Rakennuslehti - Seppo Wallinmaa, Saila Kallioinen, Anna Mikola

Wallinmaa on Aquaflow oy:n toimitusjohtaja,
Kallioinen Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan kehittämispäällikkö ja Mikola Aalto-yliopiston Professor of Practice (yhdyskuntajätevesien puhdistus)