Kokeile kuukausi maksutta

Vantaan kaupunki sai luvan laajentaa maankaatopaikkaa ja louhia kalliota Petikossa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vantaan kaupungille ympäristöluvan maankaatopaikan toiminnan laajentamiselle ja kallion louhinnalle sekä maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottoon Petikossa.

Ympäristönsuojelulain mukainen lupa sallii Petikonhuipun täyttömäen täyttötilavuuden kasvattamisen, joka voidaan tehdä täyttömäkeä laajentamalla sekä mäen keskimääräistä korkeutta lisäämällä. Uudet läjitysalueet voivat olla yhteensä noin 5 hehtaaria. Laajennettavan maanläjitysalueen kokonaispinta-alaksi tulee noin 70 hehtaaria, josta nykyisin on käytössä 65 hehtaaria. Ylijäämämaita on tarkoitus ottaa vastaan noin 1,4–2 miljoonaa tonnia vuodessa ja kokonaistäyttötilavuus tulee olemaan 19,7 miljoonaa kuutiometriä.

Samalla myönnetty maa-aineslupa sallii kallion louhinnan täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,7 hehtaaria, ja alueelta voi ottaa maa-ainesta 370000 m3ktr (teoreettinen kiintotilavuus). Louhintaa suoritetaan 2–3 viikkoa vuodessa.

Petikonhuipun laajennettavalle maankaatopaikan toiminnalle on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Täyttömäen lähiympäristössä on luonnonsuojelualueita sekä retkeily- ja ulkoilualueita. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä täyttömäen itäpuolella.

Maankaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailua on jatkettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on tarkkailtava muun muassa toiminnoista aiheutuvaa melua ja pölyä sekä seurattava ja torjuttava vierasperäisten kasvilajien leviämistä täyttömäen lähiympäristössä.

Luvat on myönnetty 20 vuodeksi.

Petikonhuippu eli Pitkäsuon täyttömäki otettiin käyttöön vuonna 1989. Alueelle on loppusijoitettu ylijäämämaita Vantaalta ja yhteistoimintasopimusten perusteella myös Helsingistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaan kaupunki sai luvan laajentaa maankaatopaikkaa ja louhia kalliota Petikossa”

Vastaa