Ympäristövaikutusten arviointi on tullut rakennusalalle jäädäkseen

Tietoa kirjoittajasta Anna Kavén-Toppi
Myyntijohtaja, Gyproc & Isover Saint-Gobain Finland oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Teimme maaliskuussa ammattikorkeakoulujen rakentamisalan opiskelijoille kyselyn, jolla halusimme selvittää, mitä tulevaisuuden rakentajat ajattelevat rakennusmateriaalien ja erityisesti rakennuseristeiden valinnasta.

Tulokset osoittivat pitkäaikaiset aavistelumme oikeiksi: ympäristöystävällisyys on toiseksi tärkein rakennusmateriaalien valintaan vaikuttava tekijä. Vastanneiden nuorten mielestä kolme tärkeintä kriteeriä ovat turvallisuus ja laatu, ympäristöystävällisyys ja hyvä hinta-laatusuhde – juuri tässä järjestyksessä.

Toisin sanoen ympäristötekijät kiilaavat jo nuorten mielissä ohi hinta-laatusuhteen. Meille rakennusalan toimijoille tämä on hyvin tärkeä viesti, jota on syytä kuunnella tarkalla korvalla.

Rakennuseristeiden osalta kyselyssä tärkeimmäksi kriteeriksi nousi loogisesti lämmöneristävyys, mutta siinäkin ympäristöystävällisyys tuli esiin jo hyvänä kakkosena. Eristeiden käyttö on jo itsessään ekoteko, kun kylmässä Suomessa se parantaa huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta.

Tämä tieto on linjassa yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen kanssa nuorten keskuudessa, mikä oli hyvin nähtävissä eduskuntavaalien alla esimerkiksi ennätyksellisen suuren ilmastomielenosoituksen muodossa. Vaikka kyseessä olisikin trendi, ohimenevä se ei ole. Kun katsomme ympäröivää maailmaa, tämä trendi nimittäin näyttäisi tulleen jäädäkseen.

Me kaikki alan toimijat olemmekin avainasemassa siinä, miten rakennetun ympäristömme ympäristöystävällisyyttä kehitetään eteenpäin. Fiksuilla valinnoilla meidän on mahdollista rakentaa edelleen kustannustehokkaasti rakennuksia, jotka ovat kestäviä myös kiertotalouden näkökulmasta.

Tämä mielessämme olemme osana WOOL2LOOP-kiertotaloushanketta, joka on saanut merkittävän rahoituksen EU:n Horizon 2020 (Horisontti 2020) -rahoitusohjelmasta. Kolmivuotinen hanke käynnistyi kesäkuun alussa. Hanke tähtää mineraalivillan muuttamiseen rakennus- ja purkujätteestä uusiomateriaaleiksi. Hankkeessa mineraalivillaa palautetaan kiertoon geopolymeeriteknologian avulla. Näin mineraalivillasta saadaan sementtiä korvaavaa raaka-ainetta uusiin rakennusteollisuuden tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa keskitytään purkuprosessiin, materiaalin lajitteluun, analysointiin ja prosessointiin. Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakentamisessa.

Tulevaisuudessa kuitenkin tarvitsemme entistä enemmän yritysten ja yliopistojen kaltaisten yhteiskunnallisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemiseen. Muutosta meiltä peräänkuuluttavat eritoten kuluttajat.

Onkin hyvä muistaa, että lopullinen ja merkittävin murros tulee syntymään aina kiinteistöjen käyttäjien eli tavallisten ihmisten avulla. Siksi meiltä vaaditaankin nyt konkreettisten tekojen lisäksi perustavanlaatuista ajattelutavan muutosta.

Rakennusalalla on nimittäin istunut syvällä ajattelumallina, että ensimmäisenä tulee hinta, tapahtui mitä tapahtui. Jatkossa meidän on muutettava tätä ajattelumallia niin, että ensimmäiseksi arvioimme rakentamisen turvallisuutta sekä ympäristövaikutuksia. Ja vasta sitten voimme arvioida hintaa.

Jos emme tätä tee, kuluttajat tekevät tämän arvioinnin joka tapauksessa puolestamme. Alan yritysten itsensä lisäksi tämä tulee ottaa huomioon myös rakennusalaa koskevia poliittisia päätöksiä tehdessä. Viimeistään nyt paitsi päättäjien myös meidän kaikkien alan toimijoiden on siis syytä herätä siihen, että myös ympäristövaikutukset on huomioitava kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä, ja ryhtyä toimiin kiertotalouden edistämiseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Ympäristövaikutusten arviointi on tullut rakennusalalle jäädäkseen”

  1. Ympäristöystävällisyyden käsite on vain käsitteenä täysin vääristynyt ja sitä pyritään jatkuvasti vääristämään. Käytännössä kaikki tuotteet saa leimattua ympäristöystävälliseksi, kun ne valaistaan oikeasta suunnasta. Kaltaisesi ”asiantuntijat” tuovat lähinnä sekavuutta yksinkertaisiin tilanteisiin.

  2. Rakennusalalla tulee jatkossakin istumaan hinta syvällä, sillä kuluttujat tulevat vaatimaan edullisempia ja edullisempia asuntoja.

  3. Toivottavasta tulevaisuudessa ympäristöystävällisyys ja ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit tulevat hinta tärkeimmäksi

    1. Ympäristöystävällisyys ei kylläkään ole rakennusmateriaalin ominaisuus. Käyttökohde ja käyttötapa ratkaisevat, onko valinta ollut ympäristöystävällinen vai ei.

      Vanha kansa tuntee sanonnan ”oikea materiaali oikeaan paikkaan”. Jos tästä poiketaan, lopputulos on harvoin kovinkaan ympäristöystävällinen .

Vastaa