Kokeile kuukausi maksutta

Peruskoululaiset haastetaan rakentamaan omista kouluista energiatehokkaampia

Caverionin Vuoronvaihto-seminaarin yhteydessä kerrottiin Suomen energiaviisain koulu -kilpailusta, jossa peruskoululaisia osallistetaan pelillisesti omien koulujensa energiatehokkuuden parantamiseen. Kisa on jo käynnissä ja mukaan on tähän mennessä ilmoittautunut 50 koulua.

Nuorten paras osaaminen ja kiinnostus halutaan valjastaa mukaan ilmastotalkoisiin pelillisin konstein.

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu haastaa peruskoululaiset miettimään rakennettua lähiympäristöä uusin silmin. Kyseessä on Minecraft-pelimaailmassa toteutettava rakennuskisa, jonka takana ovat Caverion, Microsoft ja Oulun kaupunki.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun lapset ja nuoret osallistetaan pelin keinoin energiaviisaamman lähiympäristön rakentamiseen. Kilpailu on avoinna 27.9.2023 alkaen kaikille Suomen peruskoululaisille.

Kilpailu toteutetaan Microsoftin Minecraft Education -pelimaailmassa, jonne lapset ja nuoret rakentavat energiaviisaita koulurakennuksia. Pelimaailmaan on räätälöity opetussuunnitelman mukainen oppimiskokonaisuus ohjeineen, joita osallistujat hyödyntävät rakentamisessa.

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu on käynnissä Minecraft Educationissa aikavälillä 27.9.–1.11.2023. Kilpailuaikaa on viisi viikkoa, ja rakennukset energiatehokkaine ratkaisuineen esitellään kilpailun päätyttyä.

Kisatyön voi tehdä vapaavalintaisessa ja -kokoisessa ryhmässä. Tuomaristo valitsee voittajan marraskuun puolivälissä. Tuomareina toimivat Caverionin energia-asiantuntijat, Microsoftin Edu-tiimi ja Minecraftiin vihkiytynyt tubettaja Beata Rodas eli Paqpa. Parhaat työt palkitaan.

Kisa syntyi aidosta tarpeesta

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu on syntynyt energiamurroksen luomasta tarpeesta. Se auttaa lapsia ja nuoria energiakriisin ymmärtämisessä ja vastuullisten ratkaisujen löytämisessä omasta arjestaan. Kilpailu pyrkii varmistamaan, että Suomessa riittää energiatehokkaan rakentamisen osaajia myös tulevaisuudessa. Samalla halutaan sytyttää nuorille kipinä alan töitä kohtaan.

”On hienoa olla käynnistämässä tätä kisaa ja luoda oppimiskokonaisuus yhdessä kumppaneidemme kanssa. Meille on luontevaa tarjota lapsille ja nuorille tämä mahdollisuus oppia itse rakentamaan energiaviisasta lähiympäristöä”, iloitsee Caverion Suomen toimitusjohtaja Ville Tamminen.

”Tarvitsemme osaavia tekijöitä vastuullisemman ympäristön rakentamiseen. Meillä on jo nyt tarve rekrytoida uusi osaaja joka arkipäivä. Eikä vauhti ole vähenemään päin.”

”Energiaviisaus on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti järkevää energian käyttöä, jakelua ja tuotantoa – tinkimättä kuitenkaan elämän laadusta. Teemme joka päivä energiaviisauteen liittyviä ratkaisuja niin yksilöinä, yrityksinä kuin yhteiskuntanakin”, pohtii Caverion Suomen markkinointijohtaja Kaisa Korkala.

Minecraft tarjoaa puitteet luovalle oppimiselle

Kilpailu ja siihen kuuluva oppimiskokonaisuus elävät Minecraft Education -pelissä, jonka lisenssi löytyy lähes kaikista Suomen kunnista. Minecraft Education on oppimiseen suunniteltu versio suositusta Minecraft-pelistä.

”Kilpailun tavoitteena on innostaa oppilaita energiaviisauden pariin heille jo tutulla, mielekkäällä tavalla. Toivomme, että oppilaat päästävät luovuutensa valloilleen ja löytävät innostuksen energia-asioihin”, toteaa koulutuksen toimialaratkaisujohtaja Vesa Äyräs Microsoftilta.

Oppimateriaali on laadittu yhdessä Caverionin energia-asiantuntijoiden ja Microsoftin Minecraft Education -osaajien kanssa. Materiaalin pilotoinnista on vastannut Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen Steam-verkosto. (Steam on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa Steam tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi.)

Steam käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppijoiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Osallistujille avataan niin lämmönsäästön keinoja, energiantuotannon vaihtoehtoja kuin rakennusautomaation mahdollisuuksiakin ja oppimiskokonaisuus on luotu Steam-pedagogiikan mukaisesti. Oppimateriaalin teemat on valittu siten, että ne istuvat tuoreimpaan opetussuunnitelmaan.

“On ollut hienoa olla mukana suunnittelemassa tätä kokonaisuutta kaikille Suomen koululaisille – ja tuoda keräämiämme kokemuksia ja oppeja Steam-pedagogiikasta kaikkien saataville”, kertoo Steam in Oulu -koordinaattori Paula Vorne.

”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on perusarvona Steam-toiminnassa ja sen yhdistäminen Minecraftin innostavaan maailmaan toivottavasti innostaa mukaan suuren määrän lapsia ja nuoria.”

Linkki itse kilpailuun: Suomen energiaviisain koulu

Ympäristövastuu ja energia-asiat kiinnostavat koululaisia

• Lapset ja nuoret ovat tutkitusti kiinnostuneita ympäristöstä, eikä energiakriisi ole ainakaan vähentänyt kiinnostusta. Sitran tuoreen raportin mukaan nuorten tulevaisuustoiveissa tärkeimmäksi nousi ilmaston lämpenemisen pitäminen alle 1,5 asteen kasvussa (37 % vastauksista). Kun katsotaan kaikkia ikäryhmiä, asia oli vasta kuudentena listalla.

• Kouluihin kaivataankin lisää panostusta ympäristöasioihin. Planin globaalin tutkimuksen mukaan joka viides nuori pitää ilmastonmuutokseen liittyvää opetusta heikkona. He toivoisivat lisää tietoa ilmastokriisistä ja siitä, kuinka nuoret voivat osallistua päätöksentekoon.

• Energiakriisi on lisännyt suomalaisten kiinnostusta energia-asioita kohtaan. Carunan teettämän kyselyn mukaan 73 prosenttia kertoo, että heidän tietoisuutensa energia-asioista on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Etenkin nuoret kokevat energiatietoisuutensa lisääntyneen (80 prosenttia 18–24-vuotiaista vastaajista).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Peruskoululaiset haastetaan rakentamaan omista kouluista energiatehokkaampia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat