Vahanen Suunnittelupalvelujen toimitusjohtajan Ahti Rantosen mielestä suunnittelualalla tarvitaan toimintatapojen täyskäännös. Nyt on panostettava aitoihin ja tasavertaisiin kumppanuuksiin, avoimeen tiedonkulkuun ja verkostoyhteistyöhön. Osaamista jakamalla paranee myös rakentamisen laatu.

Rakenna tasavertaisia kumppanuuksia, jaa avoimesti tietoa ja opi samalla itsekin uutta.

Siinä kolme asiaa, jotka ovat Vahanen Suunnittelupalvelut oy:n toimitusjohtajan Ahti Rantosen mielestä rakennus- ja suunnittelualan menestysreseptejä tulevina vuosina. Ne ovat myös Rantosen luotsaaman yhtiön strategian keskeistä ydintä.

”Suunnittelu- ja rakennusalalla ei ole vieläkään syntynyt riittävän aitoa avoimuuden ja yhteistyön perinnettä, vaikka töitä on tehty jo pitkään erilaisissa konsortioissa ja alliansseissa. Toimintaa ohjaavat edelleen enemmän eurot ja kustannustehokkuus kuin aito halu jakaa omaa osaamista, rohkeus kyseenalaistaa valmiita ratkaisuja ja kiinnostus oppia yhteistyön kautta myös uutta”, Rantonen toteaa.

Samaan hengenvetoon hän tähdentää, että tässä kohtaa jonkin asteinen peiliin katsomisen ja parantamisen paikka on alan jokaisella toimijalla.

”Kyse on lopulta kaikkien yhteisestä edusta. Avoimen tiedonkulun ja aidosti tasavertaisten kumppanuuksien kautta alan ammattilaisten osaaminen kääntyy myös paremmaksi laaduksi”, Rantonen muistuttaa.

Parhaat osaajat yhteen

Vahanen Suunnittelupalveluissa nämä strategiset periaatteet on käännetty myös arjen käytännöiksi. Yhtiö rakentaa tarjolla oleviin hankkeisiin aina mahdollisimman osaavan ja ammattitaitoisen tiimin, jolla se haluaa vakuuttaa asiakkaan ja voittaa samalla myös itse urakan.

Oman ”Vahasen väen” lisäksi osaajia haetaan projektista riippuen ympärillä olevasta kumppani- ja yhteistyöverkostosta.

”Joskus se voi tarkoittaa myös sitä, että samassa tiimissä istuvat muista yhteyksistä tutut kovimmat kilpailijat”, Rantonen toteaa.

Yhtenä esimerkkinä uudenlaisesta ja avoimemmasta yhteistyöstä hän mainitsee Helsingissä sijaitsevan Laakson sairaalan mittavan peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen, jonka suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa.

Vahanen Suunnittelupalvelut oli tehtävästä alusta lähtien kiinnostunut. Samalla kuitenkin tiedostettiin, etteivät omat rahkeet välttämättä riitä tarjouskilpailun loppumetreille saakka.

”Me olemme erikoistuneet korjausrakentamiseen, eikä meiltä löytynyt hankkeeseen riittävästi vaadittuja referenssejä ja suunnitteluvoimaa . Sitä tarvittiin muun muassa kallio- ja sairaalarakentamisessa”, Rantonen selvittää.

Vahasen lisäksi konsortion muodostivat sairaalarakentamisen huippuosaaja A-Insinöörit ja kalliorakentamisen spesialisti AFRY, jonka jälkeen joukkueesta löytyi erikoisosaamista hankkeen jokaiselle osa-alueelle.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kilpailijat voivat sopivan hankkeen kohdalla tehdä myös yhteistyötä. Lopputuloksesta hyötyvät kaikki: hyvän suunnittelun ansiosta hanke etenee paremmin aikataulussaan, pysyy budjetissaan eikä laadusta lipsuta”, Rantonen muistuttaa.

Kasvua kumppanuuksien kautta

Kokeneen projektijohtamisen ja suunnittelun ammattilaisen mielestä avoin verkostoyhteistyö ja suljettujen rajapintojen avaaminen on oivallinen tapaa vahvistaa myös omaa markkina-asemaa.

Se on myös perinteisiä yritysostoja riskittömämpi ja joustavampi tapa hakea kasvua.

”Alan osaajapula pahenee lähivuosina entisestään eikä ongelma ratkea pelkällä palkkakilpailulla tai sillä, että isommat yritykset ostavat alan pienempiä toimijoita itselleen. Minusta parempaan tulokseen päästään tekemällä rakentavaa ja avointa yhteistyötä. Usein se myös motivoi ja sitouttaa osaajat paremmin kuin yrityskaupan myötä tullut uusi omistaja”, Rantonen toteaa.

Hän muistuttaa yhteistyön olevan myös väylä, jonka kautta tarjouskilpailuihin saadaan markkinoita dominoivien isojen yhtiöiden rinnalle uusia, ketterämpiä ja osaavampia vaihtoehtoja.

”Mekin olemme kokomme puolesta usein haastajan asemassa. Kumppanuuksien avulla voimme kuitenkin kisata entistä suuremmista kokonaisuuksista. Jatkossa aiomme olla mukana esimerkiksi suurissa infra- ja teollisuushankkeissa”, Rantonen toteaa.


Vahanen Suunnittelupalvelut Oy

  • Osa espoolaista Vahanen-konsernia
  • Erikoistunut uudis- ja korjausrakennussuunnitteluun
  • Liiketoiminta yhtiöitetty 2018, jatkaa Vahanen-yhtiöiden pitkää rakennesuunnitteluperinnettä
  • Liikevaihto noin 10 meur (+21%)
  • Henkilöstöä yli 100

www.vahanen.com


Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
ahti.rantonen@vahanen.com
040 543 8053

Varaa aika Ahdin kalenterista >

Viimeisimmät näkökulmat