Kauppakeskus Iso Omena avattiin yleisölle viisitoista vuotta sitten, 24.9.2001. Silloin ajateltiin, että Iso Omena sijoittuu keskelle pitkälle kehittynyttä kaupunkirakennetta täydentäen sitä. Näin se poikkesi totutusta, koska usein kauppakeskus sijoitettiin kaupungin ulkopuolelle, helpommin toteutettavalle tontille, ja oletettiin, että palveluja tullaan sieltä hakemaan.

Ison Omenan kaupalliset palvelut olivat varsin kattavat. Sinne sijoittui myös monipuolisesti  julkisia palveluja. Keskukseen toteutettiin lisäksi asuntoja, mikä oli poikkeuksellista, ja suurehko toimistorakennus. Iso Omenan strategiset mitat olivat silloin 156.000 brutto-m2 ja  700.000 rm3.

Espoon kaupunkisuunnittelussa oli varauduttu elämänmenon voimakkaaseen muutokseen Matinkylässä. Asunto- ja toimistorakentamiselle oli varattu runsaasti tilaa ja metroliikenteen ulottuminen Espooseen ja Matinkylään oli toivelistalla ja sille oli myös kaavasuunnitelmissa varaukset.

Nyt voidaan todeta noiden suunnitelmien suurelta osin toteutuneen: rakentaminen Ison Omenan ympärillä on ollut voimakasta. Länsimetroa rakennetaan.

Kehityskulkuun kytkeytyy myös Ison Omenan laajennus. Laajennus ja Matinkylän metroasema muodostavat yhdessä Matinkylän Metrokeskuksen. Länsimetro rakennuttaa metron asemineen sekä linja-autoliikenteen liityntäterminaalin sekä liityntäpysäköintihallin tilat. Citycon ja NCC Property Development sijoittajakumppaneina toteuttavat Ison Omenan laajennuksen ensimmäistä vaihetta.

Laajennuksen myötä Iso Omena kasvaa pääkaupunkiseudun ja koko Suomen suurimpien kauppakeskusten joukkoon. Hankkeen viimeisenkin osan valmistuessa vuonna 2018 Isossa Omenassa on lähes 100 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa.  Tuolloin Isossa Omenassa on yli 200 erilaista liikettä ja palvelua. Nyt rakenteilla oleva ensimmäinen vaihe valmistuu yhdessä metroliikenteen avautumisen myötä vuonna 2016.

Havainnekuva

Leikkauskuvassa erottuvat hyvin toisistaan alimmaisena metroasema, sen yläpuolella liityntäliikenteen terminaali ja sen päällä Isoa Omenaa sivuava katu, Suomenlahdentie. Ison Omenan laajennustyö on vasemmalla oleva vaalea rakennusosa. Kaikki nämä Matinkylän Metrokeskuksen osat ovat rakenteilla samaan aikaan tiiviissä ja vilkkaassa kaupunkiympäristössä.

Työmaa haasteellisessa ympäristössä

Ison Omenan laajennuksen rakennustyöt toteuttaa NCC Rakennus Oy projektinjohtourakkana. Projektinjohtaja Tapio Jylhä kertoo työmaan kulusta seuraavasti: Työ käynnistettiin kesäkuussa 2013. Kevään aikana oli jo siirretty työmaan alueelta kunnallistekniikkaa pois ja niin louhinta voitiin aloittaa. Louhintaa oli kaikkiaan 120000 kiinto-m3. Vuoden 2014 alusta voitiin aloittaa paikallavalutyöt laajennusosan alimmissa kerroksissa ja jatkaa siitä edelleen rakennuksen runkotöillä. Runkotyöt saatiin valmiiksi keväällä 2015 ja nyt työt jatkuvat täydentävillä töillä. NCC:n omaa porukkaa työmaalla on noin 30 henkilöä.

– Ison Omenan laajennushanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin kanssa. Kauppakeskuksen alla on liityntäliikenteen bussiterminaali, mistä on liukuporrasyhteys uuden Suomenlahdentien alle sijoittuvaan metroasemaan.

– Samaan aikaan rakennetaan viereisen Suomenlahdentien katurakenteita. Kolmen varsin erilaisen työn rajapinnoilla on koko ajan otettava huomioon naapurin tarpeet ja sovitettava työt kaikkien kannalta parhaalla tavalla.

– Rakennuksen runkoon tarvittiin teräsrakenteita 2,3 miljoona kiloa, betonia 33000 m3 eli 4000 betoniautokuormaa ja raudoitteita 3,7 miljoonaa kiloa. Isoja betonivalukertoja työhön kuului 48, jokainen 1500-2000 m2.

– Työturvallisuudesta on pidetty erittäin suurta huolta ja niin vahinkoja on sattunut varsin vähän. Jatkuva, systemaattinen työmaan tarkastaminen pitää osaltaan huolta siitä, että ennakolta saadaan vaaratekijät vähennetyksi.

Suomen suurimpiin lukeutuva kauppakeskus

Kokonaisuutta kuvaa Jylhä siten, että hankkeen myötä Isosta Omenasta tulee pinta-alalla, liikkeiden lukumäärällä ja tarjonnan monipuolisuudella mitattuna yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Ison Omenan nykyinen ja uusi osa liitetään toisiinsa saumattomasti yhdeksi kaupalliseksi kokonaisuudeksi.

– Laajennuksen liiketilat jakautuvat neljään kerrokseen, joista alimpaan ns. bussiterminaalitasoon tulee nopean asioinnin toimijoita, ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen erikoiskaupan liikkeitä, kahvila- ja ravintolatoimijoita ja kolmanteen Espoon kaupungin palvelutori.

– Laajennuksen kokonaispinta-ala on noin 89 000 m2, josta noin 38 000 m2 on pysäköinnin ja 7500 m2 bussiterminaalin tiloja.

Platinatason LEED-kauppakeskus

Tavoitteena on toteuttaa ensimmäisinä Suomessa korkeimman, platinatason LEED-ympäristösertifikaatin kauppakekus. LEED-sertifikaatin saamista tukevat mm. Ison Omenan sijainti erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Lisäksi Isoon Omenaan asennetaan muun muassa, viherkatto, vettä säästävät hanat ja käytäväalueille sekä autohalliin led-valot.

Sisäkuva

Kolmen liiketilakerroksen läpi ulottuva keskusaula on lasikattoineen laajennusosan näyttävin tila.

 

 

Viimeisimmät näkökulmat