Ylläpidon rakennuttajapäällikkö

Järvenpään kaupunki
Sijainti Järvenpää
Päivämäärät Julkaistu 23.12.2021 Hae viimeistään 20.1.2022

Olisitko sinä Kaupunkikehityksen kaupunkitekniikan avainalueen YLLÄPIDON RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ?

Kaupunkitekniikan ylläpidossa tuotetaan kaupungin yleisten alueiden kunnossapito. Kunnossapidon vastuualueen palvelut ostetaan pääosin kunnossapitourakalla, jonka operatiivisen toiminnan valvonnasta vastaa ylläpito. Ylläpidolle kuuluvat myös yleisiin alueisiin liittyvä etupainotteinen valvonta, viestintä, ylläpidon vuoropuhelu alueurakan osapuolten ja kaupunkilaisten kanssa. Ylläpidossa myönnetään myös luvat yleisten alueiden käyttöön, käydään vuoropuhelua jätehuoltoviranomaisten kanssa ja toimitaan yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö vastaa kunnallistekniikan ylläpidon tuotannosta, sen johtamisesta ja valvonnasta sekä aikataulu- ja kustannusseurannasta. Hän toimii ylläpitoyksikön esihenkilönä vastaten yksikön johtamisesta, kehittämisestä ja taloudesta. Hänelle kuuluu viranhaltijan päätösvaltaa kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Tehtävässä menestymisen edellytykset

Odotamme tehtävään valittavalta kokemusta kunnallistekniikan ylläpidon ja rakennuttamisen tehtävistä, kunnossapidon hankintatehtävistä ja valvonnasta sekä infran kunnossapidon kokonaisuuden hallinnasta.

Tehtävässä tarvitaan hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä hankintalain, muun infraan liittyvän lainsäädännön sekä normituksen hyvää tuntemusta. Järvenpää on edelläkävijä sähköisten järjestelmien käytössä ja omat tietotekniset valmiudet ovat peruste päivittäisen työn hallinnassa.

Toivomme hakijalta kykyä monitahoiseen sidosryhmäyhteistyöhön, hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä sekä talousasioiden tuntemusta riittävällä tasolla.

Tarjoamme

Tehtävä tarjoaa monipuolisen kaupungin yhdyskuntarakenteeseen liittyvän tehtäväkentän ja nykyaikaisen työnantajan, joka haluaa kehittää työntekijöitään jatkuvasti.  Tehtävä on virkasuhde 1.3.2022 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antaa kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, puh. 040 315 3269, mikko.autere@jarvenpaa.fi.  Järvenpään kaupunki sitoutuu työnantajana edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi henkilöitä erilaisilla taustoilla, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Hakuaika päättyy torstaina 20.1.2022 klo 15.

Kelpoisuusehdot

  • Ylläpidon rakennuttajapäällikön virkaan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK tai ylempi) yhdyskunta- tai rakentamisen opintosuunnalta tai muu teknisen alan soveltuva tutkinto. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
  • Virkaan on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Yksikön käytössä on varausperiaatteella sähköauto.

Palvelussuhteen ehdot

  • Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. TS:n mukainen palkka on 4409,86€/kk. Kokemuksen mukaan maksetaan lisäksi TS ammattialalisää. 
  • Koeaika on kuusi (6) kuukautta. 
  • Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka.

Tehtävää hakemaan pääset täältä > 

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi