Kokeile kuukausi maksutta

Koulun kustannusarvio pompsahti yli 40 prosenttia

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21. maaliskuuta huomattavan korotuksen kouluhankkeen kustannusarvioon.

Valtuuston hyväksymä Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentamisen tavoitekustannus on nyt 24,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022-2025 hankkeen rakentamiselle oli varattu 16,9 miljoonaa euroa. Uusi kustannusarvio on 42 prosenttia korkeampi kuin aiempi arvio.

Kustannuksien nousuun on useita syitä. Esimerkiksi koulun oppilasmäärä on kasvanut, mikä taas on johtanut selvään kasvuun koulun pinta-alassa. Nyt koulusta kaavaillaan 8739 kerrosneliön laajuista, kun aiempi suunnitelma oli 6500 kerrosneliötä. Lisäksi koululle on tullut lisäyksenä alueellinen tuotantokeittiö. Kustannuksien nousuun on myös vaikuttanut rakentamisen yleinen, normaalia vauhdikkaampi kustannusten nousu sekä hankkeen toteutus puurakenteisena. Puurakentamisen lisäkustannus tässä hankkeessa on arvioitu olevan noin miljoona euroa ja sääsuojan 900000 euroa. Aiemmin ei myöskään ollut arvioitu erityisen vaativan tuen opetuksen järjestämisen sekä erikoisluokkaopetuksen kustannusvaikutuksia.

Hankesuunnitelman mukaisesti kohteen rakentamisessa tullaan käyttämään mahdollisimman paljon puuta ja muidenkin rakennusmateriaalien sekä taloteknisten ratkaisujen valinnassa kiinnitetään huomiota vähähiilisyyteen sekä elinkaarikustannuksiin.

Rakennushankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen (kvr) tai vastaava kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa hanke jaetaan kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Vaiheistetulla mallilla kaupunki haluaa varmistaa hankkeen tavoitteiden, mukaan luettuna kustannustavoite, saavuttamisen. Hankintamuotona on kilpailullinen neuvottelumenettely. Seuraavaksi vuorossa onkin kilpailutus, jonka jälkeen alkaa kehitysvaihe ja tarkempi suunnittelu.

Rakentamaan päästään aikaisintaan kesällä 2023. Kuusankosken yhtenäiskoulun on tarkoitus olla valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025.

Hankkeen rahoituksessa käytetään talousarvion mukaisesti muuta rahoitusta, todennäköisesti leasingrahoitusta. Leasingrahoituksessa kaupunki rakennuttaa kohteen ja rahoitusyhtiö omistaa kohteen sekä vuokraa kaupungilta maa-alueen. Rahoitusyhtiö hoitaa kohteen rakentamiskustannukset. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua. Kiinteistöleasing mahdollistaa kohteen siirtymisen kaupungin omistukseen leasingvuokra-ajan päättyessä. Päätökset rahoituksesta kaupunki tekee erikseen hallintosäännön mukaisesti.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koulun kustannusarvio pompsahti yli 40 prosenttia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat