Kunnossapitopäällikkö, Rajavartiolaitoksen esikunta

Rajavartiolaitos
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 6.7.2021 Hae viimeistään 12.8.2021

Organisaation esittely

Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Ylläpidämme ja kehitämme rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta sekä kriisivalmiutta. Päätehtäviimme kuuluvat rajavalvonta, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, ympäristövahinkojen torjunta, kansainvälinen yhteistyö sekä maanpuolustus.

Rajavartiolaitos turvaa kansalaisten arkea kaikissa oloissa, joka päivä, vuorokauden ympäri, etenkin harvaan asutulla itärajalla sekä rannikolla ja saaristossa. Huolehdimme myös rajatarkastusten turvallisuudesta ja sujuvuudesta kaikilla rajanylityspaikoilla.

Helsingissä sijaitsevan esikunnan lisäksi Rajavartiolaitoksella on kahdeksan alueellista tai toiminnallista hallintoyksikköä.

Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmänsä.

Haemme vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä. Siviilivirkatehtäviimme haemme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita.

Lisätietoja:
www.raja.fi
www.facebook.com/rajavartiolaitos
www.twitter.com/rajavartijat
www.instagram.com/rajavartiolaitos (@rajavartiolaitos)
www.linkedin.com/company/rajavartiolaitos-the-finnish-border-guard

Rajavartiolaitos on savuton työpaikka.

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 §:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.

Tehtävän kuvaus

Rajavartiolaitoksen esikunta hakee teknillisen osaston kiinteistöyksikköön kunnossapitopäällikköä, vakinaiseen virkaan. Virkapaikkana on Helsinki.

Kunnossapitopäällikkö johtaa kiinteistöyksikön palveluryhmien toimintaa ja toimii palveluryhmien kiinteistöpäälliköiden esimiehenä. Hän vastaa tehtävässään kiinteistöyksikön alueellisesta ylläpitotoiminnasta ja palvelutuotannostavastaa kiinteistöjen, toimitilojen ja alueiden kunnossa- ja ylläpidon kokonaistilannekuvan muodostamisesta, raportoinnista, seurannasta (työsuunnitelmat) ja kehittämisestä sekä palvelutuotannon ongelmien selvittämisestä. Kunnossapitopäällikkö vastaa vastuullaan olevan toiminnan- ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä laskujen hyväksymisestä sekä vastuullaan olevien hankintojen ja sopimusten valmistelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja seurannasta. Lisäksi hän vastaa yhteydenpidosta alansa sidosryhmiin.

Tämän lisäksi kunnossapitopäällikkö vastaa:
– erikseen nimettyjen kiinteistönpidon hankkeista sekä hankkeiden ohjauksesta ja seurannasta
– kiinteistöjen, toimitilojen ja alueiden taloudellisesta käytöstä Rajavartiolaitoksessa
– Rajavartiolaitoksen oman kiinteistöomaisuuden kunnossapidon ohjelmoinnista (kunnossapito-ohjelma) ja seurannasta
– siitä, että Senaatti-kiinteistöjen kunnossapidon ohjelmoinnissa huomioidaan Rajavartiolaitoksen prioriteetit
– sisäilma-asioista Rajavartiolaitoksessa
– yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa vuokraustoiminnasta Rajavartiolaitoksessa
– kiinteistöyksikön toiminnan- ja talouden suunnittelun valmistelusta ja seurannasta
– vastuualueensa toiminnan valvonnasta ja tarkastustoiminnasta
– energia-asioista ja valvoo sähkön, veden ja energian kulutuksia.

Kunnossapitopäällikkö myös osallistuu tehtävässään kiinteistöyksikön muiden asioiden suunnitteluun ja valmisteluun, ja toimii toimitilahallinnon valtakunnallisena yhteyshenkilönä Senaatti-kiinteistöihin, kehittämispäällikön sijaisena, yksikönpäällikön toisena sijaisena sekä huolehtii vastuualueensa arkistoinnista ja dokumentoinnista.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).  Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja tästä

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa korkeakoulututkinto kiinteistö- tai rakennusalalta sekä hyvä kokemus kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon johtamisesta ja rakennuttajakokemus korjaushankkeista.

Lisäksi tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi on eduksi yhteiskyky vaativissa tilanteissa ja kyky reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin. Tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan B-luokan ajolupa.

Eduksi luemme vahvan esimieskokemuksen ja hankehallinnan kokemuksen.

Muu kielitaito

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa erinomainen suomen kielen osaaminen sekä ruotsin ja englannin kielien sujuva osaaminen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Keskijohto

Tehtävä alkaa: 1.12.2021

Tehtävä alkaa 1.12.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 12.8.2021 16:00

ID: 26-993-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo
PL 3 (käyntiosoite: Vílhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki)
00131 Helsinki

Hakemukseen pyydetään liittämään ainoastaan mahdollinen CV.
Muut liitteet voit halutessasi lähettää osoitteeseen rajavartiolaitos@raja.fi. Sähköpostissa tulee mainita haettavan tehtävän ID.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 26,5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3807,25 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusosaa enintään 46 % ja kokemusosaa enintään 22,10 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suoritusosa on ensimmäiset 7 kuukautta vastaavan tehtäväalan kokemuksesta riippuen vähintään 10,10 % tai enintään 14,70 %, jonka jälkeen suoritusarvioinnin mukainen.  Kokemusosa maksetaan aiemman tämän alan työkokemuksen perusteella.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Vesa Rakkola (19.7. – 1.8)
Kehittämispäällikkö
029 542 0602
vesa.rakkola@raja.fi

Kiinteistöjohtaja Heikki Lappalainen (2.8. – 12.8.)
Kiinteistöyksikön päällikkö
029 542 0601
heikki.t.lappalainen@raja.fi

Toimipiste

Rajavartiolaitoksen esikunta, Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Koeaika on kuusi kuukautta.

Kuva: Rajavartiolaitos

 

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi