Kokeile kuukausi maksutta

Erityisasiantuntija (projekti-insinööri)

Valtioneuvoston kanslia
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 12.1.2024 Hae viimeistään 26.1.2024

Valtioneuvoston kanslian toimitilayksikköön haetaan erityisasiantuntijaa projekti-insinöörin tehtäviin!

Valtioneuvoston kansliaan on perustettu

erityisasiantuntijan virka projekti-insinöörin tehtäviin.

Virka täytetään 1.3.2024 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu tila- ja virastopalvelutoimialalle, toimitilayksikköön.

Tila- ja virastopalvelutoimialan tehtäviin kuuluvat valtioneuvoston virasto- ja edustustilapalvelut, tilahallinto sekä kuljetuspalvelut. Toimitilayksikkö vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kotimaan toimi- ja edustustilojen tilahallinnosta sekä niihin liittyvistä palveluista.

Erityisasiantuntija vastaa projekti-insinöörinä hänelle osoitettujen kiinteistöjen ja tilojen selvitys-, suunnittelu-, rakennus- ja peruskorjaushankkeiden käytännönläheisistä asiantuntijatehtävistä. Hän osallistuu sovittujen kehittämis- ja talonrakennushankkeiden investointiohjelman toteuttamisen valvontaan ja koordinointiin yksikön päällikön kanssa yhteisesti hyväksyttyjen tulostavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi erityisasiantuntija toimii hankkeissa tilaajan edustajana ja osallistuu hankkeisiin rakennusalan asiantuntijana. Tehtävässä painottuu mittavien ja haastavien perusparannushankkeiden työmaiden tekniset valvontatehtävät sekä hankkeisiin liittyvät käyttäjän hankintojen sekä kustannusten- ja aikataulujen valvonta- ja ohjaustehtävät sekä yhteydenpito ja koordinointi hankkeen useiden osapuolten kesken. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat Senaatti-kiinteistöt, ministeriöt sekä kanslian sisäiset toimijat.

Projekti-insinööri toimii valtioneuvoston toimitilayksikön rakennusteknisenä asiantuntijana ja vastaa osaltaan ministeriöiden toimitiloihin liittyvien muutostöiden ja palvelupyyntöjen toteuttamisesta sekä osallistuu yksikön toiminnan suunnitteluun ja sovittuihin kehittämistehtäviin alansa erityisasiantuntijana. Lisäksi tehtävään voi sisältyä muita esihenkilön määräämiä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee parhaiten ylempi korkeakoulututkinto (esim. diplomi-insinöörin tutkinto) sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi kokemus talonrakennusalan uudis- tai korjausrakentamisen projektien johtamisesta edesauttaa tehtävässä toimimista. Kokemus julkisen sektorin rakennus- ja kiinteistötehtävistä sekä valtionhallinnon työskentelystä ja käytössä olevista järjestelmistä on hakijalle eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalvelulähtöisyyttä, joustavuutta sekä oma-aloitteisuuta. Hyvä paineensieto- ja organisointikyky, kykyä priorisoida työtehtäviä sekä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus tukevat myös tehtävän menestyksellistä hoitamista. Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito voidaan lukea hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 14 (4304,22 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (enimmillään 50 %, keskimääräinen aloitusvaiheen taso sijoittuu n. 11-25 %). Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa https://supo.fi/turvallisuusselvitykset

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitilayksikön päällikkö Pasi Heiskanen, puh. 050 534 8218.

Hae tehtävää 26.1.2024 klo 16.15 mennessä valtiolle.fi:ssä.

Lue lisää valtioneuvoston kansliasta.

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Viimeisimmät näkökulmat