SAK ja RT haluavat lisää sujuvuutta kaavoitukseen: ”Matkan varrella fokus on hajautunut ja kunnianhimo on laskenut”

SAK ja RT ovat huolissaan työllisyydestä ja taloudesta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa.

Kuvituskuva. Kuva: Aku Isotalo / HS

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen alkuperäisenä päämääränä on ollut sujuvoittaa kaavoitusta. Se on tehokas keino saada aikaan tarvittavaa kasvua, ihmisille töitä ja riittävästi asuntoja, kun taas sääntelyn lisääminen toimii monesti juuri päinvastoin, muistuttavat SAK:n johtaja Hannu Jouhki ja Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell. He kannustavat hallitusta pitämään kiinni uudistuksen tavoitteista.

Käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on yksi hallituskauden merkittävimmistä lakihankkeista. Laki ohjaa sitä, miten alueita suunnitellaan ja rakennetaan 2000-luvun kaupungistuvassa Suomessa.

Kaavoitukseen lisää sujuvuutta

SAK ja RT korostavat, että MRL-uudistuksen tulee vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta ja alueiden elinvoimaa sekä samalla vastata ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteisiin. Olennaista on sujuvoittaa kaavoitusta sekä mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja uudistaminen.

”Jotta työt ja tekijät kohtaavat, tarvitsemme kasvukeskuksiin monipuolista asuntotuotantoa. Riittävä tarjonta hillitsee asuntojen hintojen ja vuokrien nousua. Uudet asunnot kannattaa tehdä suurelta osin nykyisen asutuksen ympärille, olemassa olevien palveluiden äärelle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle”, SAK:n johtaja Hannu Jouhki sanoo.

SAK ja RT ehdottavat lakiin vietäväksi muutamia keskeisiä keinoja kaavoituksen nopeuttamiseksi.

Säätämällä maaomistajalle oikeus tehdä kunnalle perusteltu aloite asemakaavan laatimiseksi voitaisiin lisätä täydennyskaavoitusta ja tonttitarjontaa. Lakiin tulee sisällyttää myös kunnan mahdollisuus antaa maanomistajan valmisteltavaksi asemakaavan laatimista tai muuttamista koskeva ehdotus kunnan ohjauksen ja tavoitteiden mukaan. Tämä toisi lisää resursseja kaavoitukseen ja kohdentaisi ne toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin.

”Maanomistajan aloiteoikeuden ja kaavavalmistelun kirjaaminen lakiin selkeyttäisi nykyisiä käytäntöjä sekä lisäisi läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta. Kunnan kaavamonopoliin ei kajottaisi, vaan päätäntävalta säilyy aina kunnalla”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell painottaa.

Prosesseja voidaan sujuvoittaa digitalisoimalla kaavoitus, rakentamisen luvitus ja tietokannat. Digitaalisuutta hyödyntämällä voidaan myös lisätä osallistavaa suunnittelua ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, mikä vähentää kaavoista ja rakentamisen luvista tehtäviä valituksia. Nopeutta toisivat myös kaavoitus- ja lupaviranomaisten lakiin perustuvat palvelulupaukset ja käsittelyajat sekä kaavoituksen aikana tehtävistä päällekkäisistä selvityksistä luopuminen.

”Olemme huolissamme lakihankkeen sisällöstä, sillä matkan varrella fokus on hajautunut ja oleellisissa kaavatuotannon kysymyksissä kunnianhimo on laskenut. Mitä nopeampia yhteiskunnan muutokset ovat, sitä joustavammin myös kaavoituksen tulee vastata uudistuviin tarpeisiin”, Randell toteaa.

Ympäristöministeriön ohjauksessa parlamentaarisesti valmisteltava lakikokonaisuuden uudistus käynnistyi vuonna 2018. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “SAK ja RT haluavat lisää sujuvuutta kaavoitukseen: ”Matkan varrella fokus on hajautunut ja kunnianhimo on laskenut””

  1. Pari uutta rahastuskorttia, pakollista hierontakurssia ja johonkin raportin vääntöä yms hömppä lomakkeen täyttöä tulossa. Näistä parin vuoden vöyhötys ja sitten uutta byrokratiaa miettimään. Siinä herranpelkoisen kansan onnettomat ratkaisut vuosikymmenestä toiseen.

  2. Kunnianhimo on tosiaan laskenut, tai oikeammin sanottuna tavoitteena ei ole missään vaiheessa ollutkaan asuntojen hintojen laskeminen tai vuokramarkkinan edullistaminen, sen enempää hallituksella kuin SAK;lla tai RT;llä. Edullistamiseen ei ole minkäänlaista ajatustakaan, näennäistä edullistamista voidaan jollakin tavalla toki yrittää perustella.

    Ratkaisu kuitenkin löytyy kaavoituksesta, ehdottomasti. Yllä olevassa jutussa on monia hyviä ehdotuksia kaavoituksen parantamiseksi, joilla toiminta paranee aivan varmasti. Mutta sitten tullaan siihen olennaisimpaan vaikuttavaan tekijään, joka tarkoituksella jätetään esille nostamatta. Vaikka jutussa väitetään, että säännöstelyllä saadaan vain nousupainetta asuntojen hinnoille ja vuokra-asumisen hinnoille, se on täyttä paskapuhetta. Nimenomaan kaavoituksen kautta voidaan asuntotuotantoa ja sen hintaa ohjata ylivoimaisesti tehokkaimmalla tavalla, luomalla sinne instrumentti tai instrumentteja joilla sekä yksityinen maanomistaja, että kunta tai valtio maanomistajana joutuu ohjaamaan rakennuttamisen ja rakentamisen kohtuuhintaiseksi, esimerkkinä Hitaksen kehittäminen myyntiasuntojen instrumentiksi. Markkina joutuu muuntautumaan ja se käy hyvin helposti. Tällöin saadaan se surullisen kuuluisa löysä raha ja vaikka ne surullisen kuuluisat asumistuetkin ohjautumaan oikein.

    Miksi tämä ei käy? Niin, saako sitä korruptiosanaa enää kirjoittaa? Se ei käy sen takia, että aina ollaan jonkun tahon asialla, koskaan ei kuitenkaan edullisen asumisen asialla.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat