Kokeile kuukausi maksutta

Ilmaista rahaa tarjolla taloyhtiöille, mutta energia-avustusta ei heru ilman ammattiapua

Taloyhtiöiden remontteihin on tarjolla energia-avustusta, mutta sen hakeminen on monimutkaista ja rahojen saaminenkin voi olla epävarmaa.

Taloyhtiö tarvitsee energia-avusyuksen hakemiseen ammattilaisen apua. Kuva: Colourbox
Kuuntele juttu

Energia-avustuksen saaminen edellyttää, että vaadittu energiansäästö pystytään osoittamaan laskelmalla. Monimutkaiseen hakuprosessiin tarvitaan ammattilaisten apua.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) myöntämää tukea voi saada normaaliremontille enintään 4000 euroa huoneistoa kohti. Jos korjaaminen tehdään uudisrakentamisen energiatehokkuutta vastaavaan lähes nollaenergiatasoon, tuki on enintään 6000 euroa huoneistolta.

Avustus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kaikkiaan avustusta on tarjolla yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle siitä on osoitettu 20 miljoonaa ja kahdelle seuraavalle vuodelle 40 miljoonaa vuotta kohti.

Remontin toteutuskustannuksiin voidaan hakea taannehtivasti avustusta tämän vuoden alusta ja suunnittelukustannuksiin 1.10.2019 alkaen. Heinäkuun alusta lähtien hakemus on toimitettava Aralle ennen töiden käynnistämistä.

Avustuksen jakoperusteet painottuvat selkeästi energiankulutusta pienentäviin toimiin. Sellaisia ovat Aran mukaan esimerkiksi lämmönjakojärjestelmän modernisointi, vaihto fossiilista polttoaineista maa- tai kaukolämpöön, eristysten parantaminen julkisivuihin, ikkunaremontit sekä poistoilman tehokas talteenotto.

Alkuperäinen tilanne vertailukohtana

Energiakorjausten lähtötasona on rakennuksen rakennusajankohdan energiatehokkuutta kuvaava e-luku. Avustuksen saaminen edellyttää, että e-luku paranee kerrostaloilla 32, rivitaloilla 36 ja omakoti-, pari- sekä ketjutaloilla 44 prosenttia.

Kun korjaushankkeen jälkeistä tilannetta verrataan rakennuksen alkuperäiseen tilanteeseen, voidaan tuen perusteina hyväksyä jo aiemmin tehdyt energiatehokkuutta parantavat toimet.

Avustusta voi saada ainoastaan energiatehokkuuden parantamisen osuuteen korjaushankkeesta.

Eri korjaustoimilla on erilaiset tukiprosentit. Esimerkiksi suunnittelukulut ja öljylämmityksestä luopumisen kustannukset ovat kokonaan tukikelpoisia, mutta julkisivuremontin kustannuksista hyväksytään vain 20 prosenttia.

Avustushakemuksessa on oltava taloyhtiön virallinen päätös, laskelma rakentamisajankohdan e-luvusta, suunnitelmat korjaustöistä, kustannusarvio sekä laskelma e-luvusta korjausten jälkeen. Hakemuksen saatuaan Ara tekee avustuspäätöksen, mutta se ei takaa vielä rahojen saamista. Se edellyttää, että maksatusta haettaessa energiatodistuksella osoitetaan remontin todella vähentäneen energiankulutusta vaadittavan määrän.

Lämmityslähteellä iso vaikutus tukimahdollisuuksiin

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén arvioi Kiinteistölehti Uusimaassa, että rakennuksen lähtötasolla on suuri vaikutus tuen saantimahdollisuuksiin. Suurin yksittäinen e-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen lämmitysenergian lähde. Energialähteille on asetettu kertoimet. Sähkölämmöllä on isoin kerroin, sitten tulee öljylämpö ja kaukolämmöllä on pienin kerroin.

Kertoimen vuoksi suoran sähkölämmityksen ja öljylämmityksen korvaamisen avustuskriteerit täyttyvät helposti, jos ne korvataan tehokkaammilla lämmitysmuodoilla kuten lämpöpumpuilla tai kaukolämmöllä. Alusta asti kaukolämmössä olleen taloyhtiön on vaikea saada tukea energiaremonttiinsa.

Aran apulaisjohtaja Kimmo Huovinen myöntää, että energia-avustuksen hakuprosessi on varsin vaativa.

”Energiatehokkuutta pitää parantaa paljon, tavoitteet eivät monissa tapauksissa toteudu helposti. Neuvoni on, että teettäkää suunnitelmat ammattilaisilla ja energiatehokkuutta koskevat laskelmat toimijoilla, jotka ovat laatineet energiatodistuksia”, Huovinen sanoo.

”Kilpailutuksessa ei saa löysäillä yhtään”

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero muistuttaa, että energiaremontit pitää kilpailuttaa vähintään yhtä huolella kuin muut remontit.

”Pienen avustuksen takia ei saa löysäillä yhtään kilpailutuksessa tai suunnitelmien huolellisuudessa. Urakoitsija ja suunnittelijat tietävät avustuksesta ja vaarana on, että tuki menee sinne eikä taloyhtiölle.”

Huovisen mukaan avustus sopii parhaiten useamman asunnon asunto-osakeyhtiöille ja Ara-vuokrataloyhtiöille. Omakotitalon remonttiin ei saa kotitalousvähennystä, jos hakee energia-avustusta.

”Omakotiasukkaan kannattaa miettiä, olisiko järkevämpää käyttää kotitalousvähennystä. Se ei edellytä e-lukulaskelmaa ja tuen saa varmasti.”

Huovinen on kuullut, että omakotiasukkaiden energiatukea kalastelevia yrityksiä on jo liikkeellä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ilmaista rahaa tarjolla taloyhtiöille, mutta energia-avustusta ei heru ilman ammattiapua”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat