Kokeile kuukausi maksutta

Osaajien saatavuus varmistettava sääntelyn muuttuessa

Tietoa kirjoittajasta Ari Autio, Maria-Elena Ehrnrooth
Autio toimi RKL:n puheenjohtajana vuosina 2014–2021 ja Ehrnrooth on RKL:n toimitusjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Useat järjestöt, kunnat ja yritykset ovat tänä syksynä lukeneet tarkoin ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakentamislakiluonnosta, jonka lausuntokierros on juuri päättynyt. Esitetyssä lakiluonnoksessa pyritään ohjaamaan maankäyttöä ja rakentamista entistä kestävämpään suuntaan. Vuosia valmisteltuun valtavaan lakipakettiin sisältyvät haasteetkin ovat mittavia.

Moni esitetty lainkohta vaatii uudelleenmuotoilua. Esimerkiksi pidennetyn vastuuajan vaikutukset hankerahoitukseen ja työmarkkinoihin ovat jääneet vaille kunnollista arviointia. Kenttäkierrokselta on odotettavissa runsaasti korjaavaa palautetta.

Esityksen puutteet rakennusmestareille ja -insinööreille liittyvät erityisesti kelpoisuusehtoihin. Kuten jo nyt, lakiesityksessä edellytetään työnjohdolta ja suunnittelijoilta korkeakoulututkintoa vaativamman luokan rakentamisessa. Esityksen laatijoilta on kuitenkin unohtunut, että työelämässä on vielä koko joukko työnjohtajia, suunnittelijoita ja rakennustarkastajia, joiden pohjatutkinto on ajalta ennen ammattikorkeakoulu-uudistusta. Ammattikuntamme kokeneimpien ja alallaan pätevöityneiden jäsenten mahdollisuudet jatkaa toimessaan eivät saa heikentyä. Siksi siirtymäsäännökset on jätettävä voimaan ja kirjattava selkeästi uuden lain perusteluihin. On syytä muistaa, että pula mestareista on ollut todellinen jo vuosia.

Rakennusteollisuus arvelee suhdannekatsauksessaan rakentamisen kasvavan parin prosentin luokkaa ensi vuonna. Pientalojen luvituksissa on tapahtunut viime vuodesta yli viidenneksen nousu. Tämä näkyy myös kasvavana tarpeena pientalotyömaiden vastaaville mestareille. Mutta päteviä työnjohtajia ei tunnu riittävän enempää isoille kuin pienille työmaille. Alalle ei vain valmistu tarpeeksi osaajia, vaikka ammattikorkeakoulujen aloituspaikat ovat lisääntyneet joka vuosi.

RKL on kuluvan vuoden aikana teettänyt kaksi tutkimusta Rakennusmestarien Säätiön rahoittamassa Mestarin elinkaarimalli -hankkeessa. Ensimmäinen oli Työterveyslaitoksen selvitys rakennusalan aivotyökuormasta. Tutkimuslöydösten avulla halutaan tukea työssä jaksamista. Toinen, E2 Tutkimuksen selvitys koski mestariopintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä. Johtopäätöksissä tuotiin esiin muun muassa opiskelijoiden matemaattisten valmiuksien parantaminen ja tukipalvelujen saatavuuden varmistaminen. Opintojen loppuun saattamista on mahdollista tukea erilaisin täsmätoimin. RKL on esimerkiksi tänä syksynä tarjonnut matematiikan ja ruotsin etätukiopetusta ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Yleisin syy opintojen venymiseen on työn ja opintojen yhteensovittamisen vaikeus. Yritykset voivat kannustaa nuoria suorittamaan tutkintonsa. Vastaavaksi työnjohtajaksi ei pääse etenemään ilman mestarin tai insinöörin tutkintoa. Valmistuminen on etu paitsi tekijälle ja työnantajalle myös koko yhteiskunnalle – ja valmistuminen tavoiteajassa hyödyttää rahallisesti ammattikorkeakouluja.

Rakennusalan henkilöjärjestöt voivat tehdä osansa opintojen tukemisessa ja jo työelämässä olevien ammatillisessa kehityksessä. RKL:n kaltainen osaajien yhteisö voi pirstaloituneessa työelämässä ja alati vaihtuvien työtiimien aikana edustaa jatkuvuutta. Kun tuemme ammatti-identiteettiä, se parantaa alan houkuttelevuutta. Terve ammattiylpeys läpi koko rakentamisen ketjun palvelee laatuakin.

Henkilöjärjestöjen kautta myös toimialan suuret murrokset – digitalisoituminen ja siirtymä hiiliniukkaan rakentamiseen – voidaan kohdata rakentavasti. Muuttuvan maailman muuttuvassa sääntelyssä järjestöjen, lainsäätäjien ja viranomaisten vuoropuhelu turvaa rakennusalan kasvun ja kehityksen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Osaajien saatavuus varmistettava sääntelyn muuttuessa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat