Kokeile kuukausi maksutta

Ylläpitopäällikkö

Helsingin seurakuntayhtymä
Päivämäärät Julkaistu 28.11.2022 Hae viimeistään 15.12.2022

Haemme joukkoomme ylläpidon päällikköä.

Ylläpitopäällikkö johtaa 21 hengen ylläpitoyksikköä, vastaa yksikön kehittämisestä ja toimii kiinteistöosaston johtoryhmän jäsenenä. Ylläpitopäällikkö johtaa seurakuntayhtymän kiinteistökannan vuosikorjaustoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä muutoksia sekä koordinoi ostettua asiantuntijapalvelua. Tehtäviin kuuluu oman vastuualan yhteistyön koordinoiminen sekä sisäisesti, että sidosryhmien kesken. Sidosryhmistä tärkeimpiä ovat seurakunnat. Päällikkö vastaa rakennusten ja toiminnan teknisestä turvallisuudesta sekä rakennusten teknisten järjestelmien ja laitteistojen toiminnasta. Hän vastaa koko seurakuntayhtymää koskevien hankkeiden, esim. kiinteistöhuolto ja vartiointi, kilpailutuksesta, käyttöönotosta ja toimivuudesta.

Ylläpitopäällikkö vastaa oman vastuualueen talousarvion laadinnasta ja seurannasta sekä pidemmän aikavälin taloussuunnittelusta ja seuraa vastuualueen ostoja. Hän huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen teknisen toiminnan ja käytön liittymisestä oikeaoppisesti maailmanlaajuiseen ympäristövastuuseen. Helsingin seurakuntayhtymä on sitoutunut Hiilineutraali kirkko 2030 – strategiaan.

Edellytämme, että sinulla on:

 • korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai teknisessä opistossa suoritettu rakennusalan insinöörin tutkinto
 • hyvä perehtyneisyys kiinteistöjen ylläpitoon ja niihin liittyvien prosessien ja kiinteistöalaan liittyvän asiakaspalvelun hyvä tuntemus
 • monipuolisen työkokemuksen tuomaa laaja-alaista kiinteistöjen ja taloteknisten järjestelmien tuntemusta
 • useamman vuoden kokemus johtamis- ja esihenkilötehtävien menestyksellisestä hoitamisesta
 • suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito
 • vähintään B-tasoinen ajokortti

Katsomme eduksi, että sinulla on:

 • ihmissuhdetaitoja, kokousten johtamis- ja neuvottelutaitoja
 • kehittävää työotetta
 • kiinteistönpitoon liittyvää erikoistumis- ja täydennyskoulutusta
 • vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • työalan tietojärjestelmien käyttötaito
 • rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvän lainsäädännön tuntemus
 • julkisen hankintatoimen vahvaa tuntemusta
 • seurakuntatyön tuntemus

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja vastuullisen työtehtävän, osaavien ammattilaisten työyhteisön ja työtilat Helsingin Kalliossa. Työntekijöillämme on myös mahdollisuus tuettuun työpaikkaruokailuun ja työterveyshuoltoon sekä joustaviin työaikaratkaisuihin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 701 mukaisesti (5218,91 euroa). Lisäksi maksetaan henkilön työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa (175 – 635 euroa).

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen vakinaistamista. Viran täytössä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Hakuaika päättyy torstaina torstaina 15.12. klo 23.00. Haastattelut pidetään 20.12.2022 klo 8-11. Lisätiedot: Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus, 09 2340 2700.

Lue lisää ja hae tehtävää täältä >

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Viimeisimmät näkökulmat