Huolellinen arkkitehtisuunnittelu nostaa kohteen arvoa

Tietoa kirjoittajasta Kalle Euro
Toiminnanjohtaja, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennushankkeeseen ryhtyvä pohtii hanketta suunnitellessaan, miten siitä tulee mahdollisimman hyvä, toimiva, tuottava ja ympäristöönsä sopiva. Rakennushanke ei koskaan ole pelkkä taloudellinen hanke, mutta taloudellisten arvojen mukanaoloa ei voi missään hankkeessa kiistää, ei vaikka tarkoitus ja rahoitus olisivat miten tahansa muodostuneita.

Hyvä rakennus kestää ja toimii kuten on tarkoitus, se tuottaa toiminnallista ja useimmiten myös taloudellista hyötyä omistajalleen. Se on ympäristöönsä sopiva toiminnallisesti ja esteettisesti sekä ekologinen. Rakennus on aikamoinen paletti erilaisia yhteensovitettavia asioita, jotka tulee saada toimimaan kokonaisuutena. Pelkkä kerrosneliöiden edullinen kasaaminen ei luo hyvää rakennusta eikä tuo arvoa rakennuttajalleen.

Jos rakentamisessa kaikkia tarpeellisia puolia ei huomioida, on rakennus helposti kokonaisuutena huono.

Pelkän talouden ohjaamana rakennettu asuintalo voi olla epämieluisa asua, ja ympäristöön sopimaton rakennus haittaa naapurustoa tai koko kaupunkia.

Hyvä rakennus taas on haluttu asuintalo, nostaa ympäristönsä arvoa ja vetää kävijöitä katsomaan pitkään valmistumisensa jälkeen. Huolella suunniteltu rakennus luo omistajilleen arvoa koko elinkaarensa ajan.

Arkkitehdin rooli on olla rakennuttajan kumppani tarkoitukseensa parhaan mahdollisen rakennuksen luomisessa. Hänen kanssaan rakennushankkeeseen ryhtyvä punnitsee projektin alkamisesta alkaen hankkeen tavoitteet, mahdollisuudet, vaikutukset ympäristöön, taloudelliset haasteet ja mahdollisuudet, ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Luovana asiantuntijana arkkitehtitoimisto sovittaa palaset toimivasti yhteen, mutta usein toimisto tekee rakennuksesta enemmän kuin vain osiensa summan.

Arkkitehtisuunnittelun osuus hankkeen arvosta on hanketyypistä riippuen 2–5 prosenttia rakennuskustannuksista. Rakennuskustannus on laskentatavasta ja rakennuksesta riippuen 20–40 prosenttia rakennuksen elinkaaren kokonaiskustannuksista.

Arkkitehtisuunnittelulla pystytään luomaan rakennusten toimintaan ja kestävyyteen huomattavaa arvoa, mikä näkyy rakennuttajalla konkreettisesti rakennuksen tuottoja myöten. Taloudellisten hyötyjen lisäksi käyttäjäkokemukset, esteettisyys, ympäristöön sopivuus ja ekologisuus ovat merkittäviä arvoja onnistuneessa rakentamisessa.

Laadukkaan ja kestävän lopputuloksen takia arkkitehtisuunnitteluun kannattaa varata aikaa ja resurssia. Erityisesti ideavaiheessa kannattaa antaa suunnitteluun resursseja. Silloin tehdään ne suuret valinnat, joilla käytettävyys ja taloudellisuus ratkaistaan. Arkkitehtitoimisto luo rakennukselle arvoa, jota muuten ei syntyisi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Huolellinen arkkitehtisuunnittelu nostaa kohteen arvoa”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat