Hankepäällikkö

Ulkoministeriö
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 10.8.2020 Hae viimeistään 21.8.2020

Ulkoministeriö hakee hankepäällikköä (ylitarkastajan virkanimike) määräaikaiseen kahden vuoden virkaan 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan kiinteistö- ja hankintapalveluyksikköön (HAL-60). Kyseessä on sijaisuus.

Tehtävänä on ulkoministeriön hallinnoimien ulkomaan edustustojen toimitiloihin ja virka-asuntoihin kohdistuvien erilaisten talonrakennushankkeiden (painotus LVI- ja rakennusautomaatioon liittyvissä teknisissä korjauksissa) teettäminen ja kohteiden elinkaari- ja energiatehokkuus suunnittelun ja seuraamisen kehittäminen. Tyypillisiä hankkeita ovat perusparannukset valtion omistamissa kiinteistöissä sekä tilojen vaihtamisen yhteydessä tehtävät muutostyöt.

Hankepäällikön keskeisimmät tehtävät ovat:

• Vastata rakennuttajan edustajana kohteesta tehtävän tarveselvitysten perusteella tarvittavien korjaustoimenpiteiden hankkeistamisesta
• Toimia hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
• Osallistua kiinteistöhankintojen kategoriahallintaan ja vastata hankkeisiin liittyvien hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta yhdessä hankintapalveluryhmän kanssa
• Muodostaa hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan projektiorganisaation ja vastata hankkeen rakennusvaiheen aikana hankkeen johtamisesta
• Osallistua kiinteistöjen ylläpidon kehittämiseen ja toimia asiantuntijana ylläpitoon ja tilojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Hakijoilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Virkaan nimitetyn hakijan tulee olla Suomen kansalainen.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista projektien johtamisesta, organisointikykyä, hyviä viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhalukkuutta, aktiivista otetta sekä oma-aloitteisuutta. Hankkeita on samanaikaisesti päällä useita, joten paineensieto, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Lisäksi tehtävässä on hyötyä kiinteistöalan tai talotekniikan koulutuksesta ja riittävästä työkokemuksesta alalta liittyen LVI-ja rakennusautomaatiotekniikkaan ja kiinteistöjen elinkaarisuunnittelun ja energiatehokkuuden asiantuntijatehtäviin.

Hakuaika päättyy 21.8.2020 klo 16.15.

Lisätietoja tehtävästä:
Kari Aitto-oja, puh. 0295 350 414
kari.aitto-oja@formin.fi

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi