilankäyttöidea on perinteisestä luokka-käytäväjaosta luopuminen ja sen korvaaminen avarilla monikäyttötiloilla, mikä luo väljyydentunnetta koko interiööriin. Syvärunkoinen rakennus on energiatehokkuuden kannalta hyvä ratkaisu, mutta luonnonvalon saaminen julkisivuista ei ole helppoa. Ratkaisu löytyi: keskelle tehtiin kattoikkunoilla varustettu korkea atrium.

Atriumin kattoikkunoiden kokonaisuuteen kuuluvat betonirakenteiset kartiot, jotka on pinnoitettu akustoivalla ruiskupinnoitteella. Tämä ratkaisu muodostaa Erkko Aartin mukaan korkeaan tilaan hyvän äänimaailman ja pehmeän ylävalon.

”Valoisina vuodenaikoina luonnonvalo kyllä yltää saliin, pilvisinä päivinä vähän pehmeämpänä kuin kirkkaina”, Kuutti Halinen kertoo.

Tilojen väljyys ja perinteisten luokkahuonetilojen harvalukuisuus ovat uusien opetussuunnitelmien mukaisia ratkaisuja. Koulun käyttöikä on kuitenkin todennäköisesti pidempi kuin vallitseva käsitys sopivimmasta oppimisympäristöstä. Siksi kouluja suunnittelevan arkkitehdin on pyrittävä laatimaan suunnitelmansa niin, että rakennus on voitava mukauttaa näiden käsitysten mahdollisiin muutoksiin. Tässä kohdin on Aartin mukaan oleellista käydä dialogia opetusalan ammattilaisten kanssa.

”Hyvän koulusuunnitelman tulee olla muuntojoustava sekä teknisessä mielessä että toiminnallisuuden näkökulmasta”, hän toteaa.

Sisustuksella on iso rooli

Jätkäsaaren koulun rehtori Kirsi Myllymäki sanoo ensivaikutelmakseen uusista tiloista ilmavuuden, minkä hän katsoo yhdeksi hyvää työskentelyilmapiiriä luovaksi osatekijäksi. Myös esteettisesti onnistuneella kalustuksella on hänen mukaansa merkitystä hyvän hengen muodostumiseen.

”Toistaiseksi otamme koulua niin sanotusti haltuun. Kun lopulliset kalusteet syksyn aikana saadaan paikalleen, tämä prosessi on viety loppuun”, hän sanoo.

Myös Erkko Aarti ja Kuutti Halinen korostavat kalusteiden suurta merkitystä tämäntyyppisissä avarissa julkisissa rakennuksissa. AOR:in vastuulla on koulun kiintokalusteiden suunnittelu, kun taas irtokalustusratkaisuissa näkyy Avarrus Arkkitehdit oy:n sisustusarkkitehtien kädenjälki.

Kiintokalustukseen kuuluvat myös tilojen joustavaa jakamista pienempiin tiloihin helpottavat akustiikkaverhot. Aarti kertoo tähän ratkaisuun päädytyn, koska raskaat siirrettävät väliseinät ovat vaikeita käsitellä ja jäävät siksi usein hyödyntämättä.

Omaleimainen erityispiirre Jätkäsaaren koulun interiöörissä on myös pienten soppien sijoittelu eri puolille rakennusta. Yhden niistä koulun pienet oppilaat ovat jo ehtineet nimetä ”saunaksi”. Lempinimen luontevuuden tajuaa heti, kun luo silmäyksen avoimesta aukosta sopen ”lauteille”.

Silmäyksiä voi muutenkin luoda esteettömästi lähes joka paikkaan. Katseen esteetön vaeltelu on ollut Aartin mukaan yksi suunnitelman keskeisiä lähtökohtia.

”Monipuolisten näkymien muodostaminen eri tilojen välille on ollut suunnitelman keskeisiä lähtökohtia. Näin esimerkiksi pienemmät oppilaat voivat päästä seuraamaan isompien opiskelua ja kenties innostuvat jostakin aiheesta tätä kautta.”

Oppilaiden käyttämässä porrashuoneessa on se erikoisuus, että betoniseinä on jätetty tietoisesti pinnoittamatta. Tämä helpottaa porraskäytävän puhtaanapitoa ja toisaalta korostaa ilmavan ja puhtaan interiöörin ja arkisen porraskäytävän välistä kontrastia, jonka tajutessaan ei tee mieli sotata sisällä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Jätkäsaaren uusi peruskoulu on malliesimerkki uudenlaisesta kouluarkkitehtuurista: ”Hyvän koulusuunnitelman tulee olla muuntojoustava””

  1. Epäergonomista.
    Uusi ops ja sitä tukevat rakennukset mahtavat synnyttää juurikin päämäärättömästi vaeltelevia oppilaita..

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat