Arkkitehdeista pulaa jopa koronapandemian aikana

Arkkitehtien työttömyysaste on alle yhden prosentin. SAFAn mukaan arkkitehtikoulutusta on lisättävä, jotta kaupungistumisen aiheuttamaan rakentamisen tahtiin pystytään vastaamaan myös jatkossa.

 

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) ja Maisema-arkkitehtiliiton (MARK) toteuttaman kyselyn mukaan arkkitehdit ovat selvinneet verrattain hyvin pandemian haasteista ja tulevaisuuden odotukset ovat toiveikkaat. Alaa jo pitkään vaivannut työvoimapula ei ole helpottanut edes koronapandemian aikana.

Toukokuussa toteutettuun pandemiatilannetta kartoittavaan kyselyyn saatiin 260 vastausta, ja se lähetettiin reilulle 3000 palkansaaja- ja yrittäjäarkkitehdille.

Vajaa puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että hankkeita oli pandemian aikana viivästynyt tai viivästymässä. Viivästyminen johtui enimmäkseen päätöksenteon ja valmistelun lamaantumisesta ja käsittelyaikojen pitkittymisestä etenkin kunnissa. Viivästykset koskivat erityisesti majoitus- ja toimitilarakentamista.

Pandemian aikana käyty keskustelu työn muutoksesta ja etätyön pysyvästä lisääntymisestä lienee ollut osasyynä toimitilahankkeiden viivästyksiin.

”Poikkeustilanteessa kuntien oikea-aikaiset korjaamisen ja rakentamisen investointipäätökset nousevat erityisen merkittävään rooliin. Rakennushankkeita on kyettävä käynnistämään myös vaikeina aikoina”, sanoo Arkkitehtitoimistojen Liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro muistuttaa.

Hankkeiden peruuntumisista raportoi noin viidennes yrittäjistä ja nämä koskivat tyypillisesti kuluttajahankkeita. Kaikki peruuntumiset eivät kuitenkaan liittyneet pandemiatilanteeseen. Viivästykset ja peruuntumiset eivät olleet lisääntyneet aiempaan, marraskuussa toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Kolmannes yrityksistä rekrytoi uusia työntekijöitä

Lähes kolmannes yrityksistä ilmoitti rekrytoineensa kesän 2020 jälkeen uusia työntekijöitä ja viidennes ilmoitti aikovansa rekrytoida lähitulevaisuudessa. Vain vajaa viidennes yrityksistä kertoi irtisanoneensa tai lomauttaneensa henkilöstöä, ja niistäkin valtaosa oli jo joko purkanut tai purkamassa lomautuksia.

Rekrytoitujen osuus ylitti selvästi lomautettujen ja irtisanottujen määrän.

”Alaa vaivannut arkkitehtipula ei edes poikkeustilanteessa ole helpottanut. Työttömyysaste on edelleen arkkitehdeilla alle yhden prosentin. Arkkitehtikoulutusta on lisättävä, jotta kaupungistumisen aiheuttamaan rakentamisen tahtiin pystytään vastaamaan myös jatkossa”, SAFAn erityisasiantuntija Pia Selroos sanoo.

”Arkkitehtien koulutusmäärän lisääminen edellyttäisi riittävää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille, jotka painivat nyt resurssiensa äärirajoilla”, Selroos sanoo.

Tulevaisuuden usko alalla on kyselyn mukaan vahva: yrittäjistä ja ammatinharjoittajista oman tilanteensa arvioi erinomaiseksi tai hyväksi 54 prosenttia vastaajista ja palkansaajista peräti 92 prosenttia. Kyselyyn vastanneista palkansaajista 65 prosenttia ilmoitti, että koronatilanne ei ollut vaikuttanut heidän työhönsä tai työmääräänsä juurikaan. Loput vastanneet raportoivat lähes poikkeuksetta lisääntyneestä työmäärästä.

SAFA, ATL ja MARK toteutti pandemian vaikutuksia arkkitehtitoimistoissa luotaavan kyselyn kolmatta kertaa. Seuraava kysely toteutetaan lokakuussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkkitehdeista pulaa jopa koronapandemian aikana”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat