Homehtumattomat lämmöneristeet luovat perustan ympäristöystävälliselle ja kosteusteknisesti turvalliselle rakentamiselle. Innovatiivinen perheyritys Finnfoam Oy on aina ollut edelläkävijä ympäristöasioissa – niin omilla tuotteillaan kuin toiminnassaankin.

Rakennusten päästöistä jopa 70 prosenttia syntyy käytön aikana. Siksi lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeen minimointi rakenteellisen energiatehokkuuden keinoin, YM:n energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 mukaisesti hyvin lämmöneristetyllä vaipalla on tärkeää.

Ratkaisun tarjoavat Finnfoamin homehtumattomat ja vikasietoiset lämmöneristeet, jotka mahdollistavat rakennuksille pienemmän käytönaikaisen hiilijalanjäljen. Ympäristö ja kierrätys otetaan Finnfoamilla huomioon myös tuotannossa.

– Yli 30 vuoteen Finnfoam-eristeiden tuotannosta ei ole tullut muovijätettä, vaan kaikki levyjen työstöjäte ja sekundalevyt on kierrätetty tuotantomme kierrätyslinjoilla takaisin raaka-aineeksi. 2000-luvun alussa olimme ensimmäinen valmistaja maailmassa, joka siirtyi käyttämään koko tuotannossaan hiilidioksidia ponneaineena jalokaasujen sijaan, Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen kertoo.

Finnfoamiin luotetaan myös Tampereen raitiotien routasuojauksessa, joka eristetään kauttaaltaan. Eristyksellä vältetään myös kalliit massanvaihdot.

Lämmöneristyksen merkitys korostuu ilmaston lämmetessä

Viime vuosina monissa alan toimijoiden puheenvuoroissa on vähätelty tehokkaan lämmöneristämisen merkitystä vetoamalla tulevaisuuden muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Finnfoamin näkemyksen mukaan lämmöneristyksen merkitys vain korostuu, kun halutaan saavuttaa alhainen hiilijalanjälki tinkimättä asumismukavuudesta ja hyvästä sisäilmasta. Kesällä hyvä lämmöneristystaso laskee jäähdytystarvetta merkittävästi ja vastaavasti talvella leikkaa sähkön kulutuspiikit.

Lämpenevät kesät ja rakennusten lisääntyvä jäähdytystarve aiheuttavat lisäksi sen, että vesihöyryn virtaussuunnat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan.

– Kosteusteknisen turvallisuuden takia esimerkiksi Etelä-Euroopassa seinien ja kattojen lämmöneristeistä 60–80 prosenttia on homehtumattomia muovipohjaisia lämmöneristeitä. Vikasietoisten ja homehtumattomien lämmöneristeidemme kanssa ei ole riskiä kosteuden tiivistymisestä höyrynsulun väärälle puolelle, Nieminen summaa.

Paloturvalliset FF-PIR-eristeet soveltuvat käytettäväksi P1-paloluokan rakennuksissa sille myönnetyn VTT:n sertifikaatin mukaisesti.

Huolellinen routaeristys saa rakenteet kestämään

Rakennusten routasuojaus on yksi rakentamisen tärkeimpiä perusasioita mutta samalla lämmöneristeelle rankimpia käyttökohteita, jossa Finnfoam- eli XPS-eristeet ovat parhaimmillaan. Kunnolla toteutetun routaeristyksen ensisijainen tavoite onkin taata rakenteiden kestävyys kaikissa olosuhteissa. Tämä tavoite vaatii toteutuakseen juuri oikeanlaisen eristeen.

– Kylmien rakenteiden sekä muiden piharakenteiden osalta voi helposti käydä niin, että routasuojaus jää vähemmälle huomiolle tai unohtuu kokonaan. Näin saattaa tapahtua, kun harhaudutaan ajattelemaan, että ollaan niin sanotusti rakentamassa vain jotain pienempää. Tosiasia kuitenkin on, että jos tekee kerralla kunnolla, säästyy jokavuotiselta korjaustyöltä, alustaa kansanedustajaehdokas ja Rambollin rakennetekniikan yksikön päällikkö Diana Ponkkala.

– Pahimmillaan routiminen voi aiheuttaa sen, että käsissä on lopulta jatkuva korjauskohde. Routaeristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei kannata säästää, kun haluaa pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävän ratkaisun. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella saavutetaan paras lopputulos, joka on kestävä ja kokonaistaloudellinen, Ponkkala tiivistää.

Jokaisen on helppoa kuvitella, mitä tapahtuu eristeelle, joka päästää kosteutta sisäänsä: eristeen lämmöneristyskyky heikkenee ja jäätyessään eriste rikkoutuu. Onkin ensisijaisen tärkeää valita eriste, joka on luotettava kaikissa olosuhteissa.

Lue lisää >

Finnfoamin antura- ja pilarimuotit nopeuttavat rakentamista.