Kokeile kuukausi maksutta

Porvoon vedenkäsittelylaitoksen laajennus vaatii järeitä rakenteita ja tasaista valupintaa

Porvoon vesi kasvattaa talousveden tuotantokapasiteettiaan rakentamalla modernia tekniikkaa käyttävän vedenkäsittelylaitoksen.

Uusi (ylempi) ja vanha vesilaitos sijaitsevat rinnakkain porvoolaisessa maalaismaisemassa.Kuva: Juho Kuva

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen rakentaminen alkoi vuoden 2022 elokuun alussa Porvoossa. Uusi laitos nousee 1970-luvulla rakennetun laitoksen viereen.

Tilavuudeltaan 7 700 kuutiometrin laitoksen runko on harjakorkeudessaan, väliseinät paikallaan ja lattiavalut tehty. Rakennuksen rungon perusratkaisut ovat tuttuja betonirakenteita: teräspilareita, deltapalkkeja ja ontelolaattoja, muurattuja väliseiniä sekä melkoinen määrä paikallavalua.

Betonivaluissa on käytetty monin paikoin muottikangasta, jotta pinnat on saatu riittävän sileiksi. Valokuvaaja: Juho Kuva

Tasaista valupintaa muottikankailla

Mutta onpa jotain erityistäkin.

”En ole ennen nähnyt, että vesilaitokseen tehdään tuulettuva alapohja”, Ramagon työnjohtaja Heikki Miettinen sanoo.

Syynä on alueen maaperän korkea radonpitoisuus. Alun perin suunnitelmana oli, että iv-konehuone sijoitetaan laitoksen katolle, mutta Museovirasto ei antanut sille historiallisesti arvokkaassa maisemassa lupaa. Niinpä konehuone sijoitettiin laitoksen sisälle.

Ja onpa hankkeessa toinenkin erityistä huolellisuutta vaativa asia.

”Kalkkikivisuodatusaltaiden betonipintojen pitää olla hygieenisyyden vuoksi mahdollisimman sileitä”, Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila sanoo.

Muottien pinnassa on käytetty muottikangasta, jonka ansiosta betonin pinnasta on saatu ilmakuplat pois.

Työmaan siivooja puhdistaa ja suojaa prosessiputkia, kun ne ovat valmiita asennusten jälkeen. Tämän ansiosta ei tarvita samanlaista kattavaa loppusiivousta kuin tavallisesti.

Vesilaitoksen alkalointitilan kellaria kutsutaan runsaan putkiston vuoksi käärmeenpesäksi. Kuva: Juho Kuva

Käärmeenpesän putkiviidakko

Tutustumme laitoksen syövereissä sijaitsevaan alkalointitilan putkikellariin eli käärmeenpesäksikin kutsuttuun tilaan. Siellä risteilee melkoinen määrä erikokoisia putkia. Niihin on jo tässä vaiheessa lisätty automaatiolaitteita, kuten venttiileitä ja antureita.

Käärmeenpesässä näemme kymmenen kalkkikivisuodatusaltaan pohjat ja niihin johtavat putket. 600 millimetrin putkissa on huoltoluukut, joiden kautta laitoksen ylläpitohenkilöstö pääsee tekemään huoltotöitä altaan pohjan alla olevaan metrin korkuiseen ryömintätilaan. Kun huoltoluukusta kurkkaa sisälle, siellä näkyy altaan tukena olevat paksut betonipilarit sekä neliömetrin kokoisista betonielementeistä koostuva altaan pohja.

Betonipilarit on ankkuroitu 20 millimetrin teräksellä rakennuksen runkoon. Pohjaelementtien kiinnityspultit ovat 600 millimetriä kiinni pilareissa. Järeät kiinnitykset ovat tarpeen, sillä altaan pohjan alla on aika ajoin melkoinen ilmamäärä, joka veteen sekoitettuna kohdistaa suuria voimia rakenteisiin.

Kuhunkin pohjaelementtiin on kiinnitetty betonitehtaalla 21 huuhtelusuutinta. Niiden läpi ahdetaan 0,5 barin paineella suuri ilma- ja vesimäärä altaan pohjalla olevaan parin metrin paksuiseen kalkkikivirouheeseen.

”Kun vettä suodatetaan ylhäältä alas, tehdään kalkkikiven huuhtelu alhaalta ylös”, Miettinen kertoo puhdistusprosessista.

Kuva: Juho Kuva

Tarkkaa valua

Kun menemme tutkimaan 4,7 metriä syviä altaita niiden yläpuolelta, näemme niiden massiivisen koon sekä sen, miten tarkasti ne on valettu. Täällä juuri on käytetty muottikangasta valumuottien pinnassa.

”Pinnoista on kyllä tullut erittäin hyvät”, Miettinen sanoo tyytyväisenä.

Valu tehtiin ylhäältä päin nousunopeudella 50 senttimetriä tunnissa, minkä jälkeen betoni tiivistettiin käyttämällä betonivibraa. Näin valuun saatiin riittävä tiiveys.

Paikallavalutyöt ja muottien tekeminen on kovaa ammattitaitoa vaativaa työtä.

”Valitettavasti uusia tekijöitä on hankala saada. Ala ei kiinnosta nuoria. Porukka ukkoutuu”, Miettinen harmittelee.

Altaiden 120 millimetrin pohjaelementit ovat tulleet Ansion Sementtivalimolta, jolla on Miettisen mukaan kokemusta altaiden pohjalaattojen valuista. Sekä altaiden seiniin että pohjalaattoihin on käytetty sulfaatinkestävää sr-sementtiä, joka soveltuu kemiallisesti rasitettuihin kohteisiin.

”Vaadittavat rasitusluokat löytyvät, jotta betoni kestää vedessä mahdollisesti olevia suoloja ja sulfaatin”, Miettinen vakuuttaa.

(Juttu jatkuu kuvien jälkeen) 

Kalkkikivisuodatusaltaan pohjaelementeissä on kussakin 21 huuhtelusuutinta. Kuva: Juho Kuva
Porvoon veden Elina Antila ja Ramagon Heikki Miettinen ovat tyytyväisiä urakan aikataulun ja budjetin pitävyyteen. Kuva: Juho Kuva

Alle puolen prosentin heitto budjetista

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus on Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon lisäksi Porvoon veden historian suurin investointi noin 8,6 miljoonalla eurolla. Kun mukaan lasketaan hankkeeseen liittyvät uudet, toisen urakoitsijan tekemät putkistolinjat, nousee hankekokonaisuus yli 13 miljoonaan euroon.

Kokonaisurakkaan sisältyvät reilun neljän kilometrin ja puolentoista kilometrin raakavesilinjat Saksalaan sekä uusi puhtaan veden syöttöjohto Saksalasta Porvoon keskustaan.

Nyt tulee uutinen: urakka on ylittänyt tähän mennessä budjettinsa indeksitarkistusten osalta 36000 eurolla eli 0,4 prosentilla. Harvinaisen hyvä budjetissa pysyminen on ollut hyvin tehdyn suunnitteluvaiheen ansiota.

”Filosofiani on, että suunnitteluvaiheessa erityisesti esisuunnittelu tehdään pitkän kaavan mukaan”, Antila sanoo.

Indeksisidonnaisuus antaa työrauhan

Laitosurakka kilpailutettiin aluksi helmikuussa 2022, mutta sitä tarkennettiin huhtikuussa, kun kävi selväksi, että sopimukseen kannattaa sisällyttää indeksiehdot. Urakkasopimus solmittiin kilpailutuksen jälkeen Ramagon kanssa heinäkuussa.

Indeksiin sidottu urakkamuoto on kaikkien osapuolten mieleen.

Saksalan vesilaitoksen laajennus

Rakennuttaja Porvoon vesi
Suunnittelija FCG Finnish Consulting Group
Pääurakoitsija Ramago
Prosessiautomaatio- ja instrumentointiurakoitsija Insta
Prosessiurakoitsija Prominent Finland
Koneisto- ja putkiurakoitsija Econet

”Mietipä, kuinka paljon meillä menisi aikaa, jos jokaisesta asiasta pitäisi erikseen käydä hintaneuvottelu. Se kaikki aika olisi pois siitä, kun mietimme parhaita teknisiä ratkaisuja”, Antila kertoo.

Työt alkoivat elokuun alussa 2022. Puuston poiston jälkeen alkoi yli 30-metristen betonipaalujen junttaus saviseen maahan. Paaluja lyötiin kaikkiaan 315 kappaletta.

Toisin kuin vuosi sitten ennakoitiin, rakennusmateriaaleja on saanut normaalilla aikataululla, eivätkä hinnankorotukset ole olleet ennakoituja kovempia.

Rinnakkaiset ja peräkkäiset laitokset

Uuden laitoksen kaikki raakavesi tulee Porvoon keskustan lähellä olevalta Linnamäen vedenottamolta. Vedenottamon raakavesi on vesilaitokselle kriittinen, sillä sen 8 000 kuution vuorokausikapasiteetti on suurin vedenottamo Porvoon vedelle.Uuden laitoksen prosessin ensimmäisessä vaiheessa vesi syötetään painehiekkasuodattimien läpi. Tässä vaiheessa vedestä poistetaan rautaa. Sen jälkeen vesi puhdistetaan kalvosuodattimilla, jotka poistavat mangaania ja muita mahdollisia haitta-aineita, kuten klorideja.

Kolmas vaihe on ilmastustorneissa tapahtuva hiilidioksidin poisto vedestä. Neljäs vaihe on kalkkikivisuodatus, jossa nostetaan veden pH-arvoa ja alkaliteettia.

Uuden laitoksen tuottama vesi syötetään parinkymmenen metrin päässä olevan vanhan laitoksen alavesisäiliöön. Alavesisäiliön jälkeen vesi desinfioidaan UV-desinfioimalla ja natriumhypokloriitilla ennen kuin se syötetään vesijohtoverkkoon.
Uusi laitos käsittelee pelkästään Linnamäen raakaveden ja vanha laitos nykyisistä ja uudesta Suomenkylän vedenottamosta tulevan veden. Erilaiset raakavedet vaativat erilaisen puhdistustavan. Uuden laitoksen käsittelykapasiteetti on 8 000 kuutiota vuorokaudessa ja vanhan laitoksen 4 500 kuutiota vuorokaudessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Porvoon vedenkäsittelylaitoksen laajennus vaatii järeitä rakenteita ja tasaista valupintaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat