Voimajohdot vesien yli vastarannalle – 95 tonnin ajoneuvonosturille ei ole turhaa tilaa alle 30 metriä leveällä niemellä

TMV Linen saneeraama 110 kilovoltin suurjännitelinja ylittää Saimaan Osmonaskelten kohdalla Puumalassa. Yli kilometrin mittainen etäisyys ja vilkkaasti liikennöity alapuolinen laivaväylä asettivat erikoisvaatimuksia ilmajohtojen vedolle.