Hankepäällikkö

Päivämäärät Julkaistu 1.4.2019 Hae viimeistään 16.4.2019

Ulkoministeriö hakee hankepäällikköä (ylitarkastajan virkanimike) vakinaiseen virkaan 1.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kiinteistö- ja hankintapalveluyksikköön (HAL-60).

Tehtävät

Tehtävänä on ulkoministeriön hallinnoimien ulkomaan edustustojen toimitiloihin ja virka-asuntoihin kohdistuvien erilaisten talonrakennushankkeiden teettäminen. Tyypillisiä hankkeita ovat perusparannukset valtion omistamissa kiinteistöissä, sekä tilojen vaihtamisen yhteydessä tehtävät muutostyöt.

Hankepäällikön keskeisimmät tehtävät ovat:
  • Vastata rakennuttajan edustajana kohteesta tehtävän tarveselvitysten perusteella tarvittavien korjaustoimenpiteiden hankkeistamisesta
  • Toimia hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • Osallistua kiinteistöhankintojen kategoriahallintaan ja vastata hankkeisiin liittyvien hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta yhdessä hankintapalveluryhmän kanssa
  • Muodostaa hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan projektiorganisaation ja vastata hankkeen rakennusvaiheen aikana hankkeen johtamisesta
  • Osallistua kiinteistöjen ylläpidon kehittämiseen ja toimia asiantuntijana ylläpitoon ja tilojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Hakijoilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista projektien johtamisesta, organisointikykyä, hyviä viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhalukkuutta, aktiivista otetta sekä oma-aloitteisuutta. Hankkeita on samanaikaisesti päällä useita, joten paineensieto, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Lisätietoja

Luethan tarkemman tehtäväkuvauksen osoitteesta www.valtiolle.fi. Tämän tehtävän työavain on 24-89-2019. Samaisella sivulla voit myös hakea tehtävää kirjautumalla sisään työnhakijana ja luomalla työnhakijan tilin.

Hakuaika päättyy 16.4.2019, klo 16:15.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi