Rakenneinsinööri, Tilapalvelut-liikelaitos

Sijainti Espoo
Päivämäärät Julkaistu 5.2.2020 Hae viimeistään 10.3.2020

Tarjoamme mielenkiintoisen ja merkittävän rakennusalan näköalapaikan isossa ja kehittyvässä kaupungissa sekä vakaan ja turvallisen työnantajan edut. Toimipaikkamme sijaitsee Espoon Otaniemessä uusissa monitoimitiloissa.

Rakenneinsinööri toimii Tilapalvelut – liikelaitoksen kiinteistöjen rakenneteknisenä asiantuntijana talonrakennus- ja korjaushankkeissa. Tehtävässään rakenneinsinööri mm. hankkii, ohjaa ja valvoo rakenneteknisiä konsulttipalveluita sekä seuraa ja arvioi kaupungin kiinteistöjen kuntoa, osallistuu hankesuunnitteluun sekä toimitiloja koskeviin kehitystehtäviin rakenneteknisin osin. Tehtävään voi sisältyä rakennusten purku- ja vuosikorjaustöiden sekä peruskorjaushankkeiden suunnitteluvaiheen projektinjohtotehtäviä.

Tarkempi toimenkuva määräytyy valitun henkilön osaamisen perusteella.

Työpaikan nimi: Tilapalvelut-liikelaitos, Tekniikantie 15, Espoo

Työaika: 36h 45min / viikko

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen insinöörin tutkinto

Tehtävässä edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta rakennusinsinöörin koulutusta vastaavista talonrakennustehtävistä, josta rakennesuunnittelu- tai rakennuttamistehtäviä on oltava vähintään kolme vuotta. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja työssä käytettävien ohjelmistojen hallintaa (mm. Word, Excel, AutoCad, Outlook, pdf-editor, Internetselaimet, Win10 käyttöjärjestelmä)

Arvostamme ammattillista perehtyneisyyttä hankinta- ja sopimustekniikkaan, rakennusfysiikkaan ja korjausrakennussuunnitteluun. Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä itsenäistä ja aloitteellista otetta rakenneinsinöörin tehtäviin.

Rakenneinsinöörin sijainti organisaatiossa on Tilapalvelut -liikelaitos / Suunnittelupalvelut / Rakennetekniikka.
Rakennetekniikan yksikössä on tällä hetkellä esimiehen lisäksi kolme vakituista rakenneinsinööriä.

Rakenneteknisenä puitesopimuskumppanina on tällä hetkellä 30 yritystä joilta hankitaan mm. uudis- ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelua, rakennusfysikaalista suunnittelua, suunnitelmien tarkastusta, purkusuunnittelua, paloteknistä suunnittelua, akustista suunnittelu sekä erilaisia rakenneteknisiä tutkimuksia.

Uudelle rakenneinsinöörille annetaan riittävä ammatillinen tuki ja perehdytys tehtäviin. Työkaluina ovat henkilökohtainen kannettava tietokone ohjelmistoineen sekä matkapuhelin.

Lisätiedot:
Rakennepäällikkö Vesa Pyy
puh. 050 4661418
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi